8_III_3_Pr_světové strany_Košková

Report
K určení směru se používají světové strany.
Ráno slunce vychází na východní straně. Večer slunce
zapadá na západní straně. V poledne slunce stojí na jižní
straně. Stíny vržené sluncem tak v poledne směřují k severu.
Pomůcky k určení směru jsou kompas a buzola. Skládají se ze směrové
růžice a magnetické střelky. Magnetická střelka směřuje stále k severu. Na plánu
a na mapě je sever vždy nahoře, jih dole, západ vlevo, východ vpravo.
Určení světových stran v neznámé krajině bez kompasu:
- lišejníky na kmenech stromů rostou obvykle na severní straně
- letokruhy na pařezech stromů jsou zpravidla na severní straně hustší
- Sever podle hvězdy Severky v souhvězdí Malého vozu
- včely vylétávají z úlu na jih
- mraveniště mívají na jih rozlehlejší stranu
1. Vylušti světové strany a doplň do směrové růžice.
a)
b)
c)
d)
•
•
•
•
•
6. obojetná souhláska
2. samohláska
7. obojetná souhláska
7. písmeno v abecedě
4. tvrdá souhláska
•
•
•
•
•
poslední obojetná souhláska
1. dlouhá samohláska
5. obojetná souhláska
1. písmeno v abecedě
5. tvrdá souhláska
• 6. měkká souhláska
• 3. samohláska
• 1. tvrdá souhláska
• 1. slabika slova výletníci
• 2. slabika slova pochod
směrová růžice
2. Doplň do růžice vedlejší světové strany.
•
•
•
•
jihovýchod
severozápad
severovýchod
jihozápad
3. Nakresli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
na sever domeček
na východ kolečko
na jih trojúhelník
na jihovýchod sluníčko
na severovýchod čtvereček
na západ stromeček
na sever hvězdičku
na severozápad kytičku
na jihozápad obdelník
4. Kterými písmeny se označují hlavní světové strany.
SJVZ
SVZO
SJPN
SVNZ
Opakování
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Jaké známe hlavní světové strany? _______ _______ _______ _______
Jaké znáš vedlejší světové strany?
Co nám pomáhá určit světové strany?
Jak určíme světové strany v přírodě?
Jak jsou orientovány světové strany na mapě?
Podle které hvězdy poznáme sever?
Znáš ještě jiná souhvězdí?
Kam směřuje magnetická střelka kompasu?
ÚKOL: urči na kterou světovou stranu vedou okna vaší třídy a urči zbývající strany.
ŘEŠENÍ:
sever
1. a) sever b) západ c) jih d) východ
SZ
SV
západ
východ
JZ
JV
jih
Škola: ZŠ a MŠ, ul. L. Kuby 48, České Budějovice
Stupeň a typ vzdělání: základní vzdělávací, první stupeň
Předmět: Prvouka
Ročník: třetí
Autor: Mgr. Olga Košková
Školní rok: 2011/2012
Druh učebního materiálu: prezentace
Zpracováno v programu: Microsoft PowerPoint 2010
Potřebné vybavení: Interaktivní tabule s ozvučením
Počet vyučovacích hodin ve školním roce: 1
Registrační číslo: 8_III_3_Pr

similar documents