VY_32_INOVACE_169 Orientace na mapě a v krajině

Report
VY_32_INOVACE_169
pro 4. ročník ZŠ
Člověk a jeho svět – Místo, kde žijeme– Mapy a
plány – Orientace na mapě a v krajině
říjen 2011
Mgr. Hana Patschová
Prezentace lze využít k doplnění výkladu . Obsahuje obrázek směrové růžice,
mapových značek a názorné ukázky určování světových stran v přírodě.
Mapové značky – vysvětlivky na mapě
http://www.termiti.estranky.cz/archiv/iobrazek/31

udává poměr, v jakém je zobrazení
zakreslené na mapě zmenšeno oproti
skutečnosti
Měřítko 1 : 100 000 znamená, že 1 cm na
mapě je ve skutečnosti 100 000 cm.
100 000 cm = 1 000 m = 1 km
1 cm na mapě je tedy 1 km ve skutečnosti
1. Mapa má měřítko 1 : 200 000.
1 cm na mapě =
km ve skutečnosti
200 000 cm = 2 000 m = 2 km
2. Plán obce má měřítko 1 : 10 000
1 cm na plánu =
m ve skutečnosti
10 000 cm = 100 m
slouží k přehlednosti a snadnější orientaci
na mapě
1. Barvy
od zelené po hnědou – povrch
odstíny modré – vodstvo
hnědé čáry – silnice, cesty
červené čáry - železnice

2. Značky
 označují přírodní zajímavosti, historické
památky, významná místa
3. Kroužky, plochy
 označují obce – čím větší kroužek nebo
plocha,
tím větší obec


slouží k určení světových stran
na mapách je sever vždy nahoře
S (sever)
(severozápad)
SV
SZ
(severovýchod)
(západ)
V (východ)
Z
(jihozápad)
JV (jihovýchod)
JZ
J (jih)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Windrose_hg.png



pomocí kompasu nebo buzoly
GPS (navigace)
pomocí přírodních úkazů
Magnetická střelka ukazuje vždy na sever.
http://photo-dict.faqs.org/photofiles/list/387/7068compass.jpg
http://static3.depositphotos.com/1005657/203/i/950/depositphotos_2034556-Magnetic-compass-on-the-map.jpg
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQTpRz8lDGDQDJ9KFmI9i7AGP7gEVH3B_pn5dtvYX22N6zVM6OU
Severní část
kmene stromů
je ošlehaná
větrem a
porostlá
lišejníky.
http://nd05.jxs.cz/250/606/802dfdabe2_78921712_o2.jpg
Letokruhy na pařezech jsou zhuštěné na severní straně.
http://nd05.jxs.cz/624/111/38623b4951_78921642_o2.png
V noci směřuje hvězda Polárka (Severka) k severu.
http://www.m4040.com/Survival/Skills/Navigation/North-Star.jpg

similar documents