Podnebje Slovenije - Geografija

Report
Podnebje Slovenije
Vreme je stanje v ozračju v določenem
času in na določenem kraju.
 Podnebje je povprečni letni potek
vremena v določenem kraju v daljšem
časovnem obdobju.

Podnebni elementi: sončno sevanje,
temperatura, zračni tlak, vetrovi, vlaga in
padavine.
 Podnebni dejavniki: geografska širina, relief,
oddaljenost od morja, zračne gmote,
cikloni in anticikloni.


Geografska širina: 46 stop. severne
geografske širine, zmerno topli pas
(menjavanje letnih časov, prevlada
zahodnih vetrov, potujoči cikloni iz
zahodne smeri), majhen del Slovenije sodi
v subtropski toplotni pas.
Površje: nadmorska višina, reliefna
izoblikovanost, ekspozicija.
 Oddaljenost od morja: morski vpliv je
zaradi alpsko-dinarske gorske pregrade
omejen na manjši del države.
 Zračne gmote: celinske (praviloma
sušne) in morske praviloma vlažnejše).


-
Cikloni in anticikloni se širijo iz
vremenotvornih središč, ki so stalna
območja visokega ali nizkega zračnega
tlaka.
AZORSKI ANTICIKLON
SIBIRSKI ANTICIKLON
ISLANDSKI CIKLON
TEMPERATURE
Temperature so pretežno odvisne od
nadmorske višine.
 Trajanje sončnega obsevanja ni
odvisno samo od ekspozicije, ampak tudi
od števila oblačnih in meglenih dni
(trajanje sočnega obsevanja in količina
prejeta energije je največja v Primorju).
 Temperaturni obrat ali inverzija nastane v
jasnem in mirnem vremenu v hladni

polovici leta. Zaradi nižjih temperatur se
vlaga v zraku na dnu kotlin kondenzira, zato
nastane pri tleh gosta plast megle, kraji v
višjih imajo sončno in toplejše vreme
(šestina površja Slovenije, tri četrtine
prebivalcev).
PADAVINE
Količina padavin upada od JZ proti SZ.
 Količina padavin od morja poti notranjosti
najprej narašča in doseže vrh na alpskodinarski gorski pregradi (Posočje 3000 mm
padavin, Julijske Alpe 4000 mm
padavin).Količina padavin pa potem od
dinarsko-alpske pregrade proti vzhodu in
severovzhodu počasi upada (800 mm).


Takšna razporeditev je posledica
prevladujoče smeri vetrov iz zahoda in
jugozahoda. Zračne mase trčijo v gorske
pregrade (orografske padavine). Zrak se
dviguje, količina padavin se poveča.
Količina padavin se proti notranjosti
zmanjšuje, več jih pada tam kjer so
orografske pregrade.
Zahodni del države ima višek padavin
jeseni (oktobra ali novembra), vzhodni in
severovzhodni deli pa poleti (junija, julija
in avgusta).
 V zahodnem delu govorimo o
submediteranskem, v vzhodnem pa o
subkontinentalnem padavinskem
režimu.

Zračni tlak in vetrovi v Sloveniji
Zračni tlak se z nadmorsko višino znižuje.
 Vetrovi:
-splošni (zahodni vetrovi, jugozahodni
vetrovi)
-regionalni vetrovi (burja, jugo, fen)
-krajevni vetrovi (pobočni vetrovi, obalni
vetrovi).

Podnebni tipi
SUBMEDITERANSKO PODNEBJE
 GORSKO PODNEBJE
 ZMERNO CELINSKO PODNEBJE


similar documents