Dvě roviny

Report
Ul. 23
Zobrazte průsečnici r rovin α = ↔pαA a β = ↔pβB
Ul. 23
Zobrazte průsečnici r rovin α = ↔pαA a β = ↔pβB
Ul. 24
Zobrazte průsečnici r rovin α = ↔pαA a β = ↔pβB
Ul. 24
Zobrazte průsečnici r rovin α = ↔pαA a β = ↔pβB
Ul. 25
Zobrazte průsečnici r rovin α = ↔pαA a β = ↔pβB
Obě roviny jsou kolmé k průmětně
Ul. 26
Zobrazte průsečnici r rovin α = ↔ABC a β = ↔pβM
Rovina α je kolmá k průmětně
Ul. 27
Zobrazte průsečnici r rovin α = ↔hα(-2) hα(1) a
β = ↔ hβ(-1) hβ(2)
V každé rovině sestrojíme spádovou přímku
Spádové přímky sklopíme, sestrojíme stopu každé roviny
a najdeme jejich průsečík R
V rovině α sestrojíme hlavní přímku o kótě 2 a najdeme
průsečík H s hlavní přímkou o kótě 2 roviny β
Průsečnice r = RH
Ul. 28
Zobrazte stopu roviny β, která prochází bodem B a je
rovnoběžná s rovinou α = ↔pαA
Bodem A a bodem B vedeme spádové přímky
Sklopíme spádové přímky, najdeme stopník přímky sβ a
sestrojíme stopu roviny β

similar documents