Lektion 10-6 - Luk Samfundet Op

Report
6.lektion: Velfærdsstatens
interne udfordringer
6 og sidste lektion i undervisningsforløbet
”Velfærdsstatens fremtid” baseret på
kapitel 10 i bogen Luk Samfundet Op! af
Brøndum og Hansen, Forlaget Columbus
2010
6.lektion: Velfærdsstatens interne
udfordringer
Lektien til 6.lektion: Læs side 195-197 i bogen Luk Samfundet Op! af
Brøndum & Hansen, Forlaget Columbus, København 2010 Samt
følgende artikel og blog
• ”Velfærd i bredden og dybden” af Per Schultz Jørgensen – kan læses på
http://www.psykiatrifonden.dk/Forside/Forlag/PsykiatriInformation/%C3%86ldre+numre/2006%2F1+%7C+Velf%C3%A6rd+og+psy
ke/Tema+%7C+Velf%C3%A6rd+i+bredden+-+og+i+dybden
• ”Ved Velfærdsstatens svulmende bryst” af Anne Sophia Hermannsen,
folketingskandidat for Liberal Alliance - blog på berlingske.dk
http://annesophia.blogs.berlingske.dk/2010/05/28/en-nation-af-ofre/
Dagsorden og arbejdsformer:
1. Tjek-på-lektien-spørgsmål
2. Blog-opgave
3. Fælles opsamling
Tjek-på-lektien
1. Tjek på lektien? (ca. 5. min.)
• a. Hvad forstås ved øget individualisme?
• b. Hvad kendetegner sort arbejde?
Blog-opgaven
I blogindlægget skal I fokusere på
• Redegøre for om der er en tendens til
individualisering i det danske samfund, og hvis
I er enige i dette, - kort forklare hvorfor disse
individualiseringstendenser opstår i
samfundet
• Diskutere hvilke konsekvenser en tiltagende
individualisering kan få for den danske
velfærdsstat og det danske samfund.
6. lektion: Velfærdsstatens interne udfordringer –
individualisering
Se evt. Samfundsstatisk 2010 for nyere tal
Kilde: Jørgen Goul Andersen, 2007. CCWS/Ugebrevet Mandag Morgen
6. lektion: Velfærdsstatens interne udfordringer –
individualisering
Kilde: Jørgen Goul Andersen, 2007. CCWS/Ugebrevet Mandag Morgen
6. lektion: Velfærdsstatens interne udfordringer –
individualisering
Kilde: Jørgen Goul Andersen, 2007. CCWS/Ugebrevet Mandag Morgen
6. lektion: Velfærdsstatens interne udfordringer –
individualisering
Medlemstal for udvalgte partier 1960-2006
Kilde: Dansk Politik i et internationalt perspektiv. Columbus Forlag
6. lektion: Velfærdsstatens interne udfordringer –
individualisering
Figur 10.5: Holdninger til sort arbejde
6. lektion: Velfærdsstatens interne udfordringer –
individualisering
Kilde: Forsikring og Pension, Finanstilsynet
Afslutning i klassen (fælles afrunding)
Afslutningsvis diskuteres i plenum, hvorvidt
individualisering og en veludbygget velfærdsstat
er hinandens modsætninger (10 min.)

similar documents