HetgeheimvanWouterTorfs

Report
Op de vOlgende
pagina’s
pagina’s vind
vind je
u
een greep uit
Ons jObaanbOd. Æ
Voor de job van je leven
EASI En TorfS
zIjn BEST WorkplAcES 2016
Het geheim van Wouter Torfs
Softwarebedrijf EASI en Schoenen Torfs zijn door hun eigen medewerkers uitgeroepen tot ‘beste werkplek’. Voor Torfs is het al de
zevende keer dat het de award krijgt. Torfs won dit jaar ook een
speciale award rond ‘employer branding’. Wat is het geheim van
Schoenen Torfs, en zijn topman?
“Elk jaar staan we dichter bij de nederlaag”,
zo beseft Wouter Torfs van de gelijknamige
schoenketen. “Maar ook dit jaar zijn we erg
blij met onze eerste plaats. Schoenenverkoop is geen evidente sector om zo’n prijs
te winnen. Onze mensen moeten werken
tijdens de weekends en letterlijk knielen
voor de klant. Het is ook niet dat we onze
mensen riante lonen aanbieden, al betalen
we doorgaans wel meer dan onze concurrenten”, vertelt Torfs.
Medewerkers hun
voornaam kennen
Schoenen Torfs staat in de editie van Best
Workplace op de eerste plaats in de top 10
van de grote bedrijven (meer dan 500 medewerkers). Uitzendbedrijf Accent Jobs en
McDonald’s Belgium staan in deze lijst respectievelijk op nummer twee en drie.
Het Waalse EASI, ontwikkelaar van software en mobiele applicaties, staat bovenaan de top 10 van de ‘kleine’ werkgevers
(minder dan 500 werknemers). Ook vorig
jaar voerde EASI die lijst al aan. Bij de kleine bedrijven vervolledigen IT-bedrijf AE en
HR-dienstenbedrijf Protime de top drie.
Het onderzoek, uitgevoerd door Vlerick
Business School en het internationale Great Place to Work Institute, in samenwerking
met Jobat en MARK Magazine, laat de eigen werknemers grotendeels het eindresultaat bepalen. Torfs kreeg ook een award
in de speciale categorie rond ‘employer
branding’.
Dat Torfs fors inzet op eigen mensen, is
alom bekend. “Onze strategie is om mensen centraal te plaatsen, en dat op diverse
vlakken: van opleiding, coaching tot leiderschap.” Maar ook de vele kleine zaken
maken het verschil. “Werknemers die jarig
zijn, krijgen bij ons bijvoorbeeld een dagje
vrij. En ook gepensioneerde ex-medewerkers nodigen we nog uit op onze bedrijfsfeestjes”, vertelt Wouter Torfs. En dan is er
nog het puur menselijk contact. “Dat je
als baas bijvoorbeeld regelmatig aanwezig
bent in de winkels, speelt mee. Maar ook
dat je simpelweg de mensen bij hun voornaam kent.”
Hoe word je
Best Workplace?
Drie elementen zijn cruciaal in het Great
Place to Work-onderzoek, verklaart Kristien Van Bruystegem, die vanuit Vlerick
Business School het project mee begeleidt.
“Het vertrouwen van de werknemers in
hun management, de trots van de werknemers over de organisatie en het plezier dat
ze beleven op de werkvloer”, zo somt ze op.
Die resultaten worden aangevuld met een
analyse van het personeelsbeleid via een
enquête bij management en HR, die voor
een derde meetelt in de eindscore. De stem
van de medewerkers weegt dus het zwaarst
door.” Vooral vertrouwen tussen werkgever
en werknemer speelt een grote rol in het
Great Place to Work-concept. “Vertrouwen
is de basis van elke organisatie”, benadrukt
Van Bruystegem.
Winst niet alleen financieel
Een deel van de verklaring van het resultaat van Torfs ligt dan ook in het vertrouwen dat hij zijn mensen schenkt. En dat het
niet alleen om winst draait. “Winst is voor
mij veel meer dan het puur financiële. Je
wil ook dat het goed gaat met je mensen.
Zo hebben we onlangs om veiligheidsredenen beslist om sommige van onze winkels
een half uur vroeger te sluiten. Inzake omzet was dat geen evidente keuze, maar dat
namen we erbij”, stelt Torfs. “Al besef ik best
dat zoiets vlot gaat omdat wij een familiebedrijf zijn. Bij een beursgenoteerd bedrijf
ligt zoiets waarschijnlijk veel moeilijker.”
William Visterin
Dit zijn de Best
Workplaces
2016
Top 3 – Meer dan 500
werknemers:
1. Torfs
2. Accent Jobs
3. Mc Donald’s
Top 3 – Minder dan 500
werknemers:
1. EASI
2. AE
3. Protime
Special awards:
Recognition – Care
Employer Branding - Torfs
Talent Development - Ormit
Schoenen Torfs, met Wouter Torfs als CEO (rechts op de foto), is voor de zevende keer tot ‘beste werkplek’ uitgeroepen.
“Schoenenverkoop is geen evidente sector om zo’n prijs te winnen.”
Tijdens Career Launch kan je als werkzoekende in
contact komen met tientallen bedrijven.
Moeder van alle job events
Jobat organiseert
Career Launch
Op woensdag 23 maart
organiseert Jobat zijn Career
Launch in Brussel. Tientallen
bedrijven komen in contact
met werkzoekenden. Die
laatste kunnen er gratis
verschillende werkgevers
ontmoeten én deelnemen
aan workshops.
Jobat Career Launch is de moeder van
alle job events. Het concept is bekend:
tientallen bedrijven ontmoeten zowel
actieve als passieve werkzoekenden.
Onder de deelnemende werkgevers
bevinden zich onder meer Van
Marcke, ZEB, Sibelga, VDAB, Damart,
De Lijn, Fluxys en De Politie. Diverse
profielen dus. “Career Launch is meer
dan een pure jobbeurs, omdat het de
aanwezige bedrijven in staat stelt om
ook hun werkgeversmerk prominent
naar voren te brengen”, vertelt Sabrina
Pinxten, market manager bij Jobat
Media.
Voor elke editie van Career Launch
schrijven telkens duizenden
gegadigden zich in. Voor de
deelnemers gaat het overigens om
meer dan alleen de ontmoeting met
al deze organisaties. In de loop van de
dag worden er een tiental workshops
georganiseerd. Die gaan over efficiënt
solliciteren en personal branding,
maar ook over hoe je als kandidaat kan
inschatten of een bedrijf wel bij je past.
Inschrijven is gratis op Career Launch
en gebeurt op jobat.be/careerlaunch.
Via Jobat kan je als kandidaat ook
je cv uploaden of updaten. Via het
inschrijvingsnummer op het ticket van
de werkzoekende, kunnen recruiters
op de beurs dan meteen je cv online
raadplegen. Of hoe online en offline
hand in hand gaan. (wivi)
Praktisch:
Woensdag 23/03 van 11u tot 19u.
Brussels Kart Expo
Inschrijven: jobat.be/careerlaunch
In deze editie van Jobat vind je meer
informatie over de deelnemende
bedrijven en ook de concrete planning
van de workshops.
38 JOBAT
DE STANDAARD
ZATERDAG 19, ZONDAG 20 MAART 2016
BEST WORKPLACES 2016
Best
Workplaces 2016
Belgium
De medewerkers hebben hun stem laten horen: Dit zijn de organisaties waar mensen
vertrouwen hebben in het management, trots zijn op hun job en plezier beleven op het werk!
Namens Vlerick Business School en Great Place to Work® Institute België,
hartelijk gefeliciteerd aan:
ORGANISATIES < 500 WERKNEMERS
ORGANISATIES > 500 WERKNEMERS
SPECIAL AWARDS
Special Award
Special Award
Special Award
for Recognition
for Strategic
for Employer
Talent
Branding
Development
In collaboration with
VOOR MEER INFO
www.greatplacetowork.be
www.vlerick.be/greatplacetowork
DE STANDAARD
ZATERDAG 19, ZONDAG 20 MAART 2016 JOBAT 39
Op zoek naar een buitengewone werkgever?
Wij hebben wat je zoekt!
Secretary Plus is een van de tien bedrijven die zich dit jaar Best Workplace mag noemen!
De titel betekent dat we investeren in een inspirerende werkomgeving, aantrekkelijke
arbeidsvoorwaarden, een goede work-life balance en persoonlijke ontwikkelingskansen
voor iedereen. Want mensen komen bij ons op de eerste plaats.
Zelf werken bij een Best Workplace?
Ben je zelf op zoek naar een boeiende job bij een werkgever die zorg draagt voor zijn werknemers?
Neem dan zeker een kijkje op www.secretary-plus.be/jobs/werken-bij-secretary-plus.
Werk je liever bij één van onze klanten of als Project Assistant?
Kijk dan zeker op www.secretary-plus.be/jobs.
Misschien maak jij binnenkort wel deel uit van ons topteam!
40 JOBAT
DE STANDAARD
ZATERDAG 19, ZONDAG 20 MAART 2016
Het Fonds Wetenschappelijk onderzoek – Vlaanderen stimuleert en ondersteunt door financiële steun het fundamenteel
wetenschappelijk onderzoek, het strategisch basisonderzoek, het klinisch-wetenschappelijk onderzoek, de aanschaf van zware en
middelzware onderzoeksinfrastructuur en het beheer van grote rekencapaciteit in Vlaanderen. De financiële middelen die het FWO
in hoofdzaak ter beschikking krijgt van de Vlaamse Regering, investeert het in mandaten en projecten, in mensen en infrastructuur,
in reisbeurzen en internationale samenwerking. Momenteel heeft het FWO vier vacatures voor een:
Onafhankelijke bestuurder
Onafhankelijkheidsvoorwaarden
• Gedurende een periode van vijf jaar voorafgaand aan de benoeming
geen mandaat van bestuurder of uitvoerend management bij het
FWO hebben uitgeoefend. Deze voorwaarde geldt niet voor de
verlenging van het mandaat van onafhankelijke bestuurder.
• Niet meer dan drie opeenvolgende mandaten als bestuurder in de
raad van bestuur hebben uitgeoefend.
• Geen lid zijn van het leidinggevend personeel van het FWO of van
een gelijkaardige organisatie en geen dergelijke positie bekleed
hebben gedurende de drie jaar voorafgaand aan de benoeming.
• Geen directe of indirecte belangen hebben in de door het FWO
gefinancierde programma’s.
• Onafhankelijk zijn ten aanzien van het Vlaamse Gewest, de
Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse universiteiten, de strategische
onderzoekscentra en de secretaris-generaal en bijgevolg geen lid zijn
van een bestuursorgaan van een Vlaamse universiteit of associatie,
zolang het mandaat van onafhankelijke bestuurder loopt.
Vereisten
• Vervullen van een belangrijke rol in het maatschappelijk economisch
veld en daardoor een meerwaarde kunnen betekenen voor de missie
van het FWO.
• Een langetermijnvisie hebben m.b.t. belangrijke maatschappelijke en
economische evoluties.
• Voldoende inzicht hebben in de taken van een raad van bestuur.
• Ervaring hebben als bestuurder en/of bedrijfsleider.
• Een goed inzicht hebben in het Vlaamse wetenschaps- en
innovatiebeleid in het algemeen en het strategisch langetermijn
onderzoek en de rol van het FWO in het bijzonder.
• De bestuurstaal van het FWO, het Nederlands, machtig zijn.
• Bereid zijn om voldoende tijd te investeren in het mandaat van
onafhankelijke bestuurder van het FWO en aanwezig zijn op
vergaderingen van de raad van bestuur. De raad van bestuur vergadert
8 à 10 keer per jaar.
• Geen echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of bloed- of
aanverwant tot de tweede graad zijn van een lid van de raad van
bestuur of een lid van het uitvoerend management van het FWO.
Selectieprocedure en vergoeding
Een voorselectie van de kandidaten gebeurt door de raad van bestuur op
basis van de sollicitatiebrief en het cv waarin ook de eventuele andere
bestuursmandaten worden vermeld. De raad van bestuur onderzoekt of
de kandidaten beantwoorden aan de onafhankelijkheidsvoorwaarden
en de vereisten van onafhankelijke bestuurder. Uit de kandidaten die
voldoen aan de onafhankelijkheidsvoorwaarden en de vereisten stelt de
raad van bestuur 2 kandidaturen voor aan de Vlaamse regering per in
te vullen mandaat van onafhankelijke bestuurder. Er wordt hiervoor een
jaarlijkse vaste vergoeding van 1500 euro alsook 150 euro presentiegeld
per vergadering toegekend.
Hoe solliciteren?
Heeft u interesse in deze vacature, stuur dan uw cv en een begeleidende
motivatiebrief naar het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek –
Vlaanderen, t.a.v. het secretariaat-generaal, Egmontstraat 5,
1000 Brussel. U doet dit per voorkeur via e-mail: [email protected]
Uw kandidatuur moet ons bereiken uiterlijk op vrijdag 1 april 2016.
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact
opnemen met het secretariaat-generaal van het FWO, [email protected],
tel. 02 550 15 15.
Het FWO voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.
HET AgENTSCHAP OvERHEIDSPERSONEEL
zOEKT EEN ADmINISTRATEUR-gENERAAL
(Mandaat a311- Brussel)
Het Agentschap
Overheidspersoneel
is de centrale spil in
het nieuwe HR-model
voor de Vlaamse
overheid. Sinds
1 april 2015 zijn de
beleidsvoorbereiding,
-ondersteuning en
-evaluatie op vlak van
personeelsbeleid en
organisatieontwikkeling
in het Agentschap
Overheidspersoneel
samengebracht.
Binnen het Agentschap
Overheidspersoneel zijn
momenteel ongeveer
270 personeelsleden
tewerkgesteld.
UW TAKENPAKKET: u hebt de algemene leiding over het
Agentschap Overheidspersoneel; een agentschap dat de laatste
maanden een belangrijk transitieproces doorliep. U bent
verantwoordelijk voor het plannen, organiseren en coördineren
van de beleidsvoorbereiding, en voor het mee evalueren en
bijsturen van de beleidsuitvoering van het personeelsbeleid en de
organisatieontwikkeling bij de diensten van de Vlaamse overheid. U
ondersteunt de minister bij het uittekenen van het beleid. U draagt
zorg voor het onderscheiden én combineren van de verschillende
rollen van het agentschap, het werken aan resultaten én aan het
bewerkstelligen van het benodigde draagvlak binnen de werking van
de diensten van de Vlaamse overheid als een holding. U ondersteunt
de minister bij de onderhandelingen met de vakorganisaties.
UW PROFIEL: u heeft een diploma dat toegang geeft tot niveau A,
met uitzondering van interne kandidaten die reeds tot niveau A of
een gelijkgesteld niveau behoren. Daarnaast heeft u minstens 5 jaar
leidinggevende ervaring, verworven in de laatste 10 jaar, of 10 jaar
nuttige professionele ervaring.
Zorg en Gezondheid zoekt een
AFDELINGSHOOFD
voor de afdeling Gespecialiseerde Zorg (Brussel)
ONS AANBOD: een inhoudelijk uiterst boeiende en maatschappelijk
belangrijke job met veel verantwoordelijkheid – een mandaatfunctie
van 6 jaar, maximaal tweemaal hernieuwbaar – het brutojaarloon
zal zich afhankelijk van uw ervaring, situeren tussen 84.972
en 106.203 euro (exclusief vakantiegeld, eindejaarspremie,
mandaattoelage van 13.420 euro/jaar), aangevuld met een
hospitalisatieverzekering.
Jouw functie: Je geeft leiding aan de afdeling Gespecialiseerde Zorg. Deze
afdeling is verantwoordelijk voor de financiering, planning en/of de erkenning
van de ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de revalidatiecentra. De
afdeling staat voor belangrijke uitdagingen zoals het faciliteren en het bewaken
van de kwaliteit van de zorg, het betaalbaar houden van de zorg en het uitwerken
van nieuwe persoonsvolgende financieringsmodellen. Voor de sectoren die
recent door de zesde staatshervorming Vlaams werden overgeheveld, is het
waarborgen van de continuïteit van de zorg de eerste prioriteit.
HOE SOLLICITEREN? Download op www.werkenvoorvlaanderen.be
het sollicitatieformulier en stuur het uiterlijk op 27 maart 2016
ingevuld naar [email protected] t.a.v. Jo Verbeken.
De functiebeschrijving en het selectiereglement vindt u eveneens
terug op de website.
Wij bieden jou: eenstatutaire,voltijdsebenoeming(napositieveproefperiode).
Je geïndexeerde bruto maandsalaris (bij 6 jaar relevante ervaring) is € 5733,95.
Meer informatie over ons aanbod vind je op www.werkenvoorvlaanderen.be.
Jouw talent is belangrijker dan je geslacht,
gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of
chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee
aan het divers Vlaanderen van morgen!
MeeR weten OVeR Deze VAcAtURe?
weRkenVOORvLAANDEREN.be
Interesse? Kijkvoordeuitgebreidefunctieomschrijvingenhetselectiereglement
op www.werkenvoorvlaanderen.be. Je kan solliciteren tot en met maandag 28
maart 2016. Hoe je dat precies doet, lees je in het selectiereglement.
zorg-en-gezondheid.be
JOBAT 41
DE STANDAARD
ZATERDAG 19, ZONDAG 20 MAART 2016 Sint-Lievens-Houtem is een Oost-Vlaamse, vooruitstrevende gemeente met ongeveer 10.000 inwoners. Met een
dynamische ploeg staan wij in voor een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening.
OCMW
Wij zijn voor de versterking van onze organisatie op zoek naar een (m/v):
financieel beheerder
(m/v)
functieomschrijving
Je neemt de coördinatie van de financiële dienst van zowel de gemeente als het OCMW op jou. Als financieel manager zet je de
lijnen uit van ons financieel beleid op korte, middellange en lange termijn. Je maakt analyses van data en rapporteert hierover. Je
behartigt onze boekhouding en stelt de jaarrekeningen op. Je speelt een strategische rol bij het opzetten van systemen rond interne
financiële controle en weet deze, binnen de decretale grenzen, op gepaste wijze te implementeren. Je geeft leiding aan de
medewerkers van de financiële dienst. Als lid van het managementteam geef je het strategisch beleid van de gemeente en het OCMW
mee vorm. Je bent een peoplemanager die goede contacten onderhoudt met relevante personen of instanties.
aanbod
profiel
Interesse?
Solliciteer dan uiterlijk op 3 april 2016 online
via www.jobpunt.be. Indien je voor de eerste
keer via www.jobpunt.be solliciteert, dien je
eerst een kandidatenprofiel aan te maken.
De schriftelijke proef vindt plaats op
21 april 2016, de mondelinge proef op 11
mei 2016 en het assessment eind mei 2016.
De uitgebreide functiebeschrijving, alsook
meer informatie over de selectieprocedure,
kan je vinden op www.jobpunt.be.
• Je beschikt over een masterdiploma in een juridische, economisch of wiskundig georiënteerde afstudeerrichting (*).
• Je kan het bewijs leveren dat je een voldoende, grondige kennis hebt van juridische, wiskundige of economische denkpatronen. Dit kan bewezen worden onder meer door ervaring.
• Je bent bereid om een managementsopleiding te volgen.
• Je hebt de Belgische nationaliteit.
•
•
•
•
Een vaste en voltijdse betrekking in een decretale graad.
Een minimum brutojaarsalaris van 45 797,52 euro
Overname van relevante ervaring.
Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding.
• We leggen een wervingsreserve van 2 jaar aan voor deze
functie.
(*) Laatstejaarsstudenten komen in aanmerking als je een studiebewijs kan voorleggen en een verklaring dat je
binnen een termijn van maximum drie maanden zal deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van het
diploma. Het diploma moet behaald zijn uiterlijk op datum van aanstelling.
De gemeente Temse is gelegen in het noordoosten van de provincie Oost-Vlaanderen aan de linkeroever van de Schelde tussen
Sint-Niklaas en Bornem. Temse maakt deel uit van het Land van Waas en is ingeplant tussen het groenrijke Schelde- en Durmelandschap. Temse, parel aan de Schelde, heeft de ambitie om verder te schitteren, en is daarvoor op zoek naar een (m/v):
gemeentesecretaris
diensthoofd ICT
Als secretaris ben je de algemeen directeur van de organisatie en fungeer je als de regisseur van
de dienstverlening waarbij efficiëntie en kwaliteit voor de burgers centraal staan. Je bent de
verbindingsfiguur tussen beleid en organisatie. Je vervult de rol van de strategisch adviseur en
ondersteunt de politieke organen bij het realiseren van de vooropgestelde beleidsdoelstellingen.
Je bent de drijvende kracht van de administratie en het managementteam. Na de inkanteling van
het OCMW in de gemeentelijke organisatie ben je tevens verantwoordelijk voor het aansturen
van deze diensten.
Als diensthoofd sta je in voor de efficiënte organisatie, de werking en de verdere uitbouw van de
ICT-dienst. Je leidt en coacht een klein team van medewerkers. In nauwe samenwerking ontwikkel je het ICT-beleid, leid je strategische projecten en geef je onderbouwd advies aan het beleid
en andere afdelingen. Eén van de belangrijkste uitdagingen op korte termijn is het vorm geven
aan een geïntegreerde ICT-dienst voor de gemeente en het OCMW. Bij andere projecten op vlak
van digitalisering, automatisering en procesmanagement staat een klant- en resultaatgerichte
aanpak centraal. Je volgt de tendensen binnen ICT nauw op en houdt voeling met de problemen
op de werkvloer.
decretale graad, statutair, voltijds
profiel
Je combineert een masterdiploma met minstens 5 jaar professionele relevante ervaring (bijvoorbeeld in een managementfunctie). Je bent een manager, inspirerende leidinggevende en echte
bruggenbouwer. Je geeft richting aan de organisatie door een visie, plannen en doelstellingen te
stellen en hier gericht naar toe te werken. Je bent Belg en beschikt over een rijbewijs B.
aanbod
• gemeentesecretaris: een bruto geïndexeerd maandloon tussen € 4.933,33 en € 7.285,39
• diensthoofd ICT: een bruto geïndexeerd maandloon tussen € 2.928,63 en € 5.153,58
Relevante werkervaring kan in aanmerking genomen worden voor het verwerven van anciënniteit. Het aanbod wordt aangevuld met extralegale voordelen (o.a. maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding of tussenkomst openbaar vervoer). Daarnaast bieden we je een
uitdagende job met verantwoordelijkheid in een dynamische werkomgeving met leuke collega’s.
A1a – A3a, contractueel, voltijds
profiel
Je hebt een masterdiploma in (toegepaste) informatica, beleidsinformatica of (toegepaste)
computerwetenschappen aangevuld met 2 jaar relevante beroepservaring of een masterdiploma
aangevuld met 5 jaar voltijdse beroepservaring in een relevante functie. Je combineert ICT-technisch inzicht met een conceptueel en procesmatig denkvermogen. Je bent Belg en beschikt over
een rijbewijs B.
interesse?
Solliciteer online uiterlijk op vrijdag 8 april 2016 via www.jobpunt.be onder “bekijk onze jobs”
en dien je kandidatuur in via de knop ‘Solliciteer nu’. Wanneer je voor het eerst solliciteert via ons
webplatform, dien je eerst een kandidatenprofiel aan te maken. Je kan meer informatie vinden
betreffende de functie, de volledige toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en
de selectieprocedure op www.temse.be of www.jobpunt.be of je kan contact opnemen met Myra Vandekerckhove op [email protected]
The Sniffers, een Belgische KMO gevestigd in Balen, is wereldwijd een toonaangevende expert op het gebied
van emissiereductie en pijplijninspectiediensten, lekkagedetectie en energiesparende projecten. Zij detecteren,
kwantificeren en analyseren diverse soorten lekkages in pijpleidingen en lekkende apparatuur in industriële
omgevingen. Met ongeveer 100 medewerkers en meer dan 1.000 klanten verspreid over 35 landen wereldwijd,
vormt The Sniffers de grootste leverancier van emissie- en gerelateerde diensten voor de olie- en gasindustrieën
buiten de US en is daarnaast marktleider binnen Europa en het Midden-Oosten. Recent hebben zij sterk de
nadruk gelegd op hun salesactiviteiten en op de stroomlijning van de organisatie. Om het managementteam en
de marktleiderspositie verder te versterken, zijn wij vandaag voor hen op zoek naar een (m/v):
Functie: Je rapporteert aan de CEO en je maakt actief deel uit
van het managementteam. Je ontwikkelt en implementeert een
geïntegreerde HR-strategie en -beleid die de internationale groei
faciliteert. Je bent verantwoordelijk voor de interne adviesverlening
en operationele implementatie van alle HR-gerelateerde tools,
processen en procedures. Je begeleidt changetrajecten in
de organisatie. Je verzekert een goed beheer van diverse HR
compliance of legal materies binnen alle (internationale) entiteiten
en op alle niveaus in de organisatie. Samen met de HR-assistent sta
je in voor een continue verbetering van werving en selectie, talent
management, retentiemanagement, ... Je werkt hoofdzakelijk vanuit
de hoofdzetel in Balen, maar occasioneel verplaats je je ook naar
internationale locaties.
Profiel: Je genoot een hogere opleiding, bij voorkeur in de richting
van human resources of (sociaal-)juridische materies. Je hebt ruime
ervaring in een generalistische HR-managementfunctie, bij voorkeur
binnen een internationale dienstverlenende sector. Je hebt een
zeer goede kennis van de HR-wetgeving en toegepaste HR-praktijk
in België, Nederland en het Midden-Oosten. Je bent strategisch
ingesteld en tegelijk getuig je van een hands-on aanpak. Je beschikt
over een sterke overtuigingskracht en goede communicatieve en
managementvaardigheden. Je bent flexibel beschikbaar. Je drukt je
zowel mondeling als schriftelijk vlot uit in het Nederlands en Engels.
Erkenningsnummer: VG. 1560/BO
HR DIRECTOR met sterke internationale mindset
Aanbod: Je komt terecht in een jonge, ambitieuze, internationale en groeiende onderneming met een familiaal karakter in de lokale
bedrijfscultuur. Je hebt als lid van het managementteam de mogelijkheid om je stempel te drukken en actief bij te dragen aan de verdere groei
en professionalisering van de organisatie. Je kan rekenen op een competitief remuneratiepakket.
Zin om mee te bouwen?
Stuur je sollicitatiebrief met cv naar Motmans & Partners, Herkenrodesingel 8D/4.02, 3500 Hasselt,
t.a.v. Jeroen Smeulders (011 30 35 00 - [email protected])
www.motmansenpartners.be
Vind jouw job
uit de 1000
BIJ 10-TALLEN BEDRIJVEN OP 1 PLEK
Ontdek op de volgende pagina`s alle
deelnemende bedrijven en de functies die ze
aanbieden op Career Launch
Ga snel naar jobat.be/careerlaunchleuven en schrijf je in.
Storingstechnieker
23/3 BrussEl Brussels Kart Expo
Ga snel naar jobat.be/careerlaunchbrussel en schrijf je in!
23/3
BRUSSEL
Brussels Kart Expo
Deze bedrijven verwachten je!
11u00-19u00
groep
SYNERGIE
Laat je inspireren op onze workshops
Career corner 1
Career corner 2
11u00 - 12u00
11u00 - 12u00
Inge Ketels, Bureau Stroom
Régis Birgel, Vivaldis Interim
12u00 - 13u00
13u00 - 14u00
Zelfverzekerd solliciteren
CV-analyse
Vers un nouveau job avec
enthousiasme! (FR)
Met veerkracht naar een nieuwe job
Ingrid Bruyninckx, Ascento
Evelyne Miggiano, Ascento
14u00 - 15u00
13u00 - 14u00
Het is niet de beste kandidaat die de job
krijgt, wel diegene die zich het best verkoopt.
Ian Dewae, VDAB
14u00 - 15u00
Beste werkgever, U mag onderaan tekenen.
Ik werf U aan!
Zelfverzekerd solliciteren
Inge Ketels, Bureau Stroom
15u00 - 16u00
Welke werkgever biedt het antwoord
op jouw carrière-behoeften?
Veroniek De Schamphelaere, Vlerick Business School
Koen Dierckx, Kluwer
16u00 - 17u00
16u00 - 17u00
Régis Birgel, Vivaldis Interim
Aan het roer van mijn loopbaan
CV-analyse (FR)
Katrin Van de Water, Passion for Work
Ga snel naar jobat.be/careerlaunchbrussel en schrijf je in.
CAREER LAUNCH
Dankzij zijn first mover aanpak verzekert Fluxys niet alleen het veilig verkeer van aardgas op de Belgische
markt (business to business), maar breidt het zijn netwerk ook verder uit om zijn positie als draaischijf van de
gasstromen, die bijdragen tot de bevoorrading van West-Europa, te handhaven.
Neem je toekomst in handen en voeg je bij de 1000 medewerkers van Fluxys die reeds de keuze gemaakt
hebben om samen met ons de uitdagingen van morgen aan te gaan.
Fluxys zoekt talentvolle medewerkers voor zijn hoofdzetel in Brussel:
• Mergers & Acquisitions Analyst
• Legal Counsel
• Dispatching Engineer
• Preventieadviseur
• Windows System Engineer
• HR Organisation Officer
• HR Assistant (Startbaanovereenkomst)
• Boekhouder
• Technical Assistant (Quality & Metrology)
Vacatures te Zeebrugge:
• 2 Mecaniciens (Contract Bepaalde Duur)
Kies de toekomst die jij wilt en solliciteer online via www.fluxys.com
Ontmoet
ons op
Career La
unch
23/03
stand 9
CAREER LAUNCH
Bezoek ons tijdens Career Launch
op 23 maart in Brussel, stand 16
Ben je M/V met talent?
Doe je talent in drie dimensies groeien en kies voor een job met meer diepgang bij t-groep.
Geef jouw carrière ook de juiste dimensie en surf naar www.t-groep.be
t-groep
t-interim
Ascento
BUSINESS APPLICATION ANALYST
Mechelen
OFFICE MANAGER
t-heater Brugge
CONSULTING ASSISTANT
Ascento Brussel (NL/FR), Gent en Roeselare
POLYVALENT PAYROLL TALENT (80%)
Mechelen
TALENT CONSULENT
t-heater Antwerpen, Brussel en Leuven
HR BUSINESS CONSULTANT
Ascento Brussel (NL/FR)
TALENT & RECRUITMENT OFFICER
Mechelen
TALENT CONSULENT
t-interim regio Antwerpen, Brussel,
Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Wallonië
en West-Vlaanderen
HR CONSULTANT
Ascento Antwerpen, Gent,
Hasselt en Leuven
VG.1246/BUOSAP, B-C07.002 & W.INT.RaE.RS.SO.148
Want jouw talent versterkt ons talent.
CAREER LAUNCH
Zet mensen in beweging
met je talenten
De Lijn zoekt buschauffeurs, technici voor onderhoud bus en tram, ICT managers, brigadiers, …
Alle jobs vind je op www.delijn.be/jobs
250 000 gezinnen laten genieten van comfort?
Geef de energie door.
Honderdduizenden mensen werken, wonen, leven in Brussel. Voor zoveel projecten en ambities heb je energie nodig. En daar
zorgen wij voor! Als distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas maken wij het leven van de inwoners aangenaam,
comfortabel en geanimeerd.
En ons bedrijf? Dat is boeiend dankzij een ander soort energie: talent. Dat van onze medewerkers. En binnenkort misschien dat
van jou! Het leuke is, in een job bij Sibelga help je Brussel én je eigen toekomst vooruit. Als dat geen inspirerende manier is
om je energie door te geven...
Afspraak op Career Launch Brussel op 23 maart 2016.
Waar? Brussels Kart Expo, Alfons Gossetlaan 10, 1702 Dilbeek, stand 2
www.sibelga.be/jobs
CAREER LAUNCH
t-office, de gespecialiseerde service van t-interim voor hoger opgeleide en gespecialiseerde medewerkers, helpt je bij het
vinden van de best passende job. Op elk moment van je carrière voel je ons enthousiasme en onze persoonlijke betrokkenheid.
Voor onze klanten zijn we momenteel op zoek naar m/v:
 Payroll medewerker bij een sociaal secretariaat voor




onmiddellijke opstart (Brussel)
Helpdesk agent NL/FR (Groot-Bijgaarden)
Account manager (m/v) (Zaventem)
Chief engineer (Brussel)
Medewerker klantendienst (Malta)
Interesse? Solliciteer via t-office.opzoeknaartalent.be
Merchtem
Brussel & Vlaanderen
Talent Recruitment
Consultants
COMMERCIEEL TALENT
Functies hoofdkantoor Merchtem:
IT helpdesk support medewerker
Allround magazijnmedewerker
Junior marketing assistent
ICT rapportering BI/SQL
Fleetmanager (part-time)
Junior recruiter (part-time)
Interesse? Solliciteer via zeb.opzoeknaartalent.be
of mail [email protected]
Meer vacatures vind je op t-office.opzoeknaartalent.be
Doe je talent in drie dimensies groeien en kies voor een job met
meer diepgang bij t-groep.
Functie: Bij t-office bouw je op jouw ervaring in Rekrutering
& Selectie om je klanten en kandidaten kwaliteit te bieden. Je
werkt graag generalistisch, waarbij je het hele proces verzorgt
van intake bij de klant tot opvolging na aanwerving. Dankzij
jouw persoonlijke aanpak en intense begeleiding weet je
zowel klanten als kandidaten te binden.
Profiel: Je hebt een bachelor/master en minimum 3 jaar
ervaring in Rekrutering & Selectie. Je communiceert vlot, werkt
kwalitatief en klantgericht en bent commercieel ingesteld.
Aanbod: Je komt terecht in ons hecht team, krijgt een mooi
loonpakket en reële doorgroeimogelijkheden. Ter versterking
zoeken we collega’s voor de regio’s Brussel, West-Vlaanderen
en Antwerpen.
Interesse? Solliciteer via www.t-groep.be
Voor gespecialiseerd talent
Bezoek ons op 23 maart tijdens Career Launch in Brussel, stand 8
VG.1246/BUOSAP, B-C07.002 & W.INT.RaE.RS.SO.148
ZEB is de multi-merkenspecialist bij uitstek voor dames en
heren. ZEB is een op en top Belgisch modebedrijf in volle expansie. De teller staat momenteel op 58 winkels verspreid over
Vlaanderen en Wallonië en meer dan 400 medewerkers. Bij ZEB
kom je dus terecht bij een dynamisch en ambitieus bedrijf!
CAREER LAUNCH
Denk na met je
handen
EN BRENG BRUSSEL
MEE IN VERVOERING
1 66 92
12
44
87
21
32 34
41
20
WORD TECHNISCHE BACHELOR BIJ DE MIVB.
Sta jij stil bij hoe alles in elkaar zit? En zorg je er tegelijkertijd graag voor dat
de dingen niet stilstaan? Dan is een job bij de MIVB als technicus met een
bachelordiploma op zak, perfect voor jou. Je denkt namelijk steeds na over hoe
alles handiger kan, maar bent ook niet bang om zelf de handen uit de mouwen
te steken. Je bent dus een denker én doener? Dan zien we je graag bij de MIVB.
Beantwoord je aan dit profiel?
• Technisch diploma (elektriciteit,
IT&Telecom, elektronika,
(elektro)mechanica, bouw,…)
• Flexibel en durver
• Ambitieus
• Liefde voor Brussel
3
Wat wij aanbieden:
• Een verrijkende job in een
dynamische onderneming
• Doorgroeimogelijkheden
• Een interessant loonpakket
• Extralegale voordelen,
waaronder 35 verlofdagen
De MIVB promoot de billijkheid bij de behandeling van de kandidaten. De MIVB heeft de
ambitie om het evenwicht tussen mannen en vrouwen te verbeteren. Daarom appreciëren
we ten zeerste de sollicitaties van vrouwelijke kandidaten, voor elke job en op elk niveau.
Surf snel naar jobs.mivb.be
Delcredere, al bijna een eeuw lang dé referentie in
exportkredietverzekering, is uitgegroeid tot een Europese
speler, die onder de naam Credendo Group vandaag
aanwezig is in 14 landen. We zijn dankzij onze
dochterondernemingen en bijkantoren actief in alle
segmenten van de kredietverzekering. Ons gamma van
producten dekt risico’s wereldwijd.
ons op
Bezoek 4
n
sta d
ch
er Laun
re
a
C
23/03
Onze missie bestaat erin om handelsrelaties te ondersteunen. Wij leveren
oplossingen op maat voor verzekering, herverzekering, garanties, borgstellingen
en financiering met betrekking tot binnenlandse en internationale handel
of investeringen in het buitenland. We beschermen bedrijven, banken en
verzekeringsondernemingen tegen kredietrisico’s en politieke risico’s of we
vergemakkelijken de financiering van dergelijke transacties.
Internationale handel is de motor van groei en ontwikkeling. Zeker in België,
het exportland bij uitstek.
Ben je gepassioneerd door internationale handel, export en financiën? Ben je
een meertalige bachelor of master (NL/FR/EN) in economie, financiën, rechten,
handel of IT? Kies dan voor een carrière bij Credendo Group, 4de Europese
kredietverzekeraar!
Interesse?
Afspraak op www.delcredereducroire.be en www.credimundi.be voor onze
vacatures in België, klik vervolgens op carrière en solliciteer online.
TURNING
UNCERTAINTIES
INTO
OPPORTUNITIES
Volg ons op l en T
CAREER LAUNCH
Career
Launch
Brussel
TECHNICUS ELEKTROMECHANICA (M/V)
BIJSTANDSVERLENERS (M/V)
Je bent in het bezit van een diploma Elektromechanica
of Elektriciteit (A2 of Bachelor) of gelijkwaardig door
ervaring.
· Ervaring in een soortgelijke functie is een sterk
pluspunt, maar schoolverlaters met de juiste attitude,
kunnen ook in aanmerking komen.
· Teamengagement, zelfstandigheid en
gewetensvol werk is de standaardregel.
· Je bent bereid in een vierploegensysteem te werken.
· In het bezit van de nodige attesten (G1-G2 en
ook G3 bij voorkeur) + koeltechniek
Contacteer het dichtbijzijnde Vivaldis Interim kantoor
Voor regio Brussel, verzekeringssector.
U ben de eerste contactpersoon tussen de klanten
en het bedrijf. U behandelt de dossiers van de
klanten van A tot Z als ze een technisch of een
medisch probleem hebben.
· Je bent bereid te werken op werven
· Talen: Nl/ Fr, andere taal is een plus
· Flexibel zijn qua uurroosters (shiften & nachtwerk)
· Graag op een klantendienst werken
· Goede basiskennis van het Frans
Contacteer het dichtbijzijnde Vivaldis Interim kantoor
OFFICE MANAGER (M/V)
INSIDE SALES (M/V)
Voor een bedrijf in regio Brussel zijn we op zoek
naar een ervaren Management Assistant (M/V).
·
·
·
·
·
·
·
Dagelijkse opvolging van de boekhouding
Marketing: deelname aan vakbeurzen, opmaak
brochures, up-to-date houden website,...
Vertalingen (NL + FR + ENG)
Rechterhand van de directie
Contacteer het dichtbijzijnde Vivaldis Interim kantoor
RESIDENTIEEL ELEKTRICIEN (M/V)
Voor een bedrijf in regio Aalst zoeken
wij een residentieel elektricien.
·
Je hebt reeds 5 jaar ervaring als residentieel elektricien
·
Je wordt ingeschakeld voor nieuwbouwprojecten
·
Je hebt een technische opleidingen genoten
·
Je bent flexibel want je werkt in regio Vlaanderen
·
Je krijgt een firmawagen
Contacteer het dichtbijzijnde Vivaldis Interim kantoor
Je hebt min. 2 jaar telesales outbound ervaring (B2B)
Je bent vlot 3-talig: NL + FR + ENG
Hogere opleiding wenselijk
Contacteer het dichtbijzijnde Vivaldis Interim kantoor
CHAUFFEUR/ARBEIDER (M/V)
Voor onze klant zijn wij op zoek naar een polyvalente
chauffeur C in regio Aalst. Het bedrijf is gespecialiseerd
in het verhuren van (bouw-)machines.
·
·
·
·
Je beschikt over een A2/A3 mechanica of
autotechnieken
Je bezorgt klanten de nodige materialen
Je staat in voor dagelijks onderhoud van toestellen
Je bent klantgericht
Contacteer het dichtbijzijnde Vivaldis Interim kantoor
Career Launch Brussel gaat door op woensdag 23 maart 2016
van 11u tot 19u in Brussels Kart Expo (A. Gossetlaan 11 - 1702 Groot-Bijgaarden).
Kan je niet aanwezig zijn op Career Launch? We ontvangen je graag in één van onze kantoren.
Een volledig overzicht vind je op www.vivaldisinterim.be/onze-kantoren.
www.vivaldisinterim.be
Erkenningsnummer Vivaldis Interim: VG/609/U/BUOSA 54-406 54-405 W.INT.511
Ook dit jaar neemt Vivaldis Interim een centrale plaats in op het jobeiland van Career Launch.
Onze consulenten verwelkomen u graag aan onze stand! Een kleine greep uit het aanbod:
CAREER LAUNCH
Tijd om een nieuwe weg in te slaan?
Synergie biedt je tientallen jobs in
automotive, customer service en HR!
www.synergiejobs.be
Leef vanuit je kracht
Vraag je e-book
‘Test je Innerlijk Leiderschap’
gratis aan via
www.bureaustroom.be
• Innerlijk leiderschap
• Zelfvertrouwen en assertiviteit
• Voorkom burn-out. 3x meer energie,
3x minder stress
• Impact in je communicatie
Me
ld
eB je nu
oo
k P aan
v
er s
on oor h
al B
e
ran t gra
d i n ti s
g
Wil je professioneel iets anders, maar
weet je niet wat? Weet je wat je wil,
maar niet hoe dit te bereiken? Kost dit
je energie?
Passion for Work richt zich op hoogopgeleide 30- en 40-ers die worstelen met hun
loopbaan. Ontdek en versterk via Personal
Branding je talenten, zodat je gevraagd
wordt voor datgene wat je het liefste wil.
Ben je klaar voor verandering?
Neem deel aan onze programma’s:
• In 5 stappen weten wat ik wil
• In 7 stappen bereiken wat ik wil
• VIP-coaching
Meer info op:
www.passionforwork.be, hier kan je
eveneens het gratis eBook Personal
Branding aanvragen.
Onze programma’s komen in
aanmerking voor loopbaancheques en KMO-portefeuille.
Graag tot binnenkort,
Het Passion for Work-team
JOBAT 51
DE STANDAARD
ZATERDAG 19, ZONDAG 20 MAART 2016 JOUW EILAND
JOUW EILAND
BIJ JAN DE NUL
ZIE JIJ HET OOK ALLEMAAL GROTER EN AVONTUURLIJKER?
Bij Jan De Nul Group zijn alledaagse situaties net dat tikkeltje minder alledaags. Met uitdagende bagger- en offshore
activiteiten, grensverleggende civiele werken en innoverende milieuprojecten over zowat de hele aardbol, kan dat ook
moeilijk anders. Wat we doen, is net iets groter, gaat meestal wat verder en verloopt altijd avontuurlijker. Dankzij 7000
gedreven en getalenteerde medewerkers werden wij over de jaren heen een solide referentie in ons vak.
LAAT VAN JE HOREN!
Ook avontuurlijk aangelegd? Kom dan ons team versterken. Voor onze bagger, offshore –en civiele werken zijn we op zoek
naar ingenieurs die vanuit ons kantoor Aalst of op een van onze werven willen werken. Ga naar jobs.jandenul.com en
laad je cv en motivatiebrief op. Vind je niet meteen een job, geen nood, ook jouw spontane sollicitatie ontvangen we graag.
www.jandenul.com
Volg ons op
52 JOBAT
DE STANDAARD
ZATERDAG 19, ZONDAG 20 MAART 2016
Mediahuis is een van de leidinggevende mediagroepen in België en
Nederland. Onafhankelijke kwaliteitsjournalistiek, commerciële slagkracht
en digitale innovatie zijn de speerpunten van onze organisatie. Mediahuis
verkoopt elk dag ongeveer 760.000 kranten en bereikt met zijn verschillende
nieuwssites meer dan 1,6 miljoen digitale nieuwsconsumenten.
Wij investeren daarom permanent in het talent van
Nieuwsgierig naar
jouw mogelijkheden
bij Mediahuis?
straffe journalisten, creatieve ICT’ers
en gedreven marketeers en sales profielen.
Kijk op
www.mediahuis.be/jobs
Mediahuis neemt deel aan de Afstudeerbeurs 2016 - Dinsdag 22 maart 2016 | 12 – 18 uur - ICC Gent - afstudeerbeurs.augent.be
BRUSSEL FISCALITEIT
ZOEKT NIEUWE
MEDEWERKERS!
Op zoek naar een nieuwe uitdaging of een eerste
werkervaring? Het Brusselse fiscale landschap is in volle
ontwikkeling! Onroerende voorheffing, kilometerheffing
voor vrachtwagens, patrimoniumdocumentatie,… allemaal
nieuwe bevoegdheden voor Brussel Fiscaliteit. Voor deze
opdrachten zoeken we nieuwe collega’s die de handen uit
de mouwen willen steken.
Klinkt goed? Ben jij economist, jurist, fiscalist, geïnteresseerd in projecten of hou je van administratief werk? Bij
ons ligt jouw toekomst. Zowel jong afgestudeerden als
mensen met ervaring zijn van harte welkom!
Wij bieden je de kans al je talenten ten volle te ontwikkelen. Dit kan zowel in operationele directies als in de vele
projecten die Brussel Fiscaliteit zal realiseren. Naast je
persoonlijke ontwikkeling mag je een aantrekkelijk loon,
een moderne, flexibele en goed bereikbare werkplek en
een goede balans tussen werk en privé verwachten.
Ga jij de uitdaging aan? Dan rest er je enkel nog te solliciteren via Selor! (www.selor.be) Voor meer informatie over je
toekomstige werkgever surf je naar www.fiscaliteit.brussels.
BRUSSEL FISCALITEIT
GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL
www.fiscaliteit.brussels
JOBAT 53
DE STANDAARD
ZATERDAG 19, ZONDAG 20 MAART 2016 WashTec NV, onderdeel van het beursgenoteerde Duitse WashTec AG, is wereldwijd de leidende producent op het
gebied van autowasinstallaties. WashTec
Benelux, met kantoren in Zoetermeer
(NL) en Brussel, is marktleider en biedt
een compleet én innovatief productgamma en een uitgebreid servicenetwerk. WashTec levert aan vrijwel alle
grote oliemaatschappijen en aan
verschillende private ondernemingen.
Autajon Groep is een van de marktleiders in de verpakkings- en etikettenindustrie. De divisie Packaging is gespecialiseerd in het produceren van
hoogwaardige vouwdozen. Zij behoort
tot de absolute top in Europa en levert
aan grote namen in de farmaceutische-,
voedingsmiddelenindustrie en cosmeticamarkt. Het leveren van de hoge
kwaliteit en presteren boven verwachting vormen de sleutel tot succes.
Accountmanager autowasinstallaties
(Internationaal) Accountmanager confiserie m/v
U wordt commercieel verantwoordelijk voor de verkoop van technisch hoogstaande
en innovatieve autowasinstallaties in België (voornamelijk Antwerpen, Limburg,
Namen en Luik). Dankzij uw luistervaardigheid en commercieel inzicht signaleert
u ontwikkelingen en kansen bij bestaande klanten. Bovendien bent u als pionier in
staat de markt verder in kaart te brengen en weet u ook bij nieuwe projecten en
klanten de behoefte te bepalen. U richt zich op grote oliemaatschappijen, vervoeren transportfirma’s, private ondernemingen, maar ook overheidsinstellingen. On the
job evolueert u tot een deskundige gesprekspartner en wordt u verantwoordelijk
voor het gehele verkooptraject.
Uw profiel:
• Enkele jaren technische/B2B sales ervaring in investeringsgoederen/automotive
• Netwerker, doelgericht, commercieel gedreven
• Uitstekende kennis van het Frans
Wat biedt WashTec?
• Dynamische internationale onderneming met duidelijke groeiambities
• Ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid
• Betrokken en informele werksfeer
Interesse?
Reageer via www.velde.be. Voor meer informatie (ref.nr. WASH161) kunt u contact
opnemen, tel: 03/235 45 50. Ook kunt u kijken op www.washtec.com
In eerste instantie gaat u op zoek naar nieuwe relaties in de confiserie industrie in
België. Door u te verdiepen in de business en markt(ontwikkelingen) van de (potentiële) klanten, voorziet u hen van de perfecte maatwerkverpakkingsoplossing. Uw
creatieve geest, vastberadenheid en excellente communicatie skills dragen bij aan
het opbouwen van duurzame relaties met o.a. chocolatiers, koffie-, thee-, koekjes- en
snoepproducenten. U heeft diverse contacten met verschillende afdelingen: aankoop,
marketing, productie, supply chain en kwaliteit. Uw werkgebied wordt op termijn
uitgebreid naar Benelux en Noord Europa. Creatieve en administratieve ondersteuning vindt plaats vanuit Brussel en u rapporteert aan de commercieel directeur.
Wat maakt u succesvol?
• Verkopen van toegevoegde waarde
zit in uw DNA
• Commerciële buitendienstervaring, bij
voorkeur netwerk in de voedingsindustrie
• Ervaring in de verpakkingssector kan
een plus zijn
• Communicatief sterk in het Frans en
Engels
Wat biedt Autajon Packaging?
• Financieel gezond bedrijf met
uitstekende reputatie
• Unieke knowhow, vernieuwende
aanpak
• Samenwerken met grote
gerenommeerde merken
• Grote zelfstandigheid, ruimte voor
eigen inbreng
Interesse? Reageer via www.velde.be. Voor meer informatie (AUPB161) kunt u kijken
op www.autajon of contact opnemen, telefoon 03/235 45 50.
Erkenning VG.665/B
Erkenning VG.665/B
De juiste job in één oogopslag.
Kom werken bij Alcon!
Alcon is een internationale speler in de oogzorg en maakt deel uit van de Novartis-groep. Onze vestiging in Puurs legt zich toe op
oogdruppels, oogverzorgingsproducten en chirurgische uitrusting. Omdat ons bedrijf blijft groeien, versterken wij voortdurend ons team van
1500 medewerkers. Voor onze vestiging te Puurs zijn we momenteel op zoek naar een (m/v)
PACKAGING SUPERVISOR
Je hebt een trekkersrol in de dagelijkse organisatie en coördinatie van de hoogtechnologische verpakkingsafdeling. Als people manager stuur je een
team aan van 60 mensen en waak je over de productie-efficiëntie. Je hebt het potentieel om te groeien en je verder te ontplooien als supervisor.
PROJECT MANAGER
Ontdek ons op de jobbeurs
'We are chemistry' op 23 maart.
Surf naar www.wearechemistry.be
en schrijf je gratis in.
Je bent de spilfiguur in de implementatie van grote investeringsprojecten in EURMEA. Je vormt de cruciale schakel tussen de engineering-, aankoopen constructiefasen tot de uiteindelijke oplevering aan de interne klanten. Jouw focus ligt zowel op civiele & architecturale werken alsook op de
gerelateerde technische installaties.
Interesse? Surf dan snel naar onze jobsite www.novartis.com/careers
voor de uitgebreide functieomschrijvingen en onze andere vacatures.
Solliciteer of schrijf je in voor onze kickstarter kick-off
dag op 22 april 2016.
TRAINEESHIP / Young potential traject
voor pas-afgestudeerde bachelors of masters (35 M/V)
Ordina realiseert heel wat interessante & uitdagende projecten. Om het toenemend aantal projecten
tot een goed einde te brengen starten wij in augustus met een KICKSTART TRAINEESHIP.
Je wordt intensief begeleid om snel te groeien. Wij
zullen je trainen, aangevuld met een intensief opleidingsprogramma, certificatietrajecten, maar ook
de persoonlijke ontwikkeling, zoals communiceren,
samenwerken en adviseren. Je krijgt een mentor
die je zal ondersteunen bij de verdere uitbouw van
je carrière. Hierdoor krijg je als junior van bij de
start de juiste ondersteuning om jezelf tot een hoger
niveau te brengen, zo kan je bij Ordina doorgroeien
naar een senior rol. Je ontwikkeltraject is uniek en
afgestemd op je wensen en ambities.
• Microsoft Development
• Mobile Development
• Java Development
ngineer)
• Infrastructuur (System Engineer)
• Testing
• Quality (Pharma & Life Sciences: Process/ Software Validation Engineers)
• Business Intelligence
• Business Consultancy (Functional Analyst,
Business Analyst…)
• SAP (Functional/Technical)
• Designers (UX/ Visual) / Digital Marketers
Zoek je een job? Denk Ordina!
jobs.ordina.be
54 JOBAT
DE STANDAARD
ZATERDAG 19, ZONDAG 20 MAART 2016
Voor onze Stafdienst zoeken wij een (m/v):
STAFMEDEWERKER
COMMUNICATIE
Katholiek Onderwijs
Vlaanderen is de
koepelorganisatie van
de katholieke scholen
in Vlaanderen.
Wij behartigen de
belangen van meer
dan 2000 scholen voor
kleuter-, lager,
secundair en hoger
onderwijs.
Je opdracht: • Je leidt onze interne en externe communicatie
in goede banen en zet mee de lijnen uit van een hedendaags
communicatiebeleid • Je weet hoe je onze doelgroepen kunt
aanspreken en deelt die expertise met je collega’s - zo scherp je hun
communicatiegevoeligheid aan • Je legt de link tussen inhoud en
vorm en weet voor elke boodschap het geknipte medium te kiezen.
ecohydroloog
hydrogeoloog
projectleider bouwkunde
Je profiel: • Je bent bachelor of master met een accent op
communicatie en/of multimedia • Je hebt een vlotte pen en staat
verbaal sterk: feilloos in het Nederlands, vlot in het Frans en
Engels • Je bent creatief met zin voor initiatief en gepassioneerd
door de nieuwe media • Je bent een teamspeler die tegelijk ook
zelfstandig kan werken.
Voor onze Dienst Personeel zoeken we een (m/v):
STAFMEDEWERKER
(master rechten)
Je opdracht: • Je biedt juridische en administratieve ondersteuning
aan de directies en besturen van onze scholen op het vlak van
regelgeving m.b.t. tot hun personeel • Je verzorgt opleidingen over
onderwijswetgeving en formuleert beleidsmatige aanbevelingen
vanuit concrete vragen • Je ‘hertaalt’ wetgevende teksten in
concreet bruikbare documenten voor onze scholen en instellingen.
Je profiel: • Je hebt een ruime belangstelling voor het onderwijsbeleid met interesse voor onderwijsrecht, in het bijzonder voor
het statuut van het (onderwijzend) personeel • Je bent een
teamspeler, communicatievaardig en vertrouwd met de gangbare
informaticatoepassingen.
nderen
derwijs.vlaa
liekon
www. katho
Voor beide functies verwachten wij van de kandidaat dat hij/zij de missie en visie
van onze organisatie onderschrijft en getuigt van een engagement voor de katholieke
dialoogschool. Wij bieden voor beide functies een bediendecontract van onbepaalde duur
in het CODO-statuut (contractueel Departement Onderwijs).
Je hebt interesse? Voor meer info over de functie “stafmedewerker communicatie” kan
je terecht bij Rudi Warson, directeur van de Dienst Ondersteuning (02 529 04 00) –
voor stafmedewerker (master rechten) is dit Marc Keppens, directeur van de Dienst
Personeel (02 507 17 04).
Stuur (met ontvangstbevestiging) voor 11 april 2016 je motiveringsbrief met cv
naar Rudi Warson - [email protected]
Voor de functie van ‘stafmedewerker (master rechten)’ stuur je je kandidaatstelling ook
naar [email protected]
meer info op www.pidpa.be
Toegankelijke gezondheid voor iedereen!
van onroerende goederen van de patrimoniale vzw’s.
b) onderhoud patrimonium:
• coördinatie toezicht op en nazicht van gebouwen, installaties en technische inrichtingen.
(toezicht op het technisch onderhoud van de gebouwen en uitrustingen om een aangename
werkomgeving te garanderen; verwarming, ventilatie, klimaatregeling) • onderhandelen met
bouwfirma’s, architecten, herstellers, aannemers • opmaken en opvolgen van lastenboeken;
vertaling noodzakelijke operationele en technische informatie tot lastenboeken • beheer,
opvolging en controle (bewaken) van de vooropgestelde budgetten en facturen • (doen) naleven
van de wetgeving op het vlak van contractonderhandelingen en zorgen dat de contracten
gerespecteerd worden • toezicht op de werken en herstellingen uitgevoerd door derden of
medewerkers van de mutualiteit • periodiek en gestructureerd rapporteren aan de algemene
directie over lopende projecten, opleveringen, voorgestelde investeringen • instaan voor een
goede administratieve opvolging en verwerking en hierbij zorgen voor efficiëntie, ...
Profiel
• industrieel ingenieur bouwkunde, architect, technische bachelor, bachelor bouwkunde of
gelijkwaardig door ervaring • beschikken over enkele jaren relevante ervaring in een
bouwtechnische omgeving (bijvoorbeeld bij een aannemer, een gebouwenbeheerder of in de
afwerkingsbouw) • kennis en opvolging van de technische reglementering inzake bouw en
renovatie (isolatie, veiligheid, enz. ...), onderhoudsmechaniek en bouwmaterialen • kennis van
PC-toepassingen (tekstverwerking, spreadsheet) • resultaatgericht, autonoom en besluitvaardig
werken • zich flexibel opstellen naar taakinhoud en werkuren.
Voor de uitgebreide functiebeschrijving vewijzen we naar www.fsmb.be –
vacatures. Wij bieden een marktconform loon, aangevuld met extra legale
voordelen en een tewerkstelling in een gezonde organisatie met een aangenaam
arbeidsklimaat.
Interesse? Richt uw kandidatuur met c.v. en foto vóór 8 april 2016 aan FSMB,
Directie Human Resources, Zuidstraat 111, 1000 Brussel of [email protected]
Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant
aanbod
5 dagen per week:
Di-vrij, 10u-18u30.
Zat: 12u-18u
Voltijds contract voor onbepaalde
duur met onmiddellijke ingang
vanaf april 2016.
Gelieve uw motivatiebrief en CV te versturen naar [email protected] voor 01/04/2016
De volledige jobaanbieding vindt u op jobat.be
Hogeschool PXL heeft een vacature voor (m/v/x)
Directeur
Communicatie &
Bestuurszaken
(100%)
Uiterste sollicitatiedatum: 03/04/2016
Meer info over deze functie en de selectieprocedure op
www.pxl.be/jobs.
Hogeschool PXL staat voor
8500 studenten en 960 medewerkers

L  PX
PX
L
OOFED
R
P
R
O
XFACT
PX
L
www.fsmb.be
Profiel
Kandidaten zijn drietalig
(Nederlands-Frans-Engels) en
bezitten een Bachelor/graduaat
diploma in Office Management
of Master/licentiaat diploma in de
kunstwetenschappen.
Kennis van Outlook, Pages/Word,
Acrobat verreist.
PX
L
Activiteitsdomeinen
a) projecten: totaalbeheer van projecten volgende uit nieuwe verwervingen of herbestemmingen
www.galeriegretameert.com
Functie
Dagelijkse organisatie
(telefoon-, post- en e-mail verkeer)
Organisatie van kunstbeurzen en
kunsttransporten
Assistentie van de boekhouding
Communicatie en Pers
(opmaak zaal- en perstekst)
LP
XL
PX
Verantwoordelijke gebouwen
patrimoniale vzw’s
assistent(e)

De Socialistische Solidariteitswerken is een vzw
opgericht door de Federatie van Socialistische
Mutualiteiten van Brabant.
Wij zoeken voor spoedige aanwerving een (m/v):
JOBAT 55
DE STANDAARD
ZATERDAG 19, ZONDAG 20 MAART 2016 Voor een beursgenoteerde toeristische organisatie met vakantieparken verspreid over België, Nederland, Frankrijk en Duitsland zijn wij
momenteel op zoek naar een (m/v):
Functie: U bent verantwoordelijk voor een efficiënte organisatie van het
onderhoud op een veilige en kwaliteitsvolle manier zodat de continuïteit van
de bouwkundige en technische installaties, de technische en civiele infra en
de buitenomgeving optimaal gegarandeerd wordt. Concreet betekent dit dat u
de programma’s en normen definieert en dat u, conform het beleid, prioriteiten
bepaalt op vlak van bouwkundige constructies, technische installaties,
veiligheidssystemen, technische infrastructuur (gas, water, elektriciteit), binnenen buitenaanleg en energie- en afvalmanagement. U beheert zelfstandig uw
budget, laat analyses uitvoeren ter verbetering van processen en systemen en
u stelt beleidsvoorstellen op om de operationele kosten t.a.v. het onderhoud te
optimaliseren. Daarnaast ziet u toe op een correcte uitvoering van het preventief
onderhoud en levert u een actieve bijdrage aan het ISO14001-certificaat. U werkt
dagelijks samen met de 3 Country Maintenance Managers, de Experten en het
Groenteam en u rapporteert aan de Managing Director BE/NL.
Profiel: U beschikt over een master werk- en denkniveau op technisch,
facilitair of bouwkundig vlak en u kan minstens 10 jaar leidinggevende ervaring
voorleggen in het (projectmatig) beheren en uitvoeren van onderhoud
aan installaties, terreinen en gebouwen en dit binnen een commerciële en
internationale omgeving. Bovendien bent u op de hoogte van de wet- en
regelgeving t.a.v. technische installaties en bouwkundige projecten. Kennis op
gebied van veiligheid, riskmanagement en projectmanagement is een pluspunt.
Als persoon beschikt u over uitstekende organisatorische en analytische skills,
weet u het overzicht te bewaren en kan u prioriteiten stellen. U fungeert als
een coach voor uw mensen en zelf weet u zich vlot op elk niveau binnen de
organisatie te bewegen. U bent een uitstekende communicator en dit zowel in
het Nederlands, als Frans en Engels. Kennis van het Duits is een pluspunt. U kan
werken vanuit België en Nederland, maar u bent wel bereid te reizen tussen de
verschillende parken.
Erkenningsnummer: VG. 1560/BO
MAINTENANCE DIRECTOR
Aanbod: U komt terecht in een uitdagende en verantwoordelijke functie binnen een internationale context. U krijgt een Belgisch contract aangeboden en het
salarispakket is attractief, incl. bedrijfswagen en extralegale voordelen.
Zin om mee te bouwen?
Stuur uw sollicitatiebrief met cv naar Motmans & Partners, Herkenrodesingel 8D/4.02, 3500 Hasselt,
t.a.v. Jorinde Gijbels (011 30 35 00 - [email protected])
www.motmansenpartners.be
Werken bij Noliko is proeven van een gedegen job met inhoud waarbij u uw talenten volledig kan inzetten en verder ontwikkelen.
Een fijne werksfeer en ruimte voor eigen inbreng in een toffe ploeg geven u elke dag weer voldoening om ertegenaan te gaan.
Gevestigd in Bree is Noliko de grootste Belgische producent van groente- en fruitconserven, deegwaren, bereide gerechten en
sauzen in glas, blik en flexibele verpakking. Met 729 werknemers realiseren ze een omzet van meer dan € 200 miljoen. Op
Europees vlak bevindt het bedrijf zich in de top 5 en besteedt veel zorg aan de kwaliteit en de veiligheid van de producten.
Aandacht voor het milieu draagt Noliko hoog in het vaandel. De certificeringen en de getrouwheid van de klanten vormen hiervan
het beste bewijs. Een continue uitdaging is de verdere strategische groei op de Europese markt. Daarom zoeken we ter versterking
van het commerciële team in Bree een (m/v):
SALES DIRECTOR
Functie: • Als Sales Director bent u verantwoordelijk voor de opmaak en
uitvoering van het verkoopplan waarbij u rekening houdt met het strategisch
plan, de marktsituatie en het productengamma. • U coacht een team van
6 accountmanagers en 12 binnendienstmedewerkers en samen realiseert u
het verkoopbudget. • U onderhoudt contacten met de top 50 klanten, ziet
toe op het commerciële kostenbudget en een consistente prijszetting. • Een
belangrijke taak bestaat uit het afstemmen van vraag en aanbod. Hiervoor stelt u
het verkoopprogramma op, stuurt u bij in functie van de oogst en communiceert
u nauwgezet met productie. • U volgt eventuele klachten en debiteuren op.
• Tot slot analyseert u de markt en brengt u trends in kaart met oog op verdere
productontwikkeling. • U rapporteert aan de Commercieel Directeur.
Profiel: • U beschikt over een master werk- en denkniveau. • U kan
minimaal 3 jaar leidinggevende ervaring voorleggen van een team van
(key) accountmanagers. • Productkennis, ervaring in de markt en inzicht
in categoriemanagement is een troef. • Als persoon bent u een geboren
peoplemanager gedreven door een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en
empathisch vermogen. • U bent flexibel, resultaatgedreven, stressbestendig
en volhardend. • Vanuit uw sterke analytisch denkvermogen heeft u een goed
inzicht in logistieke en productieprocessen. • U bent een vlotte communicator en
onderhandelaar, zowel in het Nederlands als het Duits en het Engels. • Kennis
van Frans is een pluspunt.
Erkenningsnummer: VG. 1560/BO
Voor de afdeling aardappelen, groente en fruit
Aanbod: • U komt terecht in een internationaal gerenommeerd en sterk groeiend bedrijf dat staat voor topkwaliteit. • Uw job is uitdagend met de nodige
afwisseling en reële kansen tot doorgroei. • U kan rekenen op een degelijk salarispakket, inclusief extralegale voordelen (maaltijdcheques, medische
kostenverzekering, aanvullend pensioenplan, ruim pakket aan sociale voordelen en representatieve bedrijfswagen).
Zin om mee te bouwen?
Stuur uw sollicitatiebrief met cv naar Motmans & Partners, Herkenrodesingel 8D/4.02, 3500 Hasselt,
t.a.v. Jorinde Gijbels (011 30 35 00 - [email protected])
www.motmansenpartners.be
Tenneco (www.tenneco.com) is a global leader in the development of the latest clean air and ride performance
products and systems for automotive, commercial truck and off-highway original equipment markets and the
aftermarket. Using a combination of leading-edge technology, manufacturing expertise and dedication to
customer service, Tenneco has increased revenues to $ 8.4 billion annually and penetrated new markets to
solidify its leadership in the global supplier industry. Tenneco counts nearly 29,000 employees worldwide, with
more than 90 manufacturing facilities on 6 continents and 15 engineering centers around the world. To support
their further growth and professionalization of the plant in Sint-Truiden, we’re looking for a motivated (m/f):
LAUNCH MANAGER
Qualifications: You have an engineering degree with technical background
and you are a seasoned launch or project manager with experience in
complex and evolving technical environments. You are certified in project
management and familiar with process changes and you have an APQP
background, preferably in an automotive environment. You have excellent
interpersonal skills and leadership qualities and you are self-motivated and
energetic. Furthermore you are an innovative thinker and strong communicator who can work independently, yet still collaborate at all levels. You
have a perfect knowledge of English (oral and written) and you speak
Dutch.
Approval number: VG. 1560/B
Responsibilities: You take full responsibility for the introduction of engineering, manufacturing, process engineering, quality, maintenance, material
management, shipping and receiving functions of the plant towards the
achievement of successful Project Transfers and Launches. You make sure
that the production requirements comply with customer quality standards
and that the project performance complies with the budget. You are a
liaison with department heads to assist in improving product introduction
and you review and approve purchase requisitions to facilitate the project.
You will report to the local Plant Manager and the Launch Director Europe.
In each project you closely co-work with the project leaders.
Offer: You will join a very challenging, demanding and dynamic environment, with a passion for excellence, growth and innovation. Tenneco offers you the
opportunity to create change in an open, connected and fast moving business domain. At all levels you will have the possibility to gear up. For passionate
people Tenneco offers the ideal working environment where you can develop your career in a wide perspective. For this position we offer an attractive
salary package with strong benefits.
Interested?
Send your motivation letter and CV to: Motmans & Partners, Herkenrodesingel 8D/4.02, 3500 Hasselt
for the attention of Jeroen Smeulders (011 30 35 00 - [email protected])
www.motmansenpartners.be
56 JOBAT
DE STANDAARD
ZATERDAG 19, ZONDAG 20 MAART 2016
6 schoonmaaktips voor
je sollicitaties
Daar is de lente én de zon. Her en der oppert al iemand dat het tijd is voor de
grote schoonmaak. Zo’n frisse doorstart geeft nieuwe energie. Opruimen in al je
paperassen en dossiers van je sollicitaties geeft zeker ook een nieuw elan.
Enkele tips om je opruimactie vlot te organiseren:
1. Opgeruimd staat netjes
Kijk of je op je sollicitaties feedback hebt gekregen.
Klasseer definitief wat te lang onbeantwoord bleef.
Kijk of recente sollicitaties nog zonder gevolg zijn.
Bel zeker de werkgever voor feedback.
2. Update je cv
Op korte tijd deed je nieuwe ervaringen op of leerde je nieuwe dingen. Je bent zeker nog enthousiast
over die vaardigheden en dan horen ze gewoon
thuis op je cv. Zoek eventueel ondersteuning om je
cv aan te passen en een frisse look te geven.
Een verzorgd en goed opgesteld cv opent dikwijls
de deuren voor een eerste gesprek.
3. Herbekijk je jobdoelwit
Formuleer nog eens kort en helder welke job je nu
echt wilt en wat je sterktes en zwaktes zijn.
Misschien heb je op basis van je ervaringen van
de afgelopen tijd, je idee over de ideale job en
werkomstandigheden bijgesteld. De schoonmaaktijd is ideaal om na te gaan of andere kansen op
de arbeidsmarkt ook tot je mogelijkheden behoren.
4. Sociale media afstoffen
Ben je actief op sociale media, kijk dan eens na of
je profiel nog voldoende netjes oogt voor de bedrijfsleiders die je opzoeken alvorens je uit te nodigen. Is je foto recent? Staan er geen gekke foto’s
of uitspraken op je tijdlijn die je beter verwijdert?
Zorg dat duidelijk blijkt wie je bent maar laat alles
wat fout geïnterpreteerd kan worden achterwege.
5. Maak je hoofd vrij
Solliciteren betekent dat je afgewezen wordt of dat
je de indruk krijgt dat bedrijven je negeren. Na een
tijdje kan het zijn dat je wat op je tandvlees zit en
er even geen zin meer in hebt. Met je opruimactie
maak je ongetwijfeld ook ruimte in je hoofd om je
rug te rechten en te focussen op succes.
6. Beloon jezelf
Als je update en opfrissing van je sollicitatiedossier goed gedaan zijn, komt de kans op een job
er ongetwijfeld. Verwen jezelf voor de geleverde
inspanning en haal er energie uit voor je nieuwe
sollicitaties.
Meer info op vdab.be
of bel 0800 30 700
Drukkerij Moderna (www.moderna.be), opgericht in 1947 als eenmanszaak, is vandaag uitgegroeid
tot een ultramodern fullservice bedrijf met een zeer brede waaier aan druk- en afwerkingsmogelijkheden.
Met maar liefst 5 heatset rotatiepersen, 1 performante 10-kleurenvellenpers en een eigen uitgebreide
afwerkingsafdeling biedt Drukkerij Moderna een one stop shopping concept voor maatwerk. Met
90 medewerkers en vakmannen, uitmuntende kwaliteit en jaarlijkse investeringen in de nieuwste
technologie maken zij hun slogan ‘wij drukken het verschil’ telkens opnieuw waar. Om de groei in de
toekomst te blijven verzekeren, zijn wij voor hen op zoek naar een (m/v):
CEO
Functie: Als CEO bepaalt u in overleg met de familie de strategische
doelstellingen van het bedrijf om de marktpositie van Drukkerij
Moderna te verstevigen. Als hands-on ondernemer heeft u een grote
operationele verantwoordelijkheid en werkt u aan de optimalisatie van de
organisatiestructuur en het personeelsbeleid. U volgt de ontwikkelingen
in de markt nauwgezet op, detecteert opportuniteiten en neemt
belangrijke projecten zelf in handen. Tevens bent u het aanspreekpunt
en de vertrouwenspersoon voor strategische klanten en leveranciers,
medewerkers en andere stakeholders. U rapporteert aan de familie.
Profiel: U bent in het bezit van een masterdiploma, bij voorkeur in een
technische richting en hebt daarnaast minstens een 5-tal jaar ervaring
in een functie met eindverantwoordelijkheid (bv. als CEO, algemeen
directeur of business unit manager). Sectorkennis is uiteraard een
troef. Als persoon bent u een gedreven en beredeneerd ondernemer
die getuigt van sterke probleemoplossende en analytische skills.
U bent een charismatische en betrouwbare peoplemanager die
mensen weet te enthousiasmeren, maar die ook een luisterend oor
weet te bieden. Verder hebt u oog voor marktontwikkelingen en interne
optimalisaties. U getuigt van communicatieve skills en dit zowel in
Nederlands als Engels. Kennis van Frans en Duits is zeker een troef.
Erkenningsnummer: VG. 1560/BO
Niet-familiale
Aanbod: U komt terecht in een gezond, groeiend en innovatief familiebedrijf met een informele en toegankelijke cultuur. Drukkerij Moderna
apprecieert initiatiefname en biedt een aantrekkelijk salarispakket.
Zin om mee te bouwen?
Stuur uw sollicitatiebrief met cv naar Motmans & Partners, Herkenrodesingel 8D/4.02, 3500 Hasselt,
t.a.v. Jorinde Gijbels (011 30 35 00 - [email protected])
Bio Minerals n.V., farmaceutisch bedrijf gevestigd in Destelbergen,
is dringend op zoek naar:
r&D / Quality associate (M/V)
Uw functie:
A. Research & Development (75 %)
B. Quality (25 %)
Uw profiel:
- Wetenschappelijke vorming (master) in life sciences.
- Kennis van GCP, GMP, GLP, biostatistiek (SPSS).
- Zeer goede tweetalige, mondelinge en schriftelijke vaardigheid (N, E).
Interesse?
Uitgebreide jobomschrijving kan u vinden op jobat.be.
Uw sollicitatiebrief en cv mag u richten aan:
Bio Minerals N.V., Zenderstraat 12, 9070 Destelbergen t.a.v. Mario Calomme, [email protected]
www.motmansenpartners.be
A company active in the pharmaceutical industry is looking for a
QUALITY ASSURANCE MANAGER (M/V)
Qualifications
• A master degree in science (pharmacy, Industrial Engineer, chemistry) or equivalent by experience
• A minimum of 5 years of experience in in the pharmaceutical industry, preferably
pharmaceutical GMP production, primary and secondary packaging
• Experience working in a GMP environment
• A thorough knowledge of EU healthcare legislation and quality requirements,
knowledge of ISO 13485 is an asset
Interested?
• You can find the full job description at www.jobat.be and send your application to
[email protected]
JOBAT 57
DE STANDAARD
ZATERDAG 19, ZONDAG 20 MAART 2016 2E TALENT MOBILITY SYMPOSIUM
Geert Volders
Directeur Ascento
Of net niet?
Van studie…
Samen met Antwerp Management School verrichtte
Ascento een onderzoek naar de echte betekenis van
zelfleiderschap. Jesse Segers van AMS komt zijn bevindingen met u delen tijdens dit symposium.
Prof. Jesse Segers
AMS
…tot praktijk
En wat geeft dat op de werkvloer? Vooraanstaande
sprekers en panelleden onthullen hoe zelfleiderschap
hun organisatie hielp groeien.
SCHRIJF NU IN VIA WWW.ASCENTO.BE/SYMPOSIUM
De toegang is gratis.
Doelpubliek: HR-, L&D-organisatieverantwoordelijken
en CEO’s.
Indra De Witte*
Evi Van Acker
Zeilkampioene
Katlyn Colman
CEO Wit-Gele Kruis OVL
Bart De Waele
Moderator panelgesprek
CEO Wijs en Mandelbrot
John Heller
Koen Van Gerven
met de steun van:
Ascento is een onderdeel
van t-groep NV
CEO Argenta
Mediahuis is het nieuwe bedrijf dat de sterke nieuwsmerken De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en
Het Belang van Limburg bijeenbrengt. Daarnaast herbergt Mediahuis ook digitale classifieds-merken zoals Jobat, Hebbes, Zimmo en Vroom.
Mediahuis is een open huis met een nieuwsgierige blik op de wereld. Een huis waar mensen en merken hun eigenheid kunnen behouden en zich
kunnen ontplooien. Mediahuis investeert in relevante mediamerken en benut hun potentieel optimaal. Het investeert om nu resultaten te halen en
waarde te creëren voor later. Het investeert om elk merk sterker en aantrekkelijker te maken voor klanten en partners. Mediahuis is een ambitieus
huis dat een omgeving creëert waarin iedereen het vanzelfsprekend vindt voortdurend op zoek te gaan naar nog beter.
Key Account MAnAger JobAt
Functie: Als lid van het Jobat Media team sta je klanten met
Profiel: Je beschikt minstens over een bachelor diploma en je bent
raad en daad bij in hun zoektocht naar de meest optimale
in staat om op hoog niveau te onderhandelen met HR managers,
multimediale rekrutering en employer branding campagnes.
bedrijfsleiders en communicatie verantwoordelijke.
Door actief te luisteren bied je een oplossing op maat voor al hun
arbeidscommunicatie.
Locatie (voor onderaan bij contacttekst): Vlaanderen
Solliciteer voor deze uitdagende functie via mediahuis.be/jobs. Locatie: Antwerpen
CEO Bpost
* Fotografie : Thibault Gregoire/Read My Lips
09/05
Zelfleiderschap.
Het einde van de
leidinggevende?
VG. 1246/BUOSAP - B-C07.002 - 00309-405 - 00309-406 - W.INT.RE.RS.SO.148 - DC:40103
ZAAL TER ELST
IN EDEGEM
58 JOBAT
DE STANDAARD
ZATERDAG 19, ZONDAG 20 MAART 2016
WONDELGEM
KORTRIJK
Disteel NV is als groothandel in staalproducten actief
sinds 1923 en is marktleider in zijn sector. Als
geïntegreerde staalhandelaar binnen ArcelorMittal
Distribution Solutions Benelux, is Disteel verantwoordelijk voor de aan- en verkoop, verwerking,
afwerking en distributie van een breed gamma aan
staalproducten: balken, platen, stafstaal, wapening,
buizen, kokers e.a. In België heeft Disteel NV verschillende verkoopsites en twee operationele locaties
te Wondelgem en Malonne (Namen). Om het team te versterken en de groei te ondersteunen,
is de vestiging Disteel Wondelgem op zoek naar een (m/v)
Onze klant en multimerk-leasemaatschappij Vancia Car
Lease (www.vanciacarlease.com) te Kortrijk en met
bijhuis in Rijsel, verhuurt al ruim 30 jaar bedrijfswagens
op lange termijn. Dankzij die ervaring hebben zij alle
expertise in huis om hun klanten een onberispelijke
service aan te bieden en kiezen zij bewust voor een
permanent partnership met hun klanten. In het kader
van hun verdere groei zijn ze op zoek naar een (m/v)
Supply Chain Expert
Remarketing Manager
Hands-on teamplayer en communicator
met visie en managementambitie
Aanbod: • Een uitdagende functie met ruime verantwoordelijkheden en reële doorgroeimogelijkheden in een internationaal bedrijf met een professionele, pragmatische en mensgerichte
benadering • Een intensief opleidingstraject op de verkoopafdeling om zo de producten en de
interne werking te leren kennen • Een aangename bedrijfscultuur die de voordelen van een grote
groep combineert met die van een kleine structuur • Een competitief remuneratiepakket.
Interesse?
Surf naar be.hudson.com voor meer informatie en solliciteer via
[email protected] met vermelding
van referentie BE741344.
Je sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.
Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.
Je functie: • Je bent verantwoordelijk voor de remarketing van (ca. 5.000) leasingwagens
binnen de groep. Deze krijgen een nieuw leven, hetzij via de verkoop aan garages,
handelaars of veilingen (fysiek, internet), hetzij via het eigen tweedehands verkoopnet
• Jouw technische evaluatie van de wagens en jouw kennis van residuwaarde en de
regelgeving hieromtrent maken hierbij het verschil • Onderhandelen en deals sluiten
op alle niveaus vanuit een goede marktkennis maken jouw functie extra uitdagend
• Verder vormen het dagelijks opvolgen en toewijzen van auto’s via de eigen veilingsite
tevens een belangrijk onderdeel van de job • Je rapporteert rechtstreeks aan de
aandeelhouders die van jou verwachten dat je meedenkt en initiatieven neemt.
Aanbod: • Je komt terecht in een gezond familiaal groeibedrijf met een snelle
beslissingslijn en mogelijkheden voor verdere persoonlijke ontwikkeling
• Een salarispakket in verhouding tot jouw ervaringsniveau.
Je profiel: • Belangrijker dan je diploma is jouw technische affiniteit met auto’s en
ervaring met remarketing • Jouw mature persoonlijkheid wordt gekenmerkt door
correctheid, stiptheid, diplomatie, drive en stabiliteit • Je bent IT-minded en je kan je
behoorlijk uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels.
Erkenningsnummer werving & selectie VG. 206/B – BHG B-AA04.008 – W.RS.98 • Lid van Federgon
Je profiel: • Je hebt een masteropleiding en kan terugblikken op enkele jaren ervaring in een
supply chain omgeving, bij voorkeur in een commerciële omgeving, waar je het ‘spel’ van aan- en
verkoop leerde kennen • Kennis van SAP is een voordeel, ervaring met een ERP-pakket een must. In
deze internationale omgeving is een goede talenkennis (N/E/F) een evidentie • Je bent een
conceptuele denker die een helikopterview combineert met een pragmatische en actiegerichte
aanpak • Je neemt autonoom initiatieven, maar bent ook een sterke communicator en teamplayer
• Op basis van je assertiviteit, overtuigingskracht en maturiteit, ben je in staat om mensen te
enthousiasmeren en een draagvlak voor veranderingen te creëren • Je hebt uitstekende
organisatorische en analytische skills en streeft continu naar verbetering. Je bent kostenbewust en
hebt oog voor de financiële impact van beslissingen • Je combineert een entrepreneurial houding
met een goed aanpassingsvermogen om binnen een grote, sterk veranderende groep te
functioneren.
Ervaren onderhandelaar voor rigoureuze opvolging
van de tweedehands automarkt
Erkenningsnummer werving & selectie VG. 206/B – BHG B-AA04.008 – W.RS.98 • Lid van Federgon
Je functie: • Samen met het managementteam streef je naar een constante optimalisatie en
innovatie van de performantie van de supply chain. Op basis van een grondige analyse van het
commerciële en operationele proces en een uitstekend inzicht in de goederenstromen, kom je tot
verbetervoorstellen • Je neemt een belangrijke rol op binnen aankoop en bouwt een sterke
productkennis op die je gebruikt om je onderhandelingspositie met interne en externe leveranciers
te ondersteunen. Je houdt hierbij een sterke voeling met de verschillende afdelingen en streeft
naar een balans tussen klantenverwachtingen en operationele efficiëntie • Je stroomlijnt het S&OPproces, begeleidt demand forecast & planning en zorgt voor de optimalisatie van het voorraadbeleid.
Je komt met creatieve voorstellen en lanceert projecten om zowel de inbound als outbound
logistiek verder te optimaliseren • Vanuit kostenbewustzijn heb je ook oog voor de financiële
parameters van het supply chain proces (working capital e.a.). Je bewaakt de KPI’s en staat in voor
een performante rapportering met een toegevoegde waarde in beleidsbeslissingen • Je werkt
vanuit Wondelgem, maar bent flexibel om frequent meetings in andere vestigingen bij te wonen.
Interesse?
Surf naar be.hudson.com voor meer informatie en solliciteer via
[email protected] met vermelding
van referentie BE732115.
Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.
Je sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.
be.hudson.com
www.plastivan.com
PLASTIVAN nv, met hoofdzetel in OOSTROZEBEKE is een toonaangevende Belgische
fabrikant van PVC- en houtcomposietprofielen voor de bouw, DIY- en tuinsector (120 wkn).
Dankzij forse investeringen in research en development kennen wij een constante groei en
afzet in héél Europa. Ter opvolging wensen wij ons team uit te breiden met (m/v):
MANAGEMENT ASSISTANT
• bachelor met organisatietalent (N/F)
• vlot met Office software (ref 42 006B)
Functie: • telefonische receptie en onthaal • commerciële administratie (offertes, mailings, ...)
• directiesecretariaat • transportorganisatie uitgaande goederen • beheer van kantoormateriaal.
ADMINISTRATIEF-COMMERCIEEL
BINNENDIENSTMEDEWERKER
w w w . d e p l a n c k e . c o m
HAARDEN DE PLANCKE nv, met vestigingen in IEPER en KORTRIJK, is een expansief en
innovatief bedrijf in eigentijdse haarden. Wij zijn gekend voor onze uitzonderlijke ervaring
en knowhow in het ontwerp en de constructie van exclusieve haardwanden. Ter opvolging
van de talrijke aanvragen wensen wij ons team uit te breiden met een (m/v)
PROFESSIONEEL
INTERIEURARCHITECT
(ref. 10 808B)
• ambitieuze rechterhand van de bedrijfsleider
• met commerciële feeling
• IEPER of KORTRIJK
• cijfermatig sterk ma/ba (N/F) (ref 42 007B)
Functie: Na een grondige introductie zal je autonoom projecten van a tot z opvolgen. Je
Functie: Samen met ervaren collega’s zal je instaan voor: • orderverwerking • overleg met
de planning • opmaak transportdocumenten en facturen • telefonische follow-up van klanten
• geregelde communicatie met de vertegenwoordigers.
t.e.m. de stookproef. Je functie omvat de klantenontvangst, het ontwerp, de budgettering, het
wordt het centrale aanspreekpunt voor de klant vanaf het eerste contact in de showroom
huisbezoek (advies, opmetingen, …), de materiaalkeuze, de werkinstructies/de opstart voor de
vaklui t.e.m. de oplevering. Tevens word je actief betrokken bij het dagelijks bedrijfsbeleid en
de groeistrategie.
Profiel voor beide functies: • klantvriendelijk en communicatief vaardig ba/ma • vlot met
administratieve software • goede beheersing van de Franse en Engelse taal • autonome werker
met sterk organisatietalent • wonend in de nabijheid van de onderneming.
Aanbod voor beide functies: • gevarieerde jobs met ruimte voor eigen initiatief • een familiale
teamspirit • een solide onderneming • een groeibedrijf met innovatieve producten • een aantrekkelijk
vast salaris + extralegale voordelen.
Profiel: • veelzijdig interieurarchitect met vlotte communicatieve vaardigheden • goed
praktisch inzicht en organisatietalent • ambitieus en gedreven om de exclusieve spirit verder
uit te bouwen en telkens opnieuw te realiseren.
Aanbod: • boeiende topfunctie binnen een solide en dynamische KMO • uitdagende en unieke
projecten met een grote diversiteit • een onderneming met een uitstekende reputatie en
talrijke referenties • een attractief vast loon + voordelen + bedrijfswagen • tewerkstelling
Aanwerving exclusief
begeleid door ons
personeelsadviesbureau.
INTERESSE?
Mail met cv naar [email protected] of contacteer Verdonck
Personeelsmanagement op
056 53 11 80 of 059 26 76 57
www.verdonckpersoneel.com • Menen – Oostende
in Ieper of Kortrijk.
Aanwerving exclusief
begeleid door ons
personeelsadviesbureau.
INTERESSE? Contacteer of stuur cv naar
Verdonck Personeelsmanagement
[email protected] of
056 53 11 80 of 059 26 76 57.
www.verdonckpersoneel.com • Menen – Oostende
JOBAT 59
DE STANDAARD
ZATERDAG 19, ZONDAG 20 MAART 2016 TEMSE
ZELLIK
Eltra is met meer dan 60 jaar expertise en
sectorervaring de onbetwiste marktleider in de
distributie van elektrisch materiaal en verlichting
aan retailers in de DIY-sector. Elke dag leveren zij
vanuit hun logistieke centrum in het Oost-Vlaamse
Temse een breed assortiment producten aan klanten
in België en Nederland. Hun focus ligt op het bieden
van toegevoegde waarde door het leveren van kwaliteitsvolle producten, aangevuld met een
excellente service. Om hun continue groei verder te ondersteunen zoeken we voor hen een (m/v)
igsv, een intergemeentelijk
Haviland igsv
samenwerkingsverband van 35 lokale
besturen in het arrondissement HalleVilvoorde, ontwikkelt activiteiten ten
voordele van zijn vennoten (gemeenten en
OCMW’s) op het vlak van streekontwikkeling
en afvalbeleid. Samen met meer dan 120
medewerkers werken we dagelijks aan een
optimale dienstverlening ten behoeve van de lokale besturen. Ter versterking van ons team
én in het kader van de verdere groei en ontwikkeling van Haviland zoeken we een (m/v)
Field Sales Manager
Operations Manager
Aanbod: • Je komt terecht in een stabiel bedrijf dat deel uitmaakt van een internationale en
groeiende groep • Je start in een gevarieerde en boeiende functie waarbij je op autonome wijze
voor invulling zorgt.
Je profiel: • Je beschikt over een masterdiploma en relevante ervaring in een publieke of
private omgeving • Ervaring als leidinggevende van operationele diensten strekt tot
aanbeveling • Kwaliteit, budgetbeheer en klantgericht werken behoren tot jouw
kerneigenschappen • Je bent analytisch, communicatief en kan op een gedreven wijze
medewerkers aansturen • Je bent geïnteresseerd in de functionering van overheidsorganen
en in het bijzonder in de werking van gemeenten, steden, OCMW’s …. • Je staat ervoor open
een opleiding te volgen inzake de wetgeving op overheidsopdrachten.
Aanbod: • Een contract van onbepaalde duur • Een verloning op het barema A5a-A5b,
aangevuld met extralegale voordelen.
Interesse?
Surf naar be.hudson.com voor meer informatie en solliciteer via
[email protected] met vermelding
van referentie BE741542.
Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.
Je sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.
Interesse?
Surf naar be.hudson.com voor meer informatie en solliciteer via
[email protected] met vermelding
van referentie BE740712.
Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.
Je sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.
ZONHOVEN
IEPER
Palmyra Brands is een Vlaamse dynamische
investeringsmaatschappij die de bedrijven waarin zij
participeert, begeleidt en ondersteunt met een
ONE WAY & REUSABLE PACKAGING SOLUTIONS
langetermijnvisie en respect voor corporate governance (degelijk bestuur). Eén van deze bedrijven,
Cardiff, gelegen in Zonhoven, ontwikkelde in samenwerking met enkele toonaangevende Belgische brouwerijen en getriggerd door concrete vragen
uit de markt, een gamma vaten met uitgesproken technische en commerciële troeven onder de
naam Ecodraft. De ingenieurs van Ecodraft zijn erin geslaagd een volwaardig alternatief voor
metalen vaten te ontwikkelen dat zowel het wegwerp- als het herbruikbare segment dekt en een
optimaal behoud van smaak en kwaliteit garandeert. Om de groei van dit bedrijf verder te
ondersteunen zijn wij voor hen op zoek naar een (m/v)
The Picanol Group is an international
group headquartered in Belgium (Ieper),
specialising in the development, production
and sale of weaving machines, engineered
casting solutions and custom-made
controllers. The production facilities are
located in Belgium, China and Romania. The group is stock listed (Euronext), ISO-certified and has
more than 2000 employees. The weaving machines are produced in Belgium (Ieper) and China
(Suzhou). More than 90% of all weaving machines are exported outside Europe. In the
light of further growth, Picanol is looking for a (m/f)
CEO
Sales Manager
for Russian-speaking areas
Ondernemende general manager met ambitie om een opstartend
groeibedrijf internationaal uit te bouwen
Je profiel: • Je hebt een universitair denkniveau en een bewezen ervaring in het groot maken van
een groeiend bedrijf • Je beschikt over een grondige kennis van de werking van een professionele
organisatie en hebt een analytische geest. Je weet te allen tijde een goed helikopterzicht te
behouden • Je bent een echte hunter en weet mensen te overtuigen dankzij je empathie en
excellente communicatievaardigheden op verschillende niveaus • Je bent Nederlandstalig, maar
spreekt ook vlot ENG/FR.
Aanbod: • De kans om binnen een gevestigde investeringsmaatschappij een opstartend bedrijf
mee op de kaart te zetten • De mogelijkheid om deel uit te maken van een gedreven team en het
verder te helpen in zijn groei • Een aantrekkelijk loonpakket met gunstige arbeidsvoorwaarden.
Interesse?
Surf naar be.hudson.com voor meer informatie en solliciteer via
[email protected] met vermelding
van referentie BE741762.
Je sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.
Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.
Driven entrepreneur and pioneer in sales
with technical affinity and excellent knowledge of Russian
Erkenningsnummer werving & selectie VG. 206/B – BHG B-AA04.008 – W.RS.98 • Lid van Federgon
Je functie: • Je vertaalt de uitgetekende strategie naar concrete acties, waarbij je een goed
evenwicht behoudt tussen korte en lange termijn • Je houdt de Raad van Bestuur op regelmatige
basis op de hoogte van lopende zaken en je betrekt hen bij belangrijke beslissingen • Om de
continuïteit te garanderen, kijk je constant uit naar nieuwe mogelijkheden op de markt en hou je
voeling met wat er leeft bij je doelpubliek • Je zorgt zowel in binnen- als buitenland voor
uitbreiding van het marktaandeel, dit in nauwe samenwerking met het commerciële team. Je werkt
met hen een gepaste verkoop- en marketingstrategie uit en begeleidt hen zo goed mogelijk in hun
job, met het oog op het verhogen van de omzet • Je overlegt regelmatig met de productie-eenheid
in China om tot een logische en haalbare planning te komen, in functie van bestaande en verwachte
orders • Je verzekert een vlot en flexibel logistiek proces en dit zowel outbound als inbound • Als
CEO sta je ook in voor de algemene vlotte werking van de onderneming, inclusief financieel inzicht
en rapportage, optimalisatie van processen en werkwijzen, peoplemanagement, dagdagelijks
aansturen van het bedrijf,…
Erkenningsnummer werving & selectie VG. 206/B – BHG B-AA04.008 – W.RS.98 • Lid van Federgon
Je profiel: • Je behaalde een hoger diploma en je koppelt dat aan een degelijke ervaring in een
leidinggevende functie binnen een commerciële omgeving • Je hebt ervaring in of affiniteit met de
retailsector. Ervaring in DIY of een andere relevante omgeving is een belangrijk pluspunt
• Je bent bedreven in peoplemanagement en het coachen van medewerkers doorheen een
veranderingsproces. Je hanteert daarbij een open communicatiestijl die je kan afstemmen op
verschillende gesprekspartners • Je bent commercieel sterk en je hecht belang aan het bieden van
een excellente service aan klanten • Je werkt op een zelfstandige manier en je bent ondernemend
ingesteld • Je spreekt vloeiend Nederlands en Frans.
Je functie: • Je coördineert de werking van de afdeling en stuurt medewerkers met diverse
expertises aan om projectmatig de huidige en toekomstige activiteiten verder te optimaliseren
• Je leidt, coacht en motiveert je medewerkers, voert functionerings- en evaluatiegesprekken
en zet in op communicatie en overleg om te bouwen aan een hecht team • Je bent
verantwoordelijk voor het behalen van de financiële doelstellingen van de dienst en zorgt
voor een gefundeerd budgetvoorstel en een accuraat budgetbeheer • Je geeft mee vorm aan
de realisatie van de beleidsdoelstellingen en waakt over de efficiënte en effectieve vertaling
van de strategische visie naar operationele doelstellingen • Je evalueert of de aangeboden
diensten beantwoorden aan de verwachtingen van de administratie en de beleidsorganen
van de gemeenten, steden en OCMW’s. Je analyseert systematisch de noden en behoeften en
onderzoekt de meerwaarde van mogelijke uitbreidingen in het dienstenaanbod of de
ontwikkeling van nieuwe activiteiten, rekening houdend met de wet op overheidsopdrachten.
Your function: • You take up the role of pioneer for the Russian-speaking areas and your main goal is
to identify, visit and build relationships with prospects and clients • Through your technical knowledge,
you convince prospects and clients to opt for Picanol weaving machines, focusing on short- and long-term
opportunities • In our business you deal with contracts, where the time between first contact and
conclusion takes several months or years. In this period you are the point of contact between all parties
(internally and externally) • Guided by the area sales manager and with the support of the back-office
team, you draw up proposals and follow up on them closely, in order to close the deal. You will gradually
take over the complete commercial responsibility for accounts and later on also complete regions • You
travel frequently to the Russian-speaking areas (approximately 50% of the time). The other 50% you
work from Ieper to follow up on your client accounts and to cooperate closely with internal stakeholders.
Your profile: • You have a business-oriented Bachelor’s or Master’s degree and ideally a first relevant
experience in a commercial position • In addition, you have a technical mindset and a strong interest in
technical products • As an enthusiastic entrepreneur, you are driven by the challenge to develop
(or further develop) a new geographical client portfolio. You like to spend a large part of your time in
prospecting and market development • You speak Russian and English fluently. Knowledge of any
other European language is a plus • Frequent traveling to Russian-speaking countries (on the
European and Asian continents) is music to your ears • You are a good communicator, work autonomously
and have a structured approach.
Our offer: • The opportunity to take up a role as pioneer for a stable and internationally growing
company with an excellent reputation • A no-nonsense and entrepreneurial company culture, with
motivating learning and growth opportunities • A dynamic team of professionals with a keen spirit for
creating fair business deals and inspiring professional relations • A long-term commitment, with a
professional salary package in line with your experience and competencies • An in-depth training on our
products, services and markets.
Interested?
Please visit be.hudson.com for more information and apply
for the position by sending an email to [email protected]
Do not forget to mention reference BE741207. Your application
will be dealt with swiftly and in strictest confidence.
This recruitment is exclusively conducted by Hudson.
be.hudson.com
Recruitment and selection approval number VG. 206/B - BHG B-AA04.008 - W.RS.98 • Member of Federgon
Je functie: • Je beheert de salesactiviteiten voor de Belgische aankoopgroeperingen en de
zelfstandigenmarkt • Als echte peoplemanager zorg je voor de verdere ontwikkeling van een
gemotiveerd en efficiënt team van competente medewerkers, dat bestaat uit vertegenwoordigers
en merchandisers • Je bouwt samen met je team een sterk klantennetwerk in de retail uit aan de
hand van een efficiënt prospectie- en accountmanagementplan. Je onderhandelt met beslissingsnemers bij klanten en je vertaalt de salesstrategie op korte en lange termijn naar concrete acties
• Je stelt doelen en verwachtingen naar je team voorop, helpt en begeleidt hen om deze te halen
en stuurt bij waar nodig • Je werkt de budgetten uit op account- en leveranciersniveau. Je volgt
daarbij een coherent prijsbeleid en je bewaakt de marges • Je blijft continu up-to-date over de
evoluties binnen je vakgebied. Je verzamelt de nodige informatie en je bespreekt die met marketing
en aankoop. Je neemt initiatief om het marktaandeel van Eltra te vergroten door het in de markt
brengen van innovaties en nieuwe projecten • Je werkt continu mee aan het verhogen van de
interne kwaliteit en efficiëntie, rekening houdend met de geldende processen en procedures
• Je rapporteert aan de salesmanager.
Erkenningsnummer werving & selectie VG. 206/B – BHG B-AA04.008 – W.RS.98 • Lid van Federgon
Commerciële peoplemanager met ondernemende attitude
CARRIEREADVIES  TIPS & TRICKS
TIEN TIPS VOOR JE CV OP
JOBAT CAREER LAUNCH
Een goed cv is van cruciaal belang wanneer je op zoek bent naar
een nieuwe job. Op woensdag 23 maart vindt in Groot-Bijgaarden
Career Launch plaats. Een gelegenheid om tientallen bedrijven, en
hun HR-verantwoordelijken te ontmoeten. Een geslaagd cv is de
eerste stap. We zetten je op weg.
Je cv is je visitekaartje naar werkgevers toe
en bepalend voor de eerste indruk die je
achterlaat. Volg deze checklist en verhoog je
kansen.
1
BELANGRIJKSTE
INFORMATIE EERST
Heb je al heel wat werkervaring? Vermeld die
dan vooraan op je cv. Begin met je laatst uitgeoefende functie. Als je pas van de schoolbanken komt, zet je beter je diploma’s en verworven vaardigheden als eerste item.
2
toelichting geven? Doe dit dan in je motivatiebrief.
3
Stuur niet voor elke job waarvoor je solliciteert exact hetzelfde cv op. Leg altijd de nadruk op vaardigheden die ook in de functieomschrijving aan bod komen en laat zaken
die niet van toepassing zijn achterwege.
4
CREËER OVERZICHT
Gebruik kernwoorden en bullet points. Lange alinea’s zijn uit den boze. Wil je toch extra
MATCH JE VAARDIGHEDEN
MET DE JOBOMSCHRIJVING
MAAK ER GEEN
KLEURBOEK VAN
Zorg dat jouw cv er uitspringt met een aantrekkelijke lay-out die net dat tikkeltje anders
is. Een eigen stijl is leuk, maar let op dat je
niet overdrijft. Felle kleuren, afbeeldingen en
gekke lettertypes horen niet thuis op een cv.
5
FOTO MAG,
MAAR MOET NIET
Als je een professionele foto van jezelf hebt
(met een neutrale achtergrond en zakelijke
kleding), dan mag je die zeker op je cv zetten. Vakantiekiekjes of selfies zijn echter een
absolute no-go!
6
EERLIJKHEID DUURT
HET LANGST
Zorg dat alle informatie op je cv correct is,
zodat je niet door de mand valt tijdens een
gesprek, of wanneer er referenties worden
nagetrokken. Ben je langer dan een paar
maanden werkloos geweest? Zeker in het
huidige economische klimaat is dit geen
schande. Toon echter wel aan dat je tijdens
die periode niet hebt stilgezeten: vermeld
lange reizen, focus op je kinderen, gevolgde
opleidingen, vrijwilligerswerk, etc.
7
MAXIMUM 2 PAGINA’S
Wees relevant, beknopt en duidelijk. Een studentenjob kan bijvoorbeeld het vermelden
waard zijn als je pas afgestudeerd bent, maar
GRATIS EBOOK. SUCCESVOL SOLLICITEREN.
DOWNLOAD OP: WWW.JOBAT.BE/EBOOKCV
Voor de job van je leven
voor iemand met 10 jaar werkervaring is dat
geen meerwaarde meer.
8
WORD GEVONDEN
9
VERMIJD CLICHÉS
Veel werkgevers gaan zelf op zoek naar geschikte kandidaten via online jobboards. Zet
je cv dus zeker ook online op mijn jobat.
Ben jij een gepassioneerde, oplossingsgerichte, flexibele, dynamische teamplayer?
Mooi! Maar door enkel de kernwoorden uit
de jobomschrijving te herhalen, kom je nergens. In plaats daarvan geef je beter concrete
voorbeelden van zaken die je bereikt hebt,
waaruit blijkt dat je deze eigenschappen bezit.
10
CHECK, DUBBELCHECK
De meeste recruiters zijn allergisch voor
schrijffouten. Laat dus zeker je cv nalezen
door vrienden of familieleden.
Naast de ontmoeting met tientallen bedrijven, kan je op Career Launch ook diverse
workshops volgen, onder meer over Analyse
van het cv en Zelfverzekerd solliciteren.
Meer info op: www.jobat.be/careerlaunch
SURF NAAR JOBAT.BE
VOOR NOG MEER TIPS
SOLLICITEREN
facebook.com/markmgzine
Attitud� belangrijker
da� diplom�
Een diploma dat op het eerste gezicht weinig te maken heeft met de job die
je graag zou doen? Dat hoeft geen probleem te zijn als je andere troeven
hebt.“Ook wat iemand in zijn vrije tijd doet, leert ons veel.”
Ja, als er héél veel kandidaten zijn, dan zal hij
wel degelijk kijken naar wat mensen precies
hebben gestudeerd om een eerste keuze te
maken – je moet je toch ergens op baseren,
al is duidelijk dat op die manier ook veel valabele kandidaten die eerste schifting niet
zullen doorkomen. Maar zodra het enigszins mogelijk is, probeert Stefaan Arryn,
directeur HR Talent bij Securex, zo veel als
mogelijk te rekruteren onafhankelijk van diploma’s. “We nemen de richting die iemand
volgde en het niveau van het diploma niet
mee. Tenminste, als het voor de job niet vereist is. Je kunt geen arbeidsgeneesheer zijn
zonder diploma geneeskunde, natuurlijk.”
DRIE FACTOREN
Belangrijker dan het cv, is dan ook de motivatiebrief die je als sollicitant schrijft en de
indruk die je maakt tijdens het hele sollicitatieproces. Op dat moment moet je duidelijk
kunnen maken dat het de moeite is je aan
te werven en in je kennis en vaardigheden
Let’s talk
te investeren. “We kijken eigenlijk naar drie
factoren. Ten eerste de motivatie: wat is de
motivatie voor die specifieke functie? Blijkt
er een passie voor de job uit de motivatiebrief, of wil de persoon in kwestie gewoon
dicht bij huis werken?” Een teken aan de
wand is de brief die je als sollicitant stuurt:
uit een standaardbrief blijkt weinig tot geen
motivatie voor de job waarvoor je solliciteert.
Het tweede argument dat de rekruteerder
gebruikt, is het leervermogen. Dat gaat over
intelligentie, maar ook over de bereidheid
om te leren. Pas als die allebei aanwezig zijn,
is er sprake van een groot leervermogen, benadrukt de specialist. Zeker in een snel veranderende omgeving, waar medewerkers
continu nieuwe dingen moeten kunnen en
willen leren, is dat leervermogen belangrijk,
klinkt het bij Securex.
Tot slot kijkt Stefaan Arryn ook erg naar de
attitude van een kandidaat. Daarin is bevlogenheid één van de criteria. “Het gaat dan
Onze adviseurs luisteren graag
naar jouw verhaal voor het gepaste advies
om vitaliteit, absorptievermogen en toewijding. Personen die bruisen van energie, die
lang kunnen doorgaan hebben een streepje
voor. Dat is de vitaliteit die we zoeken. Absorptievermogen betekent op een plezierige
wijze helemaal opgaan in het werk. En toewijding gaat over de betrokkenheid van de
nieuwe medewerker bij de organisatie.”
WAT JE NIET KAN VERANDEREN
Diploma’s: die kun je eenvoudigweg opsommen in je curriculum vitae. Maar motivatie,
communicatievaardigheden, bevlogenheid?
Met het zinnetje ‘Ik ben heel gemotiveerd’
kom je er niet, al moeten mensen met een
‘ander’ diploma zich ervan bewust zijn dat
ze vooral die aspecten moeten uitspelen.
Arryn geeft nog enkele tips: “We kijken bijvoorbeeld naar hoe mensen praten over eerdere werkervaringen die ze hebben gehad,
gaan na hoeveel energie ze in hun cv hebben gestoken. Ook wat iemand in zijn vrije
tijd doet, leert ons veel.”
Stefaan Arryn heeft het over het aanwerven
op basis van de criteria die het bedrijf niet
kan veranderen. “We verwachten niet dat
de scholen ons hapklare inhoudelijke experts afleveren. Dat is iets waarvoor wij zelf
wel zullen zorgen tijdens onze opleidingen.
We verwachten wel dat mensen de juiste
motivatie, leervermogen en attitude hebben als ze starten, want op lange termijn is
dat wat zal maken dat je een mooie carrière
kunt uitbouwen.”
Lee� MARK Mag�in� ( markmag�in�.b� ) me�
meer verhale� over wer�, mense� e� merke�
Verschijnt op 15 april in De Standaard, en op 18 april in
Het Nieuwsblad, met onder andere volgende highlights:
•
•
•
•
- Het ultieme dossier: solliciteren
- Remotie: een stap opzij op kantoor
- Hoe stress op het werk tegengaan?
- Zeven manieren om veel geld te verdienen
www.markmagazine.be
Wil je adverteren?
[email protected] • 02 467 48 00

similar documents