850365Sikkerhedskursus DK

Report
Viden + Erfaring = Resultater
Grønland, Norden, Internationalt
VELKOMMEN!
GRUNDLÆGGENDE
SIKKERHED PÅ
ARBEJDSPLADSEN
Viden + Erfaring = Resultater
Grønland, Norden, Internationalt
”GRUNDLÆGGENDE SIKKERHED
PÅ ARBEJDSPLADSEN”
• Qaqortoq den 31. maj
• Narsaq den 1. juni
• Nuuk den 4. juni
Kurset afholdes af Kisserup International
Trade Roots Inc. i samarbejde med
Greenland Petroleum Services A/S
Projektet der løber fra 2014 til 2015
sponseres af Departementet for Erhverv,
Råstoffer og Arbejdsmarked
2
Viden + Erfaring = Resultater
Grønland, Norden, Internationalt
PROJEKTETS MÅLSÆTNING

Formålet med dette projekt er at øge grønlandske
virksomheders kompetencer til og muligheder for
at blive pris- og kvalitetsmæssigt konkurrencedygtige underleverandører til råstofsektoren.

Greenland Petroleum Services rådgivningsydelser
skal henvende sig til aktører i det grønlandske
erhvervsliv. Rådgivningen skal omhandle krav og
muligheder for underleverancer og andre ydelser
der kan hjælpe til at opbygge grønlandske
virksomheders kompetencer til opnåelse og
opfyldelse af kontrakter.
3
Viden + Erfaring = Resultater
Grønland, Norden, Internationalt
KURSUS AGENDA
9:00 – 12:00
• Hvad er Sikkerhed på arbejdspladsen
• Sikker adfærd på arbejdspladsen
• Sikker brug af udstyr og materialer
• Kontrolmekanismer til fremme af sikkerhed
• Risikostyring
12:00 – 13:00
13:00 – 16:00
• Sikkerhedskrav fra råstofindustrien
• Tilbudsafgivning og licitationer
• Lovgivning i Grønland og internationalt
• Arbejdspladsvurdering APV
• APV Tjekliste
4
Viden + Erfaring = Resultater
Grønland, Norden, Internationalt
Introduktion
Pernille Fischer Boulter,
Kursusinstruktør, Kisserup International
Trade Roots Inc.
Lotte Maré Christensen
Projekt Assistent, Greenland Petroleum
Services A/S
5
Viden + Erfaring = Resultater
Grønland, Norden, Internationalt
Introduktion af kursusudvikler og underviser
Pernille Fischer Boulter, Udvikling & Undervisning
• Pernille Fischer Boulter har bidraget til olie-, gas- og mineudviklingen på Canadas østkyst gennnem de sidste 17 år
• Hun var den første kvinde der blev indvalgt i bestyrelsen for
OTANS (Onshore/Offshore Association of Nova Scotia), hvor
hun sad fra 1999-2006
• Pernille har også arbejdet som Business Manager for flere
canadiske virksomheder i Nova Scotia, Newfoundland og
Labrador og som gennem hendes vejledning har imødekommet
sikkerhedskrav fra førende internationale olie-, gas- og
mineselskaber og derigennem vundet mange kontrakter,
nationalt og internationalt
6
Viden + Erfaring = Resultater
Grønland, Norden, Internationalt
Introduktion af kursusudvikler og underviser
Lotte Maré Christensen, Projekt Assistent
• Uddannet Journalist i Nuuk (2000)
• Konsulent for Nævnet for Arbejdsskadesikring (2001-2005)
• Partikonsulent hos IA (2005-2006)
• Journalist i KNR (2007-2013)
• Projektassistent, Greenland Petroleum Services A/S (2014->)
7
Viden + Erfaring = Resultater
Grønland, Norden, Internationalt
Introduktion
Deltagere:
Navn og firmanavn?
Erfaring med sikkerhed?
Forventninger til kursus?
8
Viden + Erfaring = Resultater
Grønland, Norden, Internationalt
HVORFOR DETTE KURSUS?

Fordi Loven siger, at alle virksomheder med
ansatte fra den 1. januar 2009 har pligt til at lave
en skriftlig arbejdspladsvurdering - i daglig tale
kaldet APV

Fordi øget viden og implementering af sikkerhed
på arbejdspladsen giver dig og dine medarbejdere
en bedre og mere sikker arbejdsplads

Fordi din konkurrenceevne bliver øget når din
arbejdsplads fungerer godt og du kan kvalificere
dig til at give tilbud inden for Råstof- og
Storskalasektoren
9
Viden + Erfaring = Resultater
Grønland, Norden, Internationalt
VIRKER DETTE KURSUS?
Før…
Efter…
10
Viden + Erfaring = Resultater
Grønland, Norden, Internationalt
OPSTARTS QUIZ:15 minutter






Hvad betyder sikkerhed for dig?
Hvad betyder sikkerhed for dine
medarbejdere?
Hvad betyder sikkerhed for dine kunder?
Hvad er nogle eksempler på en god
sikkerhedskultur?
Hvad er nogle af de sikkerhedsmæssige
aktiviteter på din arbejdsplads?
Hvis dine kunder er olie- og gasselskaber, eller
mineselskaber, hvad betyder sikkerhed så for
dem?
11
Viden + Erfaring = Resultater
Grønland, Norden, Internationalt
Sikkerhed på Arbejdspladsen

Et godt arbejdsmiljø er designet rigtigt, hvis det
minimerer risikoen for personlige skader og
sygdomme i at opstå på arbejdspladsen

Sikkerhed på arbejdspladsen refererer til
arbejdsmiljøet i en virksomhed og omfatter alle
faktorer der påvirker sikkerhed, sundhed og trivsel

Sikkerhed er ikke kun en defination, det handler om
sikker ADFÆRD
12
Viden + Erfaring = Resultater
Grønland, Norden, Internationalt
Sikker adfærd på arbejdspladsen
Virksomhedsejere
Ledere
Medarbejdere
Viden + Erfaring = Resultater
Grønland, Norden, Internationalt
Defination af sikkerhed på arbejdspladsen
Virksomheder kan demonstrere deres vilje og
forpligtelse til et sikkert arbejdsmiljø ved at:
• Skabe de bedst mulige arbejdsvilkår på
tværs af organisationen
• Identificere risici og indføre
kontrolfunktioner for håndtering disse
• Mindske antallet af arbejdsulykker og
sygdom og herved skære ned på
omkostninger og nedetid
• Engagere og motivere medarbejdere med
bedre og mere sikre arbejdsvilkår
• Demonstere sikkert arbejdsmiljø og politik
overfor kunder og leverandører
14
Viden + Erfaring = Resultater
Grønland, Norden, Internationalt
• Livet kan ikke erstattes af økonomisk
kompensation
• Virksomheder ved at
medarbejderne er deres
største aktiv
• Arbejdsgiverne forpligter sig til at sikkerhed på
arbejdspladsen handler om medarbejdernes liv
15
Viden + Erfaring = Resultater
Grønland, Norden, Internationalt
Sikkerhed er en god forretning!

Erfaringer viser at gode
sikkerhedsstrategier har en
reel og betydelig indvirkning
på øget produktivitet

Gode sikkerhedsstrategier er
forbundet med faldende fravær og dermed færre omkostninger på grund af sygdom

Forbedring af medarbejderes
sundhed og velfærd gennem en
god sikkerhedspolitik øger
niveauet af jobtilfredshed
blandt de ansatte og giver en
reduktion i personaleomsætningen og en forbedring i
rekrutteringen af nye
medarbejdere
Fordele af en god
sikkerheds kultur
Forbedret
velfærd for
medarbejderne
Forbedret
medarbejdertrivsel
Reduktion i ulykker
og personskader
Viden + Erfaring = Resultater
Grønland, Norden, Internationalt
Viden + Erfaring = Resultater
Grønland, Norden, Internationalt
Sikker adfærd på
arbejdspladsen
Viden + Erfaring = Resultater
Grønland, Norden, Internationalt
Sikker adfærd på arbejdspladsen
Tjekliste - inspektion af arbejdspladsen
Gangarealer
Mangel på
skiltning
Indgangsdøre/
porte
Løst
udstyr/udstyr
generelt
Faldgrupper
Hydrauliske
maskiner
Elinstallationer
Sanitet
Farlige
materialer
Opbevaring af
materialer
Viden + Erfaring = Resultater
Grønland, Norden, Internationalt
Personlig sikkerhed på arbejdspladsen
[ADD HEADLINE]
[Add text]
[Add text]
Følg korrekte
procedurer
Brug af egnet
personligt
beskyttelsesudstyr
Rapportering af
alle
sikkerhedsrisici
20
Viden + Erfaring = Resultater
Grønland, Norden, Internationalt
Sikker adfærd på arbejdspladsen
ØVELSE 1:
Lad os starte med en øvelse for at demonstrere
nogle eksempler på sikkerhed på arbejdspladsen.
Først laver vi en inspektion af vores
arbejdsområde her i dag
Opdel jer 3 grupper, brug 15 minutter på at gå
rundt i området for at se om der er nogle risici noget, der kunne være til fare for nogen
Brug 15 minutter på at skrive de ting ned som du
har kigget på og om der er noget du kan gøre for
at forbedre sikkerheden
21
Viden + Erfaring = Resultater
Grønland, Norden, Internationalt
Sikker brug af udstyr og materialer
Udvikle sikre
arbejdsgange til brug af
udstyr og håndtering af
materialer
• Følg retningslinier for alt
udstyr
• Hvis der ikke er skriftlige
retningslinier, kan du
udvikle egne sikre
arbejdsgange ved at
indhente viden fra dem der
arbejder med udstyret og
materialerne til hverdag
og/eller producenterne
• Udvikle procedurer for
lock-out af udstyr, når det
er tid for
vedligehold/reparation
Træning af alle dem der
bruger udstyret og som
arbejder med
materialerne
• Sørg for at dine medarbejdere er uddannede i,
hvordan man identificerer
risici, og hvordan man
sikrer at de ansatte har
den fornødne viden og
evne til at arbejde med
det givne udstyr og
materialer
• Træn medarbejderne i
korrekte løftetekniker,
hvordan man kan rotere
deres arbejde, så de ikke
oplever en gentagen
skade, hvordan man kan
bruge personlige
værnemidler
Måle, kontrollere og
evaluere
• Kontroller at alt udstyr er
vedligeholdt som krævet i
lovgivningen og fra
leverandør/producent
• Gennemgå arbejdspladsen
for ting såsom materialeopbevaring og korrekt brug
af farlige materialer, og
sørg for at der er læselig
skiltning på alle materialer
• Kommuniker resultater til
medarbejderne
• Korriger procedurer, hvis
det kræves
22
Viden + Erfaring = Resultater
Grønland, Norden, Internationalt

Rapportering af
ulykker ER VIGTIGT!

Ofte vil
medarbejdere ikke
rapportere, når der
er en situation, der
kan bringe deres
sikkerhed i fare, og
det er derfor yderst
vigtigt, at ledelsen
opfordrer til, at alle
ulykker skal
indberettes

Disse oplysninger skal
bruges til at
forebygge fremtidige
ulykker
Håndtering
af farlige
kemikalier
og farligt
gods
Betjening af
mekanisk
udstyr
Skiftende
arbejdstider,
nattevagter
Kontrol
Arbejde
med
specielt
krævende
kunder
Arbejde
under stress
Viden + Erfaring = Resultater
Grønland, Norden, Internationalt
RISIKOSTYRING
Udvikling af en plan for risikostyring
Udvikling af procedurer
Kommunikation og uddannelse
24
Viden + Erfaring = Resultater
Grønland, Norden, Internationalt
 HUSK
– Medarbejdere er
virksomhedens vigtigste aktiv

Når folk føler sig sikre på
arbejdet er de mere produktive
og loyale over for
virksomheden
FROKOST
12:00 – 13:00
Viden + Erfaring = Resultater
Grønland, Norden, Internationalt
Grundlæggende sikkerhedskrav
fra Mine-, Olie & Gasindustrien
”Sikkerhedskultur”
er den måde, hvorpå sikkerheden
ledes på arbejdspladsen og ofte
afspejler "de holdninger,
overbevisninger, opfattelser og
værdier som medarbejderne deler i
forhold til sikkerhed"
Viden + Erfaring = Resultater
Grønland, Norden, Internationalt
Grundlæggende sikkerhedskrav
fra Mine, Oile & Gas Industrien
“Journey to Zero is intended to embed a
safety culture into every aspect of our
business. Our aim? To achieve a level of safety
excellence that results in an injury-free work
site. Suncor wants all work processes and
systems to be safe and the company demands
employees and contractors take individual
responsibility for safety.”
– Suncor
“Safety is always our top priority. We aim to
have zero fatalities and no incidents that harm
people, or put our neighbours or facilities at
risk.”
– Shell
Viden + Erfaring = Resultater
Grønland, Norden, Internationalt
TILBUDSAFGINING & LITICATION
Viden + Erfaring = Resultater
Grønland, Norden, Internationalt
Grundlæggende sikkerhedskrav
Buzz Words: Mine-, Olie- & Gasindustrien
HSE: Health,
Safety,
Environment
HSMS: Health,
Safety
Management
System
HSMP: Health,
Safety
Management
Program
HSEQ: Health,
Safety,
Environmental,
Quality
QMS: Quality
Management
System
ERP:
Emergency
Response
Planning
Viden + Erfaring = Resultater
Grønland, Norden, Internationalt
TILBUDSAFGIVNING & LICITATION
Buzz Words: Mine-, Olie & Gasindustrien
EOI
Expression of
Interest
Quality Based (QB)
RFQ/RFP
Request for
Quotation/Request
for Proposal
RFC
Request for Cost
Cost Based (CB)
QC/CQ
Quality Cost/Cost
Quality
Technical Merrit
Commercial Merrit
Viden + Erfaring = Resultater
Grønland, Norden, Internationalt
TILBUDSAFGIVNING & LICITATION
Buzz Words: Mine-, Olie- & Gasindustrien
EOI
Expression of Interest
Oplysning af kompetancer
Standard firma oplysninger
Erfaringer fra andre opgaver
RFQ/RFP
Request for Quotation/Request for
Proposal
Afgiv tilbud
Oplys pris/timer/opgave
Erfaringer fra andre opgaver
RFC
Request for Cost
Prisbaseret
Ofte stk. pris
Oplys varighed af tilbud
Viden + Erfaring = Resultater
Grønland, Norden, Internationalt
TILBUDSAFGIVNING & LICITATION
Buzz Words: Mine-, Olie & Gasindustrien
Quality Based (QB)
Kvalitetsbaseret
QC/CQ
Quality Cost/Cost
Quality
Kvalitet/Pris
Pris/Kvalitet
Cost Based (CB)
Prisbaseret
Viden + Erfaring = Resultater
Grønland, Norden, Internationalt
TILBUDSAFGIVNING & LICITATION
Buzz Words: Mine-, Olie- & Gasindustrien
Technical
Merrit
Teknik-baseret
Commercial
Merrit
Pris-baseret
Viden + Erfaring = Resultater
Grønland, Norden, Internationalt
Grundlæggende sikkerhedskrav
fra Mine-, Olie- & Gasindustrien
”HVORDAN”
• Hvordan arbejdet skal udføres, og hvordan risici vil
blive identificeret og korrigeret
• Hvordan kommunikationen vil finde sted mht. at
rådgive medarbejdere i henhold til risici, og
hvordan man anerkender et godt stykke arbejde
• Hvordan vil beredskabet fungere i tilfælde af en
ulykke.
Viden + Erfaring = Resultater
Grønland, Norden, Internationalt
Viden + Erfaring = Resultater
Grønland, Norden, Internationalt
Typiske sikkerhedskrav fra råstofindustrien
gør brug af sikkerhedsstyringssystemer
Disse omfatter:
• Fordelene bag udviklingen af et Health Safety
Management System
• Procedurer og kontrolsystemer
• Risikoidentifikation og risikovurderinger
• Kontrolfunktioner
• Uddannelse og kompetenceudvikling, herunder
orientering af nye medarbejdere, sikkerhed møder osv.
• Emergency Response Planning (ERP)
• Hændelsesundersøgelse og analyse af tendenser
• Konstruktive kommunikationsmodeller
• Kontinuerlig forbedring af HSMS
Viden + Erfaring = Resultater
Grønland, Norden, Internationalt
Hvordan udvikles en grundlæggende
sikkerhedsstrategi for en virksomhed
Trin 1:
• Ledelsens engagement og forpligtelse til
sikkerhed
Trin 2:
• Ansvarsfordeling
Trin 3:
• Dokumenter hvordan risici vil blive identificeret
og kontrolleret
Trin 4:
• Dokumenter uddannelseskrav
Trin 5:
• Etabler kommunikationssystemer
Trin 6:
• Gennemfør undersøgelser af ulykker og analyser
resultater
Trin 7:
• Administration
Trin 8:
• Engagement af medarbejdere
Trin 9:
• Offentliggør målsætning (zero), følg og kontrollér
38
Viden + Erfaring = Resultater
Grønland, Norden, Internationalt
Lovgivningen i Grønland og
internationale krav og forventninger
Den nuværende
lovgivning i Grønland er
forskreven ved
grønlandsk lov. Det er
obligatorisk at tegne
arbejdsskadeforsikring
ift. grønlandsk lov.
International lovgivning
(vestlige lande som USA,
Canada, Australien) har
en tendens til at være
præskriptive og baseret
på kontrakt
forhandlinger.
39
Viden + Erfaring = Resultater
Grønland, Norden, Internationalt
Lovgivningen i Grønland
Nye arbejdsmiljøregler i Grønland fra den 1.
januar 2013

Større bøder, ændring af arbejdsgiveres og ansattes
kriminalretlige ansvar og en ny arbejdsmiljøuddannelse
på bygge- og anlægsområdet

Arbejdstilsynet er myndigheden på
arbejdsmiljøområdet. Arbejdstilsynet medvirker til et
sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø ved effektivt
tilsyn, målrettet regulering og information

Grønland har sin egen arbejdsmiljølovgivning. Det er
denne lovgivning, som Arbejdstilsynet i Grønland
administrerer og udøver sin myndighed på grundlag af
40
Viden + Erfaring = Resultater
Grønland, Norden, Internationalt
lovgivningen i Grønland

Arbejdstilsynet er ansvarlig for at udvikle og håndhæve
minimumsstandarder for sikkerhed i Grønland. For Grønlandske
virksomheder gælder følgende:
1-9
medarbejdere:
10 -19
medarbejdere:
20 eller flere
medarbejdere:
De vigtigste aktører
(arbejdsgiver,
vejleder, og
medarbejderne) er
ansvarlige for at
sikre, at arbejdet
udføres på en sikker
måde
Sikkerhedsrepræsentanter vil blive valgt
fra hver afdeling, og de
vil danne en
"sikkerhedsgruppe”
Vejlederen fra hver af
disse afdelinger vil
fungere som arbejdsgiverrepræsentant
Et sikkerhedsudvalg
vil blive dannet
bestående af
repræsentanter fra
sikkerhedsgrupperne
41
Viden + Erfaring = Resultater
Grønland, Norden, Internationalt
Arbejdspladsvurdering APV

Loven siger, at alle virksomheder med ansatte fra
den 1. januar 2009 har pligt til at lave en skriftlig
arbejdspladsvurdering - i daglig tale kaldet APV.
Arbejdsgiveren har ansvaret - medarbejderne skal
inddrages.
I bestemmer selv, hvordan I vil lave APV’en.
APV’en skal laves af arbejdsgiveren, og
sikkerhedsorganisationen skal inddrages. Hvis der
ikke er krav om en sikkerhedsorganisation, skal
medarbejderne være med i arbejdet.
42
Viden + Erfaring = Resultater
Grønland, Norden, Internationalt
Sådan laver man en
I kan arbejde med APV på mange måder,
men I skal som minimum sørge for,

at ledelse og medarbejdere holder møder. Hvis der
er krav om en sikkerhedsorganisation, skal den
inddrages.

at alle arbejdsmiljøforhold inddrages i arbejdet
med APV. Husk også lager, kontor, rengøring og
selvfølgelig alle maskiner - også dem, der ikke
bruges så tit.
43
Viden + Erfaring = Resultater
Grønland, Norden, Internationalt
Sådan kommer du i gang
med APV-arbejdet:
http://dk.at.gl/
http://dk.at.gl/da/Arbejdspladsvurdering/Tjeklister.aspx
44
Viden + Erfaring = Resultater
Grønland, Norden, Internationalt
Tjekliste til APV i Grønland
45
Viden + Erfaring = Resultater
Grønland, Norden, Internationalt
Sikkerhedens ABC… Always
Be Careful!
ABS...Always be Safe!
46
Viden + Erfaring = Resultater
Grønland, Norden, Internationalt
TAK FOR IDAG!
KOM SIKKERT HJEM!

Greenland Petroleum Services A/S

TELEFON: +299 56 46 33

E-MAIL: [email protected]

WEBSITE: www.suppliers.gl

FACEBOOK:
www.facebook.com/suppliersgreenland
47

similar documents