2. editarea *i vizualizarea unui document html

Report
Pagina anterioara
Pagina urmatoare
•
O pagină web poate •
conţine:
•
•
text
imagini
fişiere audio
fişiere video
Ce este un browser?
Care sunt cele mai
populare browsere?
Pagina anterioara
Pagina urmatoare
3.1. Structura unui document
HTML
Structura unui document html se delimitează de
următoarele marcaje:
<HTML>
•Marcajul de specificare a documentului de tip
hipertext
<HEAD>
<TITLE> structura paginii mele
</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
Continutul paginii mele este acesta
</BODY>
</HTML>
•Marcajul de specificare a capului documentului
de tip hipertext
delimiteză informaţiile referitoare la crearea paginii
Web, informaţii ce nu vor apărea la vizualizarea paginii
respective cu un program de navigare
marcajul <TITLE>..</TITLE>delimitează un nume pe
care dorim să-l dăm paginii ce urmează s-o realizăm şi
care va apărea în bara de stare a programului de
navigare
•Marcajul de specificare a corpului documentului
de tip hipertext
Acest marcaj cuprinde conţinutul paginii Web ce va
apărea la încărcarea ei cu un program de navigare
3.2. Parametrii marcajului <BODY>…</BODY>
Parametrul bgcolor - se poate stabili prin valoarea lui culoarea fundalului paginii; valoarea
acestuia va fi numele din limba engleză al culorii, încadrat între ghilimele sau codul culorii precedat
de semnul # încadrat de ghilimele.
Exemplu: <body bgcolor=“blue”> continutul paginii web</body>
<body bgcolor=“#0000FF”> continutul paginii web</body>
3.2. Parametrii marcajului <BODY>…</BODY>
Parametrul background –se poate utiliza pentru ca fundalul unei pagini să conţină o imagine a
cărei adresă este specificată ca valoare a acestiu parametru.
<body background=URL>...</body>,
unde URL este un şir de caractere ce reprezintă adresa imaginii ce va fi utilizată de navigator ca
fundal pentru pagina Web.
Parametrul TEXT - stabileşte culoarea textului din pagina Web, culoarea poate fi specificatş
prin nume sau prin modelul RGB prezentat.
Parametrul LINK / Parametrul VLINK / Parametrul ALINK - stabileşte culoarea cu care vor
fi scrise în text legăturile nevizitate /vizitate / în curs de vizitare; culoarea poate fi specificată prin
nume sau prin modelul RGB prezentat.
1. Lansaţi în execuţie editorul de
texte Notepad şi creaţi, utilizând
structura unui document HTML, o
pagină Web personală care să
constituie „o carte de vizită”
pentru cei ce doresc să vă
cunoască prin intermediul
Internetului.
6. Vizualizaţi
pagina creată cu
navigatorul
Internet Explorer.
2. Utilizaţi parametrii
marcajului <body>…</body>
pentru stabilirea fundalului şi
culorii textului cu valorile pe
care le consideraţi de
cuviinţă.
3. Stabiliţi la
începutul textului o
formulă de salut
pentru cei care
vizitează pagina.
5. Salvaţi documentul
cu numele
exercitiu1.html
4.Încheiati textul din
pagină cu adresa de
e-mail la care puteţi
primi eventualele
mesaje.

similar documents