Document

Report
0
Centrální a východní Asie II - Čína
Autor : J.Čáp
VY_32_INOVACE_ZEMEPIS_CAP_1.12
Centrální a východní Asie II - Čína
1
Obr.1
Obr.2
Vlajka Čínské lidové republiky(ČLR).
Obr.3
2
Obr.4
Uprostřed čínské znaky pro Čínu; shora zleva – bambusová kniha Umění války, Stěna
devíti draků v Zakázaném městě,Velká čínská zeď, ruiny nedaleko oázy Turfan, vpravo
dole věštecká kost.
Čínská lidová republika
•
•
•
•
•
•
3
Hl. město – Peking (Beijing)
Nejlidnatější země světa (1,3 mld. obyvatel)
Třetí největší země světa (9,5 mil.km2 )
Socialistická lidová republika
Vedoucí politická síla: Komunistická strana Číny
Administrativní členění : 22 provincií, 5 autonomních
oblastí, 3 samosprávná města
V současné době je „Čína“ ovládaná převážně Čínskou lidovou republikou(ČLR).
Spolu s Čínskou republikou na Tchaj-wanu se obě dvě země od přelomu 40. a 50. let
20.století pokládají za právoplatného nástupce původní „jednotné“ Číny a uznávají
existenci pouze jedné jediné Číny.
Přírodní poměry
• Povrch hornatý
(Tchien-šan, Kchun-Iun, Karákoram, Transhimaláje, Himaláje)
• Na JZ státu: Tibetská náhorní plošina
• Na SZ: bezodtokové pánve Tarimská, Džungarská
• Na S poušť Gobi
Obr.5
4
5
Obr.6
6
Obr.7
I.S kolika státy má ČLR pevninskou hranici?
II.Najdi tyto sousední země a u každého zapiš pomocí zeměpisných směrů,
jak je tato hranice orientována vůči čínské metropoli/=Pekingu/.(např.Bhútán=JZ)
III.Který ze sousedních států ČLR na této mapce má neplatný název?
Obr.8
7
• Středem východní Číny pohoří Čchin-lin-šan
…významný klimatický předěl!
• 3 podnebné pásy: mírný, subtropický, tropický
• Vegetace různorodá
(pouštní a stepní rostlinstvo, tajga, lesy mírného pásu, subtrop. a trop. vegetace)
Obr.9
8
Říční síť
•
•
•
•
9
Nerovnoměrně vyvinutá
Na západě bezodtokové oblasti
Východní území odvodňováno do Pacifiku
Nejdelší řekou Chang Jiang, poté Huang He
Obr.10
I. Pojmenuj typ říčního ústí Žluté řeky.
II. Zjisti a zapiš informace o
Velkém kanálu.
III. Jak mění Žlutá řeka pobřežní čáru
Žlutého moře?
Obr.11
•
Zbarvení způsobeno sprašovými plaveninami
Žlutá řeka
10
Obr.12
Čínská Žlutá řeka ročně přinese stovky těl, ve třetině případů se ovšem nepodaří zjistit,
komu patří. Za posledních 50 let se jen na osmdesátikilometrovém úseku řeky v
provincii Kan-su našlo více než 10 tisíc plovoucích mrtvol, uvedl čínský deník Oriental
Morning Post.
11
Obr.13
Žlutá řeka se plní jílem při své cestě sprašovou plošinou na severu. Vypadá, jako by
překypovala energií, každý kubický metr vody však obsahuje 37 kilogramů jílu.
Obyvatelstvo
12
• Číňané (Chanové*) 92% obyvatel státu
(čínština má mnoho dialektů, ale stejné znakové písmo)
• 55 menšinových etnik (Mongolové, Tibeťané…)
• Velké přírůstky obyvatelstva! (Snaha o snížení porodnosti
administrativními opatřeními.“ Model „rodiny s 1 dítětem. )
• Hlavním náboženstvím taoismus a konfucianismus
*Počet Chanů přesahuje 1 300 000 000. Chanové žijí převážně na území dnešní ČLR, kde
tvoří asi 92 % obyvatelstva, ale i v mnoha dalších částech světa. Na Tchaj-wanu čili v Čínské
republice tvoří Chanové 98 % obyvatelstva, v Singapuru 75 % a celosvětově to je asi 19 %.
Historickým centrem chanského osídlení je povodí Žluté řeky, kde se kolem roku 2500
p.n.l. objevila usedlá vesnická zemědělská společenství.
Nerostné bohatství
•
•
•
•
•
13
Černé uhlí = * 1
Ropa a zemní plyn
Ložiska železné rudy
Ložiska rud wolframu, antimonu , manganu,cínu,
rtuti,bauxitu …..
*celosvětově 1. místo =
1
I.Zjisti v tabulce,kterých dalších surovin těží Čína nejvíce na světě a doplň u nich symbol.
II.U rud kovů zapiš chemické značky prvků,kvůli kterým jsou rudy těženy.
Hospodářství
14
• Velké místní rozdíly
• Zemědělství zaměstnává 66% obyvatel státu
• Dominuje rostlinná výroba (obiloviny)
(rýže, pšenice, kukuřice)
• Další významné plodiny: brambory, tabák, ovoce…
• Živočišná výroba: chov prasat, drůbeže
• Pastevectví ovcí, koní, velbloudů, v Tibetu jaků
• Největší rybolov na světě! 1
I.Vyhledej a zapiš ,u kterých dalších zemědělských produktů má Čína světové prvenství.
I.Pojmenuj zobrazený typ polí a napiš 2 největší přednosti tohoto typu svahových polí.
15
Obr.14
Průmysl
• Nejvíce je rozvinut těžký průmysl.
(průmysl těžební, hutnictví, strojírenství, chemický, elektrotechnický+ průmysl
potravinářský, textilní)
Po mnoha neúspěšných ekonomických experimentech v 50. a 60.letech
20.století se Čína počátku 3.tisíciletí zařadila mezi hospodářsky
nejvýkonnější země světa s 10% ročním růstem HDP.
Růst je ale vykoupen hrubým zásahem do osobního a rodinného života
Číňanů a často je spojen s porušováním základních lidských práv.
(práce dětí,odloučení rodičů od dětí,délka pracovní doby,nízké mzdy……)
16
Použité zdroje:
Wikimedia Commons
Wikipedie
K.Kašparovský – Zeměpis II,v kostce
Holeček,Janský a kol. – Zeměpis světa 2
Školní atlas světa,Kartografie PRAHA,a.s.,2008
Citace obrázků:
Obr.1 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 10.5.2014]. Dostupný na WWW:
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRLurO5i8dInqc1V5e957FxuL9sRztG5ZyPHw6EAD-msdpNCSb
Obr.2 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 10.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/Flag_of_the_People
%27s_Republic_of_China.svg/110pxFlag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png
Obr.3 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 10.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.luko2.com/images/info_cina.gif
Obr.4 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 10.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d2/Chinaimg.png/220
px-Chinaimg.png
17
18
Obr.5 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 10.5.2014]. Dostupný na WWW:
https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQIUcp5GJz5_0xeC4nRDBbf9fxpzMFhW
ivBVUnVJAtGXTDubXABCQ
Obr.6 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 10.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.zemesveta.cz/data/pictures_items/Cina-a-Cinane_v.jpg
Obr.7 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 10.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/Spr%C3%A1vn
%C3%AD_d%C4%9Blen%C3%AD_%C4%8CLR.PNG/800pxSpr%C3%A1vn%C3%AD_d%C4%9Blen%C3%AD_%C4%8CLR.PNG
Obr.8 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 10.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.bedekr.cz/files/staty/mapy/31.jpg
Obr.9 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 12.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.artevia.cz/images/stories/Altaj/altaj3.jpg
19
Obr.10 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 13.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/HuangHeZmenyDolnihoToku.PNG
Obr.11 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 13.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.cnmhr.com/UploadFiles/sxjy/2011/1/201101201013550714.jpg
Obr.12 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 13.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://i.idnes.cz/12/102/cl6/IPL468ab0_profimedia_0014700215.jpg
Obr.13 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 13.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://imageproxy.jxs.cz/~nd03/jxs/cz~/564/405/d5e5246408_60991348_o2.jpg
Obr.14 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 13.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://cestovanie-dovolenka.sk/wp-content/uploads/2013/03/Palawan_Filipiny.jpg

similar documents