15 circuitul si echilibrul economic

Report
Între unităţile economice din cadrul unei economii
naţionale au loc anumite corelaţii, cum ar fi:





corelaţii tehnologice (relaţiile normale ce se
desfasoara in intreprinderi)
corelaţii monetare şi financiare
corelaţii de venituri
corelaţii cu circuitele economice internaţionale
corelaţii de ordin social şi instituţional
Ansamblul conexiunilor economice date de
corelaţiile din domeniul economic se structurează în
macroeconomie.
Economia naţională este forma de manifestare a
relaţiilor dintre agentii economici în cadrul
instituţional-naţional al unei ţări.


Schimburile de bunuri şi servicii dintre agenţii
economici generează fluxuri economice:
materiale şi monetare. Totalitatea fluxurilor
economice alcătuieşte circuitul
macroeconomic.
Din măsurarea fluxurilor economice rezultă
indicatorii macroeconomici.



Principalul indicator macroeconomic este
Produsul Intern Brut = PIB-ul reprezinta valoarea
bunurilor şi serviciilor finale create în interiorul
unei tări, de către agentii economici autohtoni
sau străini, în decurs de un an.
PIB = reprezintă valoarea adăugată brută produsă
într-o economie naţională într-o perioadă de
timp.
Valoarea Adaugată Brută (VAB) = plusul de
valoare realizat de fiecare agent economic în
raport cu valoarea intrărilor în sistemul său de
activitate.






PNB - Produsul Naţional Brut = valoarea
productiei finale create de agenţii economici
naţionali, indiferent daca au fost produse in tară
sau în afara ţării.
PNN –Produsul Naţional Net
PNN = PNB- A (consumul capitalului fix)
PIN - Produsul Internt Net = valoarea adaugată
netă a producţie finale.
PIN = PIB – A
VN - Venitul Naţional = valoarea agregată a
veniturilor obţinute de proprietarii factorilor de
producţie în calitate de participanţi la activitatea
economică.

TEMĂ Nivelul PIB în România, în perioada
2000-2014
Relatiile dintre venit, consum si investitii
exprimă starea unei economii.
Economia se află în echilibru atunci când
oferta agregată este egală cu cererea
agregată.
2.1. Echilibre şi dezechilibre de fluxuri şi variabile
macroeconomice.
Pentru a înţelege aceste corelaţii, vom face
abstracţie de schimburile economice externe ale
unei ţări. În aceste condiţii, PIB este destinat
consumului final al agenţilor economici din ţara
analizată, adică va fi format din bunuri de
consum şi bunuri de capital (care sunt rezultatul
investiţiilor). Putem scrie următoarea relaţie:

PIB = C + I
După cum ati văzut în lecţiile „Piaţa
monetară” si „Piaţa capitalurilor”, există unii
agenţi economici care nu consumă toate
veniturile (economisesc). Ţinând cont de
acest aspect, putem scrie următoarea relaţie:
PIB = C + S
Dar, întrucât venitul, rezultatul economic
(PIB), este unul şi acelaşi, rezultă:
C+I = C+S → I = S
Echilibru/ dezechilibru pe principalele pieţe




Cele mai importante dezechilibre:
Piaţa muncii -somajul
Piaţa monetară -inflaţia
Schimburi economice internaţionale dezechilibre ale balanţei comerciale şi de plăţi
externe
Venituri şi cheltuieli bugetare -dezechilibre
bugetare
Faţă de PIB potenţial se întalnesc situaţiile:


Dacă PIB-ul realizat efectiv este mai mic decât
PIB-ul potenţial → decalaj recesionist (o stare
de recesiune economică)
Dacă PIB-ul realizat efectiv este mai mare
decât PIB-ul potenţial→ decalaj inflaţionist
(expansiune economică)
Lucru în echipe de câte 2 persoane
Continutul proiectului:
1. Explicarea conceptului
2. Cauzele inflaţiei
3. Efectele inflatiei (pozitive si negative)
4. Măsurarea inflaţiei
5. Măsuri de diminuarea şi control a inflaţiei
6. Măsuri de protecţie a agenţilor economici
împotriva inflaţiei.
7. Inflaţia în România în perioada 2008-2014.

similar documents