INDIÁNSKÉ VÁLKY

Report


1609 - 1924


pův. obyvatelé SA – sdružení kmenů (kultura, zvyky, jazyk)
IROKÉZSKÁ LIGA
- „Liga míru a moci“
- Mohawkové, Oneidové, Cayugové a Senecové
- posty:
Velký mírotvůrce (HIAWATHA),
Usmiřovatel (DEGNANAWIDA),
náčelníci pro Velké shromáždění



lovci, zemědělci, obchodníci
Tři sestry – kukuřice, boby, dýně
půda obdělávatelná cca 10- 15 let





dlouhé domy – mohly být až 45 metrů dlouhé
ohniště, skladiště, police, lavice
obchodní vztahy
- přátelské vztahy se sousedními kmeny
- obchod s kožešinami a masem
- kukuřice, tabák, rybářské sítě
- mohawská stezka – Hudson – jezero Erie
- hlavní obchodní trasa
Wampumy – náhrdelníky, čapky, symbolický význam
- výsadní postavení ženy, zákaz
polygamie
- tanec


EU kolonizátoři, američtí osadníci, domorodé kmeny SA
imigrace  rostoucí poptávka po půdě  vytlačování IND
na Z, vznik rezervací  nekompatibilita etnických skupin 
konflikty


neštovice, mor, spalničky, zarděnky
X žádná imunita
Pontiacovo povstání
- 1963 – indiánské kmeny VB
- 1. biologické zbraně
- trávení studen x pokusy o rozšíření neštovic
- ztráta 90% populace





nárůst obyvatelstva  tlak na zisk nové půdy
IND si neuvědomovali vlastnictví, dopad obchodů
kolonisté plenili ind. půdu dobytkem
vzájemná podezíravost z útoku
opilost, nedostatek překladatelů, ekonomické zájmy





Angličané
kmen Powhatanů
A. 1609 – 1614
- rozpínání ANG v údolí James bez souhlasu Powhatanů
B. 1622 – 1632
- překvapivý útok IND na EU
- 347 ob. Virginie
- trestné výpravy kolonistů
C. 1644 – 1646
- IND vytlačeni z území
Důsledek válek: vytyčeny hranice mezi ANG osídlením a IND

1636 – 1638, území J Anglie (Connecticut)
- Pequoti
ANG + sousední kmeny
- spojenectví mezi Pequoty a puritány z Massachusetts
 obvinění z neplnění dohody + zabití několika kolonistů
- vítězství ANG
- po konfliktu kmen přestal existovat samostatně

1642 – 1644
- katolická kolonie Maryland
Susquehannockové
- SQH (zbraně od Švédů) odrazili útok
- vítězství Susquehannocků
- 15 zajatců umučeno
- mír uzavřen až 1652

Munsee (Delawarové, Mohawkové)

1643 – 1645, nový Amsterdam
neobyčejně krvavý
konflikt (domorodci)
mír s podmínkami
stejnými pro obě strany


NIZ
+ pomoc z N Anglie




IND
Nový Amsterdam , dolní tok Hudsonu, Long Island
první útok – Indiáni – 1655
osadník zabil ženu, která vzala broskev z jeho sadu
1. teorie : kmeny napadli oslabené osady
2. teorie : Stuyvesant tvrdil, že IND přijeli válčit mezi sebou a
osadníci vystrašeně pálili
 PETER STUYVESANT
- guvernér Nového Nizozemí
- vedl výpravu proti Švédům

konflikt dozníval do ztracena






dvě války – 1659-1663
NIZ
kmen Esopus
A. 1. konflikt – napětí mezi etniky, opilecký incident
B. 2. konflikt – IND přepadli osadu Wiltwijck
Výsledek : NIZ zažehnali nebezpečí
Důsledek : absolutní ztráta důvěry




1609-1701
Irokézové Nová Francie, konkurenční kmeny
irokézská expanze  monopolizace obchodu s kožešinami
Výsledek: VELKÝ MONTREALSKÝ MÍR
- 1701
- všeobecný mír mezi
Irokézi, Francouzi
- dohoda o výměně zajatců
- do budoucna žádná
hrozba








válka krále Filipa
1675-1676
novoanglické kmeny
osadníci
IND – znalost terénu, EU zbraně
ANG – zvědové, dostatek zásob
vypálená města, vesnice do kořeně vyvráceny
kolonie v sociálních a ekonomických krizích
vítězství kolonistů



1676, hranice Marylandu a Virginie
útoky indiánských kmenů na osadníky
1677 - vznik indiánských rezervací
- Powhatanská konfederace podepsala smlouvu
ohledně podržení si práva lovu mimo rezervace



1. imperiální válka – FRA
ANG
(+ na obou stranách různé indiánské kmeny)
1688 - 1697
FRA – větší podpora, nevyvíjeli tlak na IND půdu
ANG – liknavá politika, vojenská neschopnost
-------> Irokézové uzavřeli spojenectví s FRA




hlavní příčinou válek: netaktní britská politika
IND - změna politiky, větší celky
- obavy ze ztráty suverenity, území
- v bojích využívali nepřátelství mezi bělošskými národy
příklady konfliktů:
A. francouzsko-indiánské války – spojenectví s FRA
B. válka za nezávislost – spojenectví s výhodnějšími Brity
výsledek bojů:
1. posunutí faktické hranice
do oblasti Velkých jezer, Ohia a Mississippi




Válka o španělské dědictví – 1702 – 1713
2. imperiální FRA-ANG
v SA
1704 – útok (kan. fr.+ind.) na Deerfield
Nerozhodný výsledek, přesto Utrechtský mír
- 11. dubna 1713
- potvrzoval územní ztráty Francouzů




1711-1715, Severní Karolína
VB+NIZ+NĚM osadníci irokézský kmen Tuscarorů
TUSCAROROVÉ
- „sběrači konopí“
- poslední kmen Irokézské ligy
porážka domorodců
 jejich migrace
 začlenění do Irokézské ligy




2 války
FRA + spojenci
Foxové
A. 1. konflikt – 1712-1716
- vzrůstající přelidnění
- napětí okolo Detroitu
B. 2. konflikt – 1728-1733
- nepřátelství Foxů vůči FR
- Lišky drtivě poraženy
- po válce začleněni
do komunity Sauků





1715-1717 – Jižní Karolína
VB kolonisté
svaz Muscogee (Kríkové, Cherokee…atd.)
v čele s Yamasee
1716 – Cherokee se přidali k VB
válka připravila JK o 7% populace + celkové oslabení
1717 uzavřen křehký mír



1722-1725, Nová ANG a Nové Skotsko
osadníci z Maine x indiánští spojenci Nové FRA
příčiny: VB osadníci pronikali na SV,
čemuž se snažili IND a FRA zabránit
VB získali Maine
IND podrželi svou nezávislost v Novém Skotsku




1749 , konflikt přímo předcházel FRA-IND válce
IND+FRA
VB
Britové pronikali do oblasti Akádie
1755 – vytyčení VB pevností, vyhnání Francouzů



první konflikt s významem pro historický vývoj
Odnož sedmileté války
FRA (podporovaná ind. spojenci) x Spojené království
 LOUIS-JOSEPF


de MONTCALM
- francouzský šlechtic, velitel
- rozdílný pohled FRA a USA
jako na historickou osobu
1758 – bitva u Carillon
- drtivá porážka 5x silnější VB
1759 – bitva na Abrahamových pláních
- ztráta Quebecu a Montrealu
- výhra VB, zánik Nové Francie

1758-1761 – Jižní Karolína, Virginie
- VB
Čerokíové
- nejprve spojenci  podezření ze zrádných úmyslů
- Indiáni napadali osídlení VB
x větší vojenské výpravy  uzavření míru




1763-1766
reakce Indiánů na politiku VB
+ rozmach domorodé proti bělošské hnutí
Indiánská systematičnost
- spousta VB opevnění
neodolala obléhání
Status quo ante bellum



1809 – koupě USA Louisiany od FRA - otevření cesty na Z
1804-1806 – Lewis a Clark cesta napříč kontinentem
- bělošští muži, známí mezi kmeny
využití nepřátelství mezi USA a VB

náčelník Šónýů
- hodně cestoval
- 1811 – bitva u Tippecanoe
- USA
Tecumsehovy válečníci
- 1812 – bitva o hranice mezi USA, CAN
- Tecumseh + VB
USA
- 1813 – bitva na Temži
- padl Tecumseh

výsledek války: rozpad konfederace
nerozhodný stav
domorodci utíkali do CAN




1813-1814
VB
USA (+ Kríkové, Čerokíové, Čoktavové)
drtivá porážka USA
9. 8. 1814 – smlouva z Fort Jackson
- Kríkové odstoupili USA 93 000 km2 území
- ANDREW JACKSON
- 7. prezident USA
- Old Hickory
- připravoval smlouvu
- úmyslně sebral půdu i
spojencům



Seminolové – směs Kríků a černochů (FLORIDA)
1814, Seminolové USA
přijímali uprchlé otroky z Georgie
1821 – zisk Floridy pro USA



1823 – Jižní Dakota
1. konflikt mezi USA
IND – na Z od Mississippi
kožešinový obchod - Arikarové zabili několik Američanů
A. vyjednávání
B. uprchnutí
C. podepsání míru 1825






náčelník Sauků
účastník britsko-americké války
1815 – bitva na Psí prérii
- vražda několika rangerů
BRITSKÁ TLUPA – přívrženci čer. jestřába
1832 – konflikt mezi BT
USA
- vítězství ČJ + BT
Wisconsin Heights, Bad Axe
- zajetí Černého jestřába

1830 - INDIAN REMOVAL ACT
- přesunutí IND na Z.
- vystěhování všech kmenů na Z od Mississippi
do rezervací – tzv. Indiánské teritorium
- Trail of tears – 1847 – 50 000
- smrt 8-17 000 domorodců
- zisk 100 000 km2 pro USA



Seminolové odmítli opustit domovinu
Seminolové
USA
1835-1842
- civilisté + 1600 mrtvých vojáků
- Pyrrhovo vítězství pro USA




1836 – vznik Texaské republiky
Komančové – hlavní domorodý soupeř
Texasané
Komančové
1845 – 1875
- značná brutalita
- komanč = terorista
- nepravidelné oddíly
Texas Rangers
( policejní organizace,
ochranný oddíl )


1849-1886
Apačové
ESP, MEX, USA
- nájezdy na osídlení MEX a USA
- snaha o krádeže zbraní a zásob
- 1875-1886 snahy o udržení
Apačů v rezervacích X bojovné
skupiny roztroušeny po JZ USA
- Geronimo

1850-1853 – Arizona, Kalifornie
- jednotky USA
Yumové, Mohavové, Cocopahové
- v zájmu ochrany Colorada, osadníků

1849-1923 – Utah, Colorado, Nové Mexiko
- celkem 10 konfliktů
- bitvy prolínané s válkami Apačů a Navahů




historicky nejlépe zmapované
Nejen Siouxové, ale také prérijní kmeny
1854 – Grattanův masakr - 1890 – masakr u Wounded Knee
- pobito 31 vojáků
nejslavnější bitva všech indiánských válek
 GEORGE




ARMSTRONG CUSTER
- voják, velitel kavalerie
- Wolverines
příčina: stavba železnice, zlato na území Siouxů
Odmítl posily, vyvraždil slavnost, dělení armádu na tři části
překvapen indiánskými útoky
zabit



války se Španěly v 17. století
Několik potyček a přepadů
LONG WALK – Dlouhá túra (1864-1866)
- přesun Navahů do rezervace Fort Sumner


Rebelie na Červené řece
Povstání na SZ
 LOUIS
RIEL
- vůdce Métisů
- bojoval za práva a nezávislost
soukmenovců FR-IND-KAN
- 1885 – Louis Riel popraven






epidemie
vojenská vyspělost kolonistů
roztříštěnost domorodců
zrádci
schopnostpřevzít znalosti
vést dlouhodobé konflikty
(dobývání)



600 000  250 000 Indiánů
- epidemie, snížení natality, války
1,37% populace USA
(1/3 míšenci)
REZERVACE
- 310 rezervací – 225 410 km2

similar documents