Prezentacja programu PowerPoint

Report
MAM NA IMIĘ HANIA
I CHCĘ PRZEDSTAWIĆ PATRONA MOJEJ SZKOŁY…
A to jest podpis M. Kopernika
To jest obraz Mikołaja Kopernika
namalowany przez Jana Matejko.
Przedstawia on Mikołaja Kopernika
siedzącego i badającego niebo na
balkonie wieży we Fromborku.
Według licznych badań
czaszki Mikołaja Kopernika
stworzono model głowy
astronoma…
-gdyby dożył stu lat wyglądał
by właśnie tak…
Mikołaj urodził się 19 lutego 1473 roku na ul. Św. Anny
( obecnie ul. M. Kopernika).
Ród Koperników mieszkał w śląskiej wsi Koperniki nie opodal
Nysy. Nie wiadomo czy nazwa wsi pochodzi od nazwiska
Kopernik czy od kopru, który tam rósł na polach...
O to są pieniądze i monety na cześć Mikołaja Kopernika.
Było ich bardzo dużo i każda była inna...
Za jedne można było coś kupić a inne to pamiątkowe „talary”.
Oto układy słoneczne narysowane przez M.
Kopernika. Wcześniej ludzie wierzyli w
teorię geocentryczną . Geos to znaczy
Ziemia, czyli Ziemia była w środku –
centrum, a wszystkie planety i Słońce
krążyły wokoło Ziemi. Dopiero Kopernik
stworzył teorię heliocentryczną . Helios to
Słońce, czyli Słońce jest w środku układu, a
wszystkie planety w raz z Ziemią krążą
wokoło niego.
To są dzieła i zapiski
Kopernika, czyli notatki i
książki.
W 1543 r. - w roku jego
śmierci- ogłoszono teorię
heliocentryczną opisaną w
księdze „O Obrotach Sfer
Niebieskich”. To było
najważniejsze stworzone przez
niego dzieło, ale był też autorem
wielu innych książek.
PRZYRZĄDY KOPERNIKA
ASTROLABIUM
KWADRANT SŁONECZNY
TRIKWETRUM
Mikołaj Kopernik miał dużo przyrządów do
badania nieba. Połowę z nich zrobił sam.
Dużo z nich przetrwało do dzisiaj. Można je
zobaczyć w muzeum Mikołaja Kopernika w
Toruniu.
…wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię …
Według teorii Kopernika opracowano wiele
współczesnych modeli Układu Słonecznego i
naszej galaktyki, czyli Drogi Mlecznej. Mikołaj
Kopernik udowodnił także, że Ziemia nie jest
płaska, tylko jest kulą.
Toruń to miasto gdzie mieszkał
Kopernik. Tam się wychowywał,
kiedy był małym chłopcem. Jego
rodzinne miasto słynie z pierników
oraz z niego. W Toruniu jest
dostępny do zwiedzania dom
Mikołaja Kopernika. Jest tam także
obserwatorium na jego cześć.
Najważniejsze polskie miasta związane z pracą i życiem Kopernika to
Toruń, Olsztyn i Frombork. W Olsztynie został doradcą króla Zygmunta I
oraz bronił miasto przed Krzyżakami.
W zamku we Fromborku Mikołaj Kopernik miał swoją pracownię.
Właśnie tam opracował swoją teorię heliocentryczną, którą zapisał w
książce „O obrotach sfer niebieskich”.
ŚMIERĆ KOPERNIKA- ZMARŁ 24 maja 1543 ROKU WE FROMBORKU
Grobu Mikołaja Kopernika poszukiwano kilkakrotnie
Po śmierci Kopernika jego
teorię potwierdzili Galileusz
i Kepler. W końcu świat też
w nią uwierzył, szkoda, że
Kopernik już się o tym nie
dowiedział.
Teoria heliocentryczna jest
ważna do dziś.
Grób Kopernika w katedrze fromborskiej
Sarkofag ze szczątkami Kopernika
w Bazylice Katedralnej w Olsztynie
A to moja szkoła, Szkoła Podstawowa Nr. 5 Im.
Mikołaja Kopernika. Wszyscy jesteśmy dumni z
naszego patrona. Kiedyś Mikołaj Kopernik badał
niebo, a teraz patrolują je nasze łaskie F16.
Dziękuję za obejrzenie
prezentacji 
oraz za uwagę 
Hania
Hanna Zwolińska klasa 4b
Szkoła Podstawowa nr 5 imienia Mikołaja Kopernika
98-100 Łask ul. Szkolna 1

similar documents