Techniki negocjacyjne - LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA

Report
Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. K. K. Baczyńskiego w Lublinie
ul. Magnoliowa 8; 20-143 Lublin; Tel/Fax: 81 747 03 78
Projekt "Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy" realizowany jest przy
pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.
Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. K. K. Baczyńskiego w Lublinie
ul. Magnoliowa 8; 20-143 Lublin; Tel/Fax: 81 747 03 78
Mierz wysoko
Wysokie żądania negocjatora bardzo korzystnie
wpływają na osiągane przez niego rezultaty.
Zbyt wysokie niczym nie uzasadnione żądania
mogą zirytować partnera, a przez to utrudnić
rozmowy.
Najlepszą strategią jest wysuwanie takich żądań,
które partner uzna za spore, ale nie przesadne.
Projekt "Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy" realizowany jest przy
pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.
Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. K. K. Baczyńskiego w Lublinie
ul. Magnoliowa 8; 20-143 Lublin; Tel/Fax: 81 747 03 78
Nie zgadzaj się na pierwszą
propozycję
Pierwszą propozycję odrzucamy, gdyż
z reguły jest ona zbyt wygórowana
i partner przygotowany jest na ustępstwa.
Po drugie nasza akceptacja dla pierwszej
oferty traktowana jest jako nasza słabość.
Projekt "Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy" realizowany jest przy
pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.
Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. K. K. Baczyńskiego w Lublinie
ul. Magnoliowa 8; 20-143 Lublin; Tel/Fax: 81 747 03 78
Technika "dobry - zły facet"
Z
jednej
strony
występuje
dwóch
negocjatorów z których: pierwszy rozpoczyna
negocjacje stawiając wygórowane żądania,
tworząc nieprzychylną stresującą sytuację,
a drugi negocjator przejmuje inicjatywę,
zachowując się bardzo grzecznie stosuje
technikę małych ustępstw – pozornie
korzystną dla obu stron. W rzeczywistości jest
ona korzystna jedynie dla strony „dobrego
i złego faceta”.
Projekt "Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy" realizowany jest przy
pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.
Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. K. K. Baczyńskiego w Lublinie
ul. Magnoliowa 8; 20-143 Lublin; Tel/Fax: 81 747 03 78
Technika sytuacji hipotetycznej
„co by było, gdyby...”
Technika
polegająca
na
zadawaniu
hipotetycznych pytań – co by było, gdyby...
Pytania te mają na celu zbadanie sytuacji
i możliwości przeciwnika negocjacji.
Projekt "Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy" realizowany jest przy
pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.
Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. K. K. Baczyńskiego w Lublinie
ul. Magnoliowa 8; 20-143 Lublin; Tel/Fax: 81 747 03 78
Technika ograniczonych
kompetencji
W technice tej można zdobyć przewagę
odmawiając
zaakceptowania
propozycji
ze względu na ograniczone kompetencje.
Projekt "Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy" realizowany jest przy
pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.
Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. K. K. Baczyńskiego w Lublinie
ul. Magnoliowa 8; 20-143 Lublin; Tel/Fax: 81 747 03 78
Techniki związane z
wykorzystaniem
czasu
Celowo przedłużamy rozmowy w sytuacji,
gdy partnerowi zależy na najszybszym
zakończeniu.
Celowo
unikamy
podjęcia
decyzji
aż do momentu, w którym prawdopodobnie
nastąpi korzystna zmiana układu sił.
Projekt "Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy" realizowany jest przy
pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.
Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. K. K. Baczyńskiego w Lublinie
ul. Magnoliowa 8; 20-143 Lublin; Tel/Fax: 81 747 03 78
Techniki związane z
wykorzystaniem czasu
Technika
terminów
ostatecznych
lub
nieprzekraczalnych – określanie przez jedną
ze stron ostatecznego czasu zakończenia
rozmów ze względu na „ważny” powód.
Projekt "Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy" realizowany jest przy
pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.
Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. K. K. Baczyńskiego w Lublinie
ul. Magnoliowa 8; 20-143 Lublin; Tel/Fax: 81 747 03 78
Technika wskazania
ewentualnych konsekwencji
Technika polegająca na uświadomieniu
drugiej
stronie
konsekwencji
braku
porozumienia
lub
pokazanie,
jakie
konsekwencje negatywne będzie miało
przyjęcie danego porozumienia dla obydwu
stron.
Projekt "Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy" realizowany jest przy
pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.
Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. K. K. Baczyńskiego w Lublinie
ul. Magnoliowa 8; 20-143 Lublin; Tel/Fax: 81 747 03 78
Technika wskazania
przeciwnego przykładu
Człowiek z reguły dąży do potwierdzenia
przekonań własnych i ignoruje informacje
niezgodne z jego przekonaniami. Taki sposób
myślenia ogranicza negocjatorów. Osłabienie
takiego sposobu myślenia jest możliwe
poprzez wskazanie drugiej stronie przykładu
niezgodnego z jej przekonaniami.
Projekt "Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy" realizowany jest przy
pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.
Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. K. K. Baczyńskiego w Lublinie
ul. Magnoliowa 8; 20-143 Lublin; Tel/Fax: 81 747 03 78
Sztuka ustępowania
Ustępstwa powinny być niewielkie.
Małe ustępstwo zachęca do wzajemności –
duże do zachłanności.
Ustępstwa powinny być stopniowo malejące.
Ustępować należy powoli i niełatwo.
Nie każde ustępstwo partnera musi być
odwzajemnione.
Projekt "Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy" realizowany jest przy
pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.
Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. K. K. Baczyńskiego w Lublinie
ul. Magnoliowa 8; 20-143 Lublin; Tel/Fax: 81 747 03 78
Sztuka ustępowania
Unikaj zasady „dzielenia różnicy na pół” –
matematyczne dzielenie ofert na pół często
bywa niekorzystne dla obu stron.
Należy ostrożnie traktować „absurdalną
propozycję” drugiej strony – absurdalna
propozycja często stosowana jest w celu
zbadania naszej determinacji i naszego
stanowiska.
Projekt "Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy" realizowany jest przy
pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.
Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. K. K. Baczyńskiego w Lublinie
ul. Magnoliowa 8; 20-143 Lublin; Tel/Fax: 81 747 03 78
Sztuka ustępowania
Nie idź pierwszy na ustępstwa w ważnych
sprawach.
Warto wyprzedzić partnera w ustępstwach
dotyczących spraw nieistotnych.
Projekt "Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy" realizowany jest przy
pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.
Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. K. K. Baczyńskiego w Lublinie
ul. Magnoliowa 8; 20-143 Lublin; Tel/Fax: 81 747 03 78
Źródło
http://www.gawedama.republika.pl/mg/tech_neg.html
Projekt "Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy" realizowany jest przy
pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.

similar documents