JZ_ASIE

Report
Poloha a rozloha
• Nachází se na jz kontinentu.
• Strategická poloha na styku 3 kontinentů
(Evropy,Afriky, Asie)
• Přibližná rozloha činí 4,5 mil. km.
• Jedná se o oblast východně od úžin Bospor a
Dardanel
• Je ohraničena Středozemním, Černým a
Rudým mořem, jižní části Kavkazu, jižním
břehem Kaspického moře a na východě
Arabským mořem a hranicí mezi
Afganistánem a Pákistánem
Geologie a povrch
• Jihozápadní Asie se rozléhá na Arabské,
Íránské a Helénské litosférické desce.
• Nejvyšší bod je hora Damavand(5670 m n. m.)
a nejnižší bod je Mrtvé moře(-400 m n. m.)
• Nejčastějším typem krajiny jsou pouště a
polopouště, stepi, ale i horské krajiny.
Hydrosféra
• Větší oblastí je bezodtokých, výjimku tvoří řeky
Tigris a Eufrat.
• Největší jezero je Kaspické moře, které se svou
rozlohou 371 000 km2 je největší jezero světa.
• Roční srážky činí 150-300mm za rok
.
Obyvatelstvo
• Většina obyvatel sídlí u pobřeží
Středozemního, Kaspického, Rudého a
Černého moře, u řek Eufratu a Tigris a na
západě Iránu.
• jih a střed Arabského poloostrova je osídlen
minimálně (poušť Rub al-Chálí)
• urbanizace až 69%
Náboženství
• Převažují muslimové(sunnité a šíité).
• Výjimka je Sýrie- 50% pravoslavní a 50%
muslimové a Izrael kde převažuje judaismus
Jazyky
• Celý Arabský poloostrov mluví semitskými
jazyky- arabština.
• Více na východ jsou i jazyky íránské - perština,
ale i altajské jazyky- turečtina.
Hospodářství
• Z pohledu ekonomiky je jz Asie velice
nesourodým územím.
• Vedle nejbohatších států světa (Bahrajn, Katar)
- bohatství z prodeje ropy a zem. plynu - se
zde nalézají i jedny z nejchudších států země
(např. Afghánistán, Jemen).
• V oblasti se soustředí celé 2/3 celosvětových
zdrojů ropy.
Zemědělství
• Klasické zemědělství může být provozovánu
pouze na úrodné půdě s dostatkem vláhy, které je
v regionu velký nedostatek.
• Rostlinná výroba se tedy rozvíjí především v
pobřežních nížinách a v nížinách největších řek
(Eufrat, Tigris, Jordán), které umožňují
zavlažování.
• Mezi nejdůležitější pěstované plodiny patří
obilniny, datle, fíky a ve Středomoří tradiční olivy
a řada dalších plodin.
• Mechanizace v zemědělství je ve většině států
velice malá.
• Výjimkou je Izrael, kde je zemědělství velice
intenzivní s velkým stupněm mechanizace.
• Pro celý region je tradiční extenzivní chov
zvířat. Ať už to jsou v severní části kozy a osli,
tak na Arabském poloostrově chov velbloudů.
• V některých bohatších státech (např. Írán) se v
posledních letech rozvíjí intenzivní chov
drůbeže.
•Ropa změnila ekonomicky zaostalou část světa
v jednu z nejbohatších.
• Tyto malé státy pak úspěšně prosperují s
minimálními daňovými výnosy od občanů, staví
moderní dopravní infrastrukturu, města,
systémy zásobování vodou, atd.
•Stoprocentní závislost některých zdejších států
na příjmech z těžby ropy je však do budoucnosti
velice nebezpečná.
•Mezi nejdůležitější podmínky úspěšné existence
v po ropném období bude patřit: diverzifikace
Ozbrojené konflikty
• Válka v Perském zálivu:Irácká okupace Kuvajtu
ze srpna roku 1990 a následná válka široké
koalice proti Iráku (vítězí spojenci)
• Invaze do Íráku v r.2003:
Koalice vedená Spojenými státy svrhla
diktátorský režim Saddáma Husajna. Zahájila
okupaci Iráku, což vedlo k asymetrickému
konfliktu s povstaleckými skupinami a k
rozpoutání občanské války mezi šíity a sunnity.
Afgánistán:
•Na rozdíl od nekonečné války v Iráku je americká
kampaň v Afganistánu pokládána za úspěch ve válce
proti terorismu.
•Naši politici nám říkají, že Afganistánu se už
nemusíme obávat, protože válka úspěšně splnila
dva hlavní cíle: Al Kajda a režim Talibanu, jsou už
dávno pryč, a země má novou, prozápadní vládu?
• Ale jak ukazují zprávy z Afganistánu, ve skutečnosti
je tato válka krutým neúspěchem.
•Oddíly stále neporaženého Talibanu a Al Kajdy
obnovily svůj džihád a bojují za znovuzískání moci.
Irácko-íránská válka:
• Ve své době se nazývala také jako Válka v
Perském zálivu, což se později ujalo jako
označení jiného konfliktu v letech 1990-91.
• Válka začala přesně 22. září 1980 invazí
iráckých vojsk do Íránu a skončila 20. srpna
1988 uzavřením příměří.
• Příčinou konfliktu byly historické územní
nároky, dále státy bojovaly o ropná naleziště.
Režie a střih
Daniel Navrátil
Poloha a rozloha
Klára Buchničková
Přírodní podmínky
David Caha
Obyvatelstvo
Debora Kuciánová
Hospodářství
Vojtěch Možný
Konflikty
Vojtěch Možný
Zdroje
Školní atlas
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jihoz%C3%A1padn%C3%AD_Asie
http://geo-asie.upol.cz/index.php?page=jihozapadni-asie
http://www.valkaviraku.estranky
atd.
THE END

similar documents