Predstavitev PPT - II. gimnazija Maribor

Report
Predstavitveno srečanje
oktober 2013
 Pekarna magdalenske mreže
Ob železnici 8
2000 Maribor, Slovenia
tel: +386 (0)2 3007870
mobi: +386 (0)41 481 245
 Spletna stran: http://www.pekarna.org/web/
 Koordinatorica mreže: Urška Breznik
 BRALNI KLUB
Mentorica: Gordana Banjanin
knjižnica II. gimnazije Maribor
[email protected]
tel.: 02 33 04 443
 Dom Lenart d.o.o.
Gubčeva 5
2230 Lenart
 Mentorica: Alenka Vadlja
[email protected]
059 22 11 00
 Mentorica: Sanja Sitar Surič
[email protected]
tel.: 02 250 66 39
Zagrebška cesta 20, Maribor
 Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor
Majcigerjeva ulica 31
2000 Maribor
 Mentorica: Dušanka Ropoša
[email protected]
 Vzgojni zavod Slivnica
Polanska c. 6
2312 Orehova vas
 Mentorica: Svetlana Šaponjič
 e-mail: [email protected]
 ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR
Razlagova 16
2000 Maribor
 Mentorica: Tadeja Dobaj
 e-mail: [email protected]
 splet: www.zpm-mb.si
 DOM USTVARJALNOSTI MLADIH MARIBOR (DUM)
Razlagova 16
2000 Maribor
 Enota Pobrežje, Čufarjeva ul. 9, 2000 Maribor
 Enota Tabor, Veselova ul. 3, 2000 Maribor
 Mentorica: Mirjana Schlauer
 Spletna stran: http//www.danica-vogrinec.si/
 Materinski dom Maribor
 Mentorica: Nika Merc
[email protected]
tel.: 02 623 25 52, 02 623 25 26
 Dom starejših občanov Maribor
Panonska ul. 41
2000 Maribor
 Mentorica: Franja Jakob
 E-mail: [email protected]
 Spletna stran: http://www.dso-tezno.si
 MLADINSKI DOM MARIBOR
Ulica Saše Deva 21
2000 Maribor
 Koordinatorica: Bojana Krepek
 Elektronski naslov: mladinski.dom-
[email protected]
Spletna stran: www.mladinski-dom-mb.si
Borcev za severno mejo 16
Maribor 2000
(0)2 320 00 50
 Mentorica: Biserna Židom
 e.-mail: [email protected]
 spletna stran: http://www2.arnes.si/~osmbbor2s/
 Društvo TOTI DCA MARIBOR
 Predsednik: Marjan Holc
Gorkega ul. 34
2000 Maribor
tel.: 041 742 261
e-naslov: [email protected]
 Mentorica Mojca Videtič
• Dom pod gorco
Pekrska 56
2000 Maribor
 Mentorica:
Mihaela Strmčnik
02/480-5-625
[email protected]
 Spletna stran: http://www.dompodgorco.si
 Vrtec Tezno – enota Mehurčki
Janševa 3, Maribor
 Vrtec Jožice Flander – enota Veveriček
Fochova 51, Maribor
 Vrtec Otona Župančiča - enota Lenka
Ul. Pohorskega odreda 1, Maribor
 Mentorica: Dušanka Ropoša
[email protected]
 Enota Park mladih
Park mladih 4
2000 Maribor
 tel:+ 386 (0) 2 320 60 10
 mentorica: Katja Zelenko Greif
[email protected]
 Spletna stran: http://www.vdcpolz.si/
 Dnevni center Maribor
Dalmatinska ul. 19
2000 Maribor
 Spletna stran: www.zavod-
dornava.si/index.php/delovni-center-maribor.html
 Koordinatorica: Alenka Barbirič
 Center za sluh in govor
Vinarska ul. 6, 2000 Maribor
 Mentorica: Tjaša Burja
 Ravnateljica: Klavdija Ambrožič
 Spletna stran: http://www.z-csg.mb.edus.si/
 [email protected] e-pismena Slovenija
 računalniška pismenost starejših
 od 21. do 25. oktobra 2013
na II. gimnaziji, vsak dan od 16. do 18. ure
 Prijave: http://simbioza.eu/
 OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA
Žolgarjeva 2, 2000 MARIBOR
 Mentorica: Vida Živkovič,
[email protected] 02/32 069 67
 Mentorica : Ida Žužek
[email protected]
02/ 32 067 56
 OŠ ANGELA BESEDNJAKA
CELJSKA 11
2000 MARIBOR
 Koordinatorica: Polonca Kužner 02 450 10 94
[email protected]
 OŠ Bojana Ilicha
Mladinska 13,
2000 Maribor
 Spletna stran: http://www.osbi.si/
 e-pošta šola: [email protected]
 Telefon: 02 22 83 440
 Koordinatorica: Cvetka Žerjal Stres
 OŠ Prežihovega Voranca
Gosposvetska cesta 10
2000 Maribor
 Tel.: 02 234 15 50
 Spletna stran: http://www.o-pvoranca.mb.edus.si/
 OŠ Franceta Rozmana-Staneta
Kersnikova 10
2000 Maribor
 Telefon: (02) 25 04 300
 Spletna stran: www.o-frs.mb.edus.si
 E-mail: [email protected]
 Osnovna šola Tabor I Maribor
Arnolda Tovornika 21
2000 Maribor
 Mentorica: Manja Sgerm
 Telefon: 02 33 00 972
 E-mail: [email protected]
 Spletna stran: http://www.os-tabor1.si

similar documents