Legger watersysteem - Waterschap Vallei en Veluwe

Report
Legger watersysteem
De formele invoering van nieuwe normen voor A, B en C wateren
December 2014
Richard Sierat
Deze presentatie
Geharmoniseerde normen
-
Beleid
-
Beleidsuitwerking
-
Een nieuwe legger
Over de Legger Gelderse Vallei
• Hoe ziet de legger er uit
o Nieuw jasje
o Kwaliteit
• Communicatie en inspraak
o Vragen (over de nieuwe normering)
o Zienswijzen
Geharmoniseerde normen
Algemeen besturen van rechtsvoorgangers:
 Één tarief: één serviceniveau: harmoniseer normen
Beleidsuitwerking:
 2012: nieuwe keur
 Terminologie: A, B en C water
 Bepalen nieuwe norm:
Categorie
Norm
A
> 75 l/s
B
10 – 75 l/s
C
< 10 l/s
Onderhoud en beheer
B&O waterschap
Onderhoud aangeland, schouw
Onderhoud aangeland,
handhaven waar nodig
In Eemland / Arkemheen: diepteschouw op alle wateren
Verschil
- 300 km
- 2.750 km
De harmonisatie in onze regio
Oost:
365 bezoekers
Noord:
130 reacties
265 bezoekers
Enkele brieven
290 reacties
Enkele brieven
Zuid:
140 bezoekers
200 reacties
Geen brieven
Een nieuwe legger
Beheergebied gedeeld in drie delen (rayons): volgt aanpak harmonisatie
Zuid:
1e helft 2015 (Gelderse Vallei)
Oost:
2e helft 2015 (IJsselvallei)
Noord:
1e helft 2016 (Noord- Veluwe en Eemland)
Vallei en Veluwe: 2e helft 2016
Legger van alle wateren:
-
Landelijk gebied en stedelijk gebied, waterkeringen
-
A, B en C water, waterberging, solitair water
-
Situatie tot 2017, situatie na 2017
Deze legger
Legger watersysteem Gelderse Vallei
•
Verandering harmonisatie (situatie na 2017)
•
Veel mutaties geometrie (de oudste legger was 1979)
•
Integratie landelijk en stedelijk gebied
•
In omvang nog nooit zo’n groot gebied vastgesteld
-> communicatie essentieel
•
Vragen en reacties
•
Foutjes
•
Zienswijzen
•
Ontsluiting digitaal (omvang)
Aanpak aan laten sluiten bij aanpak harmonisatie normering
Nieuw jasje
Digitaal: gebruikt nieuwste technieken
Vanaf één kaart veel informatie raadplegen
Modern: herkenbaar in stijl van nieuwabc
Toegankelijk:
-
Uitleg op 4 locaties in het gebied
-
Webmail, email, telefoon, brief
-
Onderscheid vraag en zienswijze
-
Onderscheid communicatieve en juridische teksten
-
Eén informatiepunt, maar meerdere wegen om te raadplegen en
te reageren
www.vallei-veluwe.nl/legger2017
Communicatie: de inspraak
Webpagina centraal, geen leggerboeken
Vragen:
snel afhandelen -> servicedesk
Zienswijze:
procedure volgen -> verseon
Omvang noodzaakt tot nauwkeurige bewaking vraag – antwoord
Vraag
werkverdeler
afhandeling
Aanpak en planning
Vanaf 17 januari 2015: nieuwe legger online -> eerste reacties
Januari: vragen beantwoorden en informatie in het gebied geven
Inloop: (Concept)
27/01
Ederveen
28/01
Woudenberg
03/02
Kootwijkerbroek
04/02
Achterveld
Februari + 1e wk maart: formele termijn voor inzage
Februari – mei: beantwoorden formele reacties
Proces vragen
Webformulier, telefoon, buurthuis:
-
Verduidelijking
-
Uitleg waarom
-
Printen kaartje
-
Afvangen van reacties die anders als zienswijze zou komen
Dit is géén onderdeel van procedure, dus:
-
bezwaren, zienswijze, niet mee eens: -> inboeken in verseon
Melding / vraag
Webmail maar outlook,
servicedesk naar planon
Telefonisch reactie,
of kaart opsturen
Proces zienswijze
Mogelijk veel zienswijzen:
-
Integraal team verantwoordelijk voor beantwoording
(team legger, juridische zaken, planvorming, rayons)
-
Duidelijk zijn over reactietermijn: niet binnen twee weken
-
Alle reacties eigen zaaknummer: afhandeling controleerbaar
Prioriteit op kwaliteit en beantwoording, in mindere mate op snelheid
Webmail,
“info” of brief
Inboeken,
eigen
zaaknummer
“afdeling”
legger
Antwoord
voorbereiden
Bestuur
Antwoorden
versturen
Team legger:
IWS: Wim de Boer, Richard Kreugel, Adrie van Ruiten
JZ: Jaap Doude van Troostwijk
PLV: Jasper Timmer
COM: Helma Franssen en Carlo Spijk
Werkverdeler en bewaker afhandeling: Marianne Vergeer
Projectleider: Richard
Alles helder…
Dan voor de liefhebber een blik op de digitale leggerkaart

similar documents