Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego, WGIG

Report
SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU STUDYJNEGO W
RAMACH PROJEKTU:
„INŻYNIERIA I OCHRONA ŚRODOWISKA NA
AGH – KIERUNKI ZAMAWIANE”
Studentów I roku studiów II stopnia,
kierunku: Inżynieria Środowiska,
dla specjalności: Zagospodarowanie
Surowców i Odpadów oraz Inżynieria
Kształtowania Środowiska
Informacje ogólne
• W ramach projektu: „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH
kierunki zamawiane” odbył się wyjazd studyjny dla studentów
II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska, specjalność
Zagospodarowanie Surowców i Odpadów oraz Inżynieria
Kształtowania Środowiska.
• W wyjeździe uczestniczyła grupa 30 studentów.
• Wyjazd odbył się w terminie 12-16 maja 2014 roku.
PODCZAS WYJAZDU ZWIEDZONO
NASTĘPUJĄCE FIRMY:
• SGL Carbon Polska SA,
ul. Węgierska 188, Nowy Sącz
• Jafar,
ul. Kadyiego 12, 38-200 Jasło
• Kopalnia Gazu Ziemnego Pilzno, • Krynicki-Recykling
Parkosz, 39-220 Pilzno
• Podziemny magazyn gazu
Strachocina, 38-507 Jurowice
• Rafineria Nafty Jedlicze S.A,
ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze
• Firma MOBRUK,
Niecew 68, 33-322 Korzenna
Pełkinie, 37-511 Jarosław
• KS Machów
ul. Górnicza 11, 39-400 Tarnobrzeg
• KIZCHS Siarkopol S.A.
Grzybów, 28-200 Staszów
Program
1 dzień – 12 maja – poniedziałek
6:30
7:00
9:00 –11:00
14:00
17:00
19:00
Zbiórka uczestników wyjazdu.
Wyjazd z AGH w Krakowie.
SGL Carbon Polska SA,
ul. Węgierska 188, Nowy Sącz
Obiad.
Kopalnia Gazu Ziemnego Pilzno,
Parkosz,39-220 Pilzno
Kolacja. Zakwaterowanie Zajazd Parkosz.
SGL Carbon Polska SA
•
•
SGL CARBON Polska S.A to firma należąca do międzynarodowego koncernu SGL CARBON GROUP
globalnego lidera z zakresie produkcji wyrobów z węgla i grafitu. Sztandarowym produktem SGL
CARBON GROUP, która jako jedyna wśród producentów opanowała wszelkie metody wytwarzania
produktów węglowo-grafitowych, są elektrody grafitowe i węglowe. SGL CARBON GROUP jest też
jedyną w świecie firmą, która oferuje produkty we wszystkich czterech tworzących branżę segmentach:
elektrody grafitowe, grafit specjalny, produkty węglowe i techniczne.
Podczas pobytu w firmie opowiedziano nam o jej historii rozpoczynając od powstania firmy w roku
1960, kiedy to powstały Sądeckie Zakłady Elektro-Węglowe. W późniejszym etapie firma stała się
spółką akcyjną pod nazwą „Polgraph” SA by w roku 1995 stać się częścią światowego lidera na rynku
materiałów z węgla i grafitu, koncernu SGL CARBON AG. Technologowie oprowadzający grupę po
zakładzie pokazali proces powstawania całego asortymentu firmy, który stanowią m.in. elektrody
grafitowe o średnicy 350-600 mm,bloki katodowe oraz wykładziny do wielkich pieców i pieców
elektrycznych. Grupa mogła zapoznać się również z wieloma urządzeniami ochrony środowiska
stosowanymi na terenie całego zakładu.
Kopalnia Gazu Ziemnego Pilzno
Kopalnia gazu ziemnego w Pilznie została uruchomiona w 1994 roku. Należy do
spółki PGNiG SA wchodzi również w skład Ośrodka Kopalń Tarnów. Podczas pobytu
na terenie kopalni grupa miała okazję poznać technologię wydobycia gazu
ziemnego.
Kopalnia Gazu Ziemnego Pilzno
Program
2 dzień – 13 maja – wtorek
7:30
8:30-12:00
13:00 –16:30
17:00
19:00
Śniadanie w miejscu noclegu.
Podziemny magazyn gazu
Strachocina
Rafineria Nafty Jedlicze SA
Zakwaterowanie Zajazd Ostoja
Obiad w miejscu zakwaterowania
Podziemny Magazyn Gazu Ziemnego
Strachocina
Zakład PMGZ Strachocina położony jest w województwie podkarpackim w
gminach Sanok i Pakoszówka. Na jego powierzchnię składają się grunty wsi
Górki, Strachocina i Pakoszówka. PMGZ Strachocina prowadzi usługę
zatłaczania i odbioru gazu ziemnego z górotworu. Pojemność czynna
magazynu wynosi 360 mln nm3.
Podziemny Magazyn Gazu Ziemnego
Strachocina
Podczas wizyty grupa miała okazję
zapoznać się z historią magazynu,
zasadą działania przy procesie
wtłaczania oraz pobierania gazu
czy też analizę ryzyka, gdyż zakład
ten należy do zakładu dużego
ryzyka. Grupa została również
poinformowana, że ilość substancji
zgromadzona na powierzchni
stanowi znikome ryzyko
wystąpienia poważnej awarii.
Istniejący system kontroli instalacji
procesowych wyklucza możliwość
wypływu znacznej ilości gazu
ziemnego.
Podziemny Magazyn Gazu Ziemnego
Strachocina
PMG Strachocina jest
przykładem magazynu
gazu ziemnego
w wyeksploatowanych
złożach węglowodorów.
Polega to na
wykorzystaniu
wyeksploatowanego złoża
jako magazynu.
Magazynowanie gazu
odbywa się m.in. dzięki
naturalnym porom
występującym w skałach.
Rafineria Nafty Jedlicze SA
Rafineria Nafty Jedlicze S.A. z siedzibą w Jedliczu jest jedną z
najdłużej funkcjonujących rafinerii ropy naftowej w Polsce. Od
1999 roku funkcjonuje w ramach struktury kapitałowej jednej z
największych w Europie środkowo-wschodniej korporacji
przemysłu naftowego PKN ORLEN S.A.
Rafineria Nafty Jedlicze SA
Podczas wizyty w rafinerii opowiedziano nam o
technologii wytwarzania produktów rafineryjnych tj.
benzyny ekstrakcyjnej, olejów bazowych. Grupa
dowiedziała się też o regeneracji olejów odpadowych. Od
2001 roku, proces regeneracji rafineria prowadzi na
uruchomionej jako najnowocześniejszej w Europie i
jedynej w kraju instalacji do rafinacji wodorem spełniającej najwyższe wymogi Unii Europejskiej w
zakresie ochrony środowiska. Instalacja ta pozwala na
produkcję olejów bazowych, o jakości przewyższającej
wymagania stawiane dla olejów bazowych grupy I, a
także olejów napędowych grzewczych o zawartości siarki
poniżej 0,1 %.
Program
3 dzień – 14 maja – środa
7:30
8:00-11:00
12:00 –15:00
16:00
19:00
Śniadanie w miejscu noclegu
Firma MOBRUK S.A.
Firma Jafar
Obiad na trasie przejazdu
Zakwaterowanie Dwór
Zygmuntówka
Zakład Odzysku Odpadów
MOBRUK S.A. w m. Niecew
Zakład Odzysku Odpadów
MOBRUK S.A. w m. Niecew
Podczas pobytu w zakładzie
grupa mogła zapoznać się
z działalnością firmy. Technologia
odzysku odpadów opracowana
przez Spółkę „Mo-BRUK” opiera
się na procesie zestalania
odpadów (niebezpiecznych
i innych niż niebezpieczne), która
polega na obróbce fizykochemicznej.
Obróbka fizyko-chemiczna
odbywa się w oparciu
o opracowaną recepturę przez
laboratorium Spółki na
podstawie wcześniej
wykonanych badań
laboratoryjnych.
Zakład Odzysku Odpadów
MOBRUK S.A. w m. Niecew
MOBRUK, jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw w kraju, uzyskał
kompetencje w zakresie wytwarzania paliw alternatywnych. Paliwa
alternatywne wytwarzane przez Spółkę charakteryzują się wysoką
kalorycznością wynoszącą 16-18 MJ/kg. Firma dysponuje również
najwyższej klasy akredytowanym laboratorium z wysokiej klasy
sprzętem badawczym.
Jafar-fabryka armatur w Jaśle
Przedsiębiorstwo powstało w 1953 roku pod nazwa Terenowe
Zakłady Metalowe. Fabryka była sukcesywnie unowocześniana
i modernizowana. W 1994 roku w celu prywatyzacji pracownicy
zakładu wykupili udziały prywatyzowanego przedsiębiorstwa i firma
przyjęła formę własności spółki akcyjnej.
Fabryka Armatur Jafar specjalizuje się w produkcji armatury
żeliwnej do wody, gazu i ścieków jak również wykonuje armaturę
sanitarną i sieci domowej.
Jafar-fabryka armatur w Jaśle
Program
4 dzień – 15 maja – czwartek
8:00
9:00-12:00
14:00
18:00
Śniadanie w miejscu noclegu
Krynicki-Recykling
Obiad w gospodarstwie
agroturystycznym
Zakwaterowanie Hotel
Kameleon
Krynicki-Recykling w Pełkinie
Krynicki Recykling pozyskuje stłuczkę szkła dzięki współpracy z
gminami, producentami wyrobów w opakowaniach szklanych,
przedsiębiorstwami komunalnymi, punktami skupu surowców
wtórnych oraz sortowniami i składowiskami odpadów.
Krynicki-Recykling w Pełkinie
Podczas zwiedzania zakładu pokazano grupie całą linię
technologiczną. Każdy etap przejścia stłuczki szklanej został
szczegółowo omówiony.
Krynicki-Recykling w Pełkinie
Grupa zobaczyła m.in.
linię do separacji
kolorystycznej, sterownie
czy też nowoczesne
laboratorium. Pracownik
oprowadzający grupę
zwrócił szczególną uwagę
na zanieczyszczenia
ceramiczne, które nie
mogą się pojawiać w
stłuczce, gdyż obniżają jej
wartość surowcową.
Gospodarstwo Agroturystyczne
Czesława Zawadzka
Obiad grupy
w Gospodarstwie
Agroturystycznym.
Program
5 dzień – 16 maja – piątek
7:00
8:00-11:00
11:30-13:00
14:00
Śniadanie w miejscu noclegu
KS Machów
KIZCHS Siarkopol S.A.
Obiad na trasie przejazdu.
Powrót do Krakowa.
KS Machów
• Eksploatację złóż siarki rodzimej metodą odkrywkową w rejonie
tarnobrzeskim rozpoczęto w wyrobisku "Piaseczno" w 1958 r i prowadzono
do 1971 r., natomiast w wyrobisku "Machów" w latach 1970 – 1992.
• Wydobycie rudy z wyrobisk stanowiło bazę produkcji siarki opartej na
metodzie flotacyjno-rafinacyjnej.
• Dobra koniunktura siarki na rynkach światowych uległa w drugiej połowie
1991r. gwałtownemu załamaniu.
• Prace likwidacyjne w Kopalni rozpoczęto w 1994 r. na mocy decyzji
Ministra Przemysłu i Handlu. Stawiając Kopalnię w stan likwidacji,
wskazano jednocześnie wodny kierunek zagospodarowania wyrobiska.
• W miejscu wyrobiska poeksploatacyjnego „Machów” zlokalizowanego po
prawej stronie Wisły utworzony został zbiornik wodny o charakterze
rekreacyjnym o powierzchni 500 ha i głębokości 42 m.
KS Machów
Pracownik Kopalni na specjalnym tarasie widokowym
opowiedział grupie o historii wydobycia siarki w Kopalni
Machów a także o całym procesie rekultywacji.
KIZCHS Siarkopol S.A.
Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. zajmują się
koncesjonowanym wydobyciem siarki metodą podziemnego
wytopu, z rocznym wydobyciem ponad 800 tys. ton. Wydobywany
surowiec cechuje się jakością powyżej światowych norm,
przewidujących 99.95% czystości. Ponadto kopalnia pracuje według
technologii, która oprócz swej innowacyjności, chroni środowisko
naturalne. „Siarkopol” oferuje siarkę w postaci płynnej,
granulowanej, mielonej i płatkowanej.
KIZCHS Siarkopol S.A.
Grupę oprowadził specjalista zajmujący się
wydobyciem w kopalni Siarkopol S.A.
Opowiedział on grupie o technologii
wydobycia siarki. Rozpoczynając od wierceń
w złożu, które wyjaśnił na poszczególnych
otworach wydobywczych, przechodząc do
samej technologii wydobycia oraz przesyłu
praktycznie gotowego produktu.
KIZCHS Siarkopol S.A
Podsumowanie
Wyjazd studyjny był okazją do uzupełnienia i poszerzenia
wiedzy zdobywanej na studiach.
W każdym zakładzie zwracano szczególną uwagę na aspekty
związane z naszymi specjalnościami.
W szczególności na aspekt zagospodarowania odpadów,
sposoby ich ograniczenia, wytwarzania oraz ich wpływ na
środowisko naturalne, co stanowiło uzupełnienie wiedzy
teoretycznej zdobytej podczas zajęć na uczelni. W kopalni
KS Machów grupa ze specjalności Inżynieria Kształtowania
Środowiska mogła wzbogacić swoją wiedzę w nowe
praktyczne doświadczenia. Możliwość oglądania działania
urządzeń i systemów dała nam pełne wyobrażenie tego jak
można przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne
zastosowanie.

similar documents