KOMPOSISI DAN PERSONALIA PENGURUS BESAR MATHLA*UL

Report
STRUKTUR KEPENGURUSAN
PENGURUS BESAR MATHLA’UL-ANWAR
 DEWAN PENASEHAT
 MAJLIS AMANAH
 MAJLIS FATWA
 PENGURUS BESAR
DEWAN PENASEHAT
Ketua : H. Wiranto, S.IP
Anggota-anggota :
1. Drs. KH. Ismael Hasan, SH
2. KH. Hilmi Aminudin
3. KH. Wahid Sahari, MA
4. DR. Abdul Ghafur
Badan Organisasi Mathla’ul-Anwar dan STRUKTUR
KEPENGURUSAN PENGURUS BESAR MATHLA’UL-ANWAR
Organisasi Mathla’ul-Anwar memiki Susunan organisasi dan
kepengurusan yang terdiri dari :
1. Tingkat Nasional kepengurusannya disebut Pengurus Besar
yang meli[puti seluruh wilayah Republik Indonesia.
2. Tingkat Wilayah kepengurusannya disebut Pengurus Wilayah
yang meli[puti seluruh Tingkat Propinsi.
3. Tingkat Daerah kepengurusannya disebut Pengurus Daerah
yang meli[puti seluruh Tingkat kabupaten/Kota.
.
4. Tingkat Cabang kepengurusannya disebut Pengurus
Cabang yang meliputi seluruh Tingkat Kecamatan.
5. Tingkat Ranting kepengurusannya disebut Pengurus
Ranting yang meli[puti seluruh Tingkat
Desa/Kelurahan.
6. Perwakilan kepengurusannya disebut Pengurus
Perwakilan yaitu Kepengurusan MA di luar negeri.
B. Dewan Penasehat , Majlis Amanah dan
Majlis Fatwa

Dewan Penasehat yaitu : Badan terdiri dari tokoh-tokoh yang memiliki
komitmen untuk berkontribusi bagi kemajuan MA yang diangkat oleh
Pengurus Besar.

Majlis Amanah yaitu : Badan yang terdir dari atas tokoh-tokoh MA yang
bersifat kolektif pada setiap tingkat kepengurusan Mathla’ulAnwar,dan berwenang memberikan dorongan, dukungan ,saran dan
Nasehat serta peringatan kepada pengurus apabila melakukan
penyimpangan terhadap AD/RT dan ketetapan organisasi.

Majlis Fatwa Yaitu : lembaga permusyawaratan untuyk membahas dan
memberkan fatwa tentang keagamaan, pendidikan, sosial,
ekonomi,hukum, politik dan kebudayaan.
C.Perguruan Mathla’ul-Anwar
Perguruan Mathla’ul-Anwar adalah
lembaga pelaksana usaha dan program umum
organisasi Mathla’ul-Anwar di bidang pendidikan
dan kebudayaan yang menyelenggarakan paling
sedikit tiga jenis dan jenjang pendidikan. Dan
bertugas mengatur ,mengelola , mengawasi ,
menentukan corak dan jenis pendidikan dan
pengajaran sesuai dengan tingkat dan hajat
pembangunan umat dan bangsa,dengan
berpedoman kepada AD/ART Mathla’ul-Anwar dan
program umum Mathla’ul-Anwar.
3.Organisasi Badan otonom Mathla’ul-Anwar.
Organisasi Badan otonom Mathla’ul-Anwar yaitu organisasi
didalam lingkungan Mathla’ul-Anwar.yang dibatasi oleh
kesejenisan dan memiliki AD/ART sendiri serta ikatan Khittah
perjuangan yang sama.
Adapun Organisasi Badan otonom Mathla’ul-Anwar yaitu
terdiri dari :
1.
Muslimat Mathla’ul-Anwar ( MUSMA )
2.
3.
4.
Generasi Muda Mathla’ul-Anwar. ( GEMA-MA )
Himpunan Mahasiswa Mathla’ul-Anwar.(HIMMA)
Ikatan Pelajar Mathla’ul-Anwar.( IPMA )
STRUKTUR KEPENGURUSAN
PENGURUS BESAR MATHLA’UL-ANWAR
DEWAN PENASEHAT
MAJLIS AMANAH
MAJLIS FATWA
PENGURUS BESAR
BENDAHARA
SEKJEN
Ketua
IV
Ketua
III
Ketua
II
Ketua
I
Ketua
V
DEPARTEMEN-DEPERTEMEN
Ketua
VI
Ketua
VII
KOMPOSISI DAN PERSONALIA PENGURUS BESAR
MATHLA’UL ANWAR PERIODE 2010 – 2015
DEWAN PENASEHAT
Ketua : H. Wiranto, S.IP
Anggota-anggota :
1. Drs. KH. Ismael Hasan, SH
2. KH. Hilmi Aminudin
3. KH. Wahid Sahari, MA
4. DR. Abdul Ghafur
MAJELIS AMANAH
Ketua :
Drs. H.M. Irsyad Djuwaeli, MM
Wakil Ketua I : Prof. Dr. Ir. H. Herman Haeruman,
Js.MF, FWAAS
Wakil Ketua II : H. Usep Fathudin, M.Ps
Wakil Ketua III : Drs. H. Daud Afifi, SH, MH
Sekretaris
: Drs. H.A. Sihabudin, MM
Wakil Sekretaris : Drs. H. Ali Nurdin, M.Si
Anggota-anggota :
1. KH.Hafidz Usman
2. H. Mohamad Idjen
3. KH. Ismail Jaelani
4. Drs. H. Abdullah Sukarta
5. Hj.Eneng Jubaedah, SH., MH
6. H. Oman Boman Rukmantara
7. Hj. Mimi Suhada
 MAJELIS FATWA
Ketua : DR. KH.E Syibli Syarjaya, LML.,MM
Wakil Ketua I :KH. Bai Ma’mun
Wakil Ketua II : KH. Tengku Zulkarnaen
Sekretaris : H. Endang Saeful Anwar,Lc., MA
Wakil Sekretaris : H. M. Lili Nahriri,Lc, MA
 Anggota-anggota :
1. Prof. Dr. KH. Amin Suma, MA
2. KH. A. Syatibi
3. KH. Abdul Hadi Muchtar
4. KH. Sarinin
5. KH.Saleh As’ad
6. KH. Muhammad Isa
7. KH. Ading Subarna, Lc
8. KH. Ruyadi Zaini
9. KH. Fuad Abdurahman, Lc
10. KH. Miskadiyanto, S.Ag
 Anggota-anggota :
11. KH. Drs. Mahnun
12. KH. M.Sahar, Lc
13. Dr. H. Oni Sahroni, MA
14. KH. Abdul Alim,Lc
15. KH. Mas’a Thoyyib, Lc
16. H. Ahmad Fatoni, S.Ag
17. Drs. Ma’sum As, MA
18. Drs.H. Zaenal Solihin, Lc
19. H. Ubaidillah Saeful Akhyar, Lc
20. H. Nurcholis, MA
 Anggota-anggota :
21. H. Inas Nasrullah, Lc
22. H.Iin Fauzi, Lc
23. Aceng Abdul Qodir, S.Ag
24. A. Zaki Zarkasyi, Lc
25. Masduki, MA
26. Endad Musadad, MA
27. H. Udin Zaenudin, Lc
28. H. Wawan Arwani, Lc
29. H. Dahlan Harnawisesa, Lc
30. KH. Uyung Ambari
31. M. Syafi’i Umar
32. KH. Subrani
PENGURUS BESAR
KETUA UMUM
KH. AHMAD SYADELI KARIM,Lc
Ketua I :
Organisasi dan Pengembengan SDM :
KH. Jazuli Juwaeni, MA
Ketua II :
Pendidikan dan Kebudayaan
Drs. Jihaduddin, M.Pd
:
Ketua III :
Dakwah dan Sosial :
Drs. H. Yayan Hasuna Hudaya, M.MPd
Ketua IV :
Pengembangan Ekonomi Umat
H. Embay Mulyasyarif
Ketua V :
Hubungan antar Lembaga dan Luar Negeri
Dr. Ir. H. Ahmad MukhlisYusuf, MM
Ketua VI :
Hulkum dan HAM
H. Indra Cahaya, SE., MH
Ketua VII :
Penelitian dan Pengembangan
DR. Didin Nurul Rosyidin, MA
Sekretaris Jenderal :
H. Oke Setiadi, M.Sc
Wakil Sekretaris Jenderal I :
Nurul Fajri, M.Si
Wakil Sekretaris Jenderal II :
Drs. Mohammad Zen, MM
Wakil Sekretaris Jenderal III :
Drs. H. Salim Tohir
Wakil Sekretaris Jenderal IV :
H. Didin Hadiyudin, SE
Wakil Sekretaris Jenderal V :
DR. H. M. Tauhid, Lc, MA
Wakil Sekretaris Jenderal VI :
Drs. H. AgusYasmin, SIP, M.Si
Wakil Sekretaris Jenderal VII :
Dra. Hj. Fitri Hilmiyati, M.Ed
Bendahara Umum :
Hj. Ayu Uke Octorina
 Wakil Bendahara :
Taryanto, SE, MM
 Wakil Bendahara :
Drs. Nadarsyah Mahdur, MM
B. Departemen-Departemen
 1. Departemen Organisasi dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Ketua :
H. Lili Suhaeli
Sekretaris : H. Asnin Safiudin, MA
Anggota-anggota :
1. Ir. M. Hudori, M.Si
2. Drs. Ali Abu Bakar, M.Pd
3. A. Nasruddin SIP, M.Si
2. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Ketua :
Drs Akhsan Sukroni, M.Si
Sekretaris : Dr. Ukun Kurnia, M.Pd
Anggota-anggota :
1 . Drs. H. Agus Sholeh, M.Ed
2. Drs. H. Saeroji
3. Dr. Badri Khaeruman
3. Departemen Dakwah dan Sosial
Ketua :
Drs. H. Fuad Syauqi
Sekretaris : Andi Gunawan, MSc
Anggota-anggota :
1. Dr. Mahmud Matdoan, SH
2. Sugeng Riyanto, SE, M.AP
3. Usnidawati
4. Departemen Pengembangan Ekonomi Umat
Ketua :
Drs. H. Udin Saparudin
Sekretaris : Asep, S.Sos
Anggota-anggota :
1. Abdy Irawan, SE
2. RA Ridwan
3. Arif Rahman, SE, M.Si
5. Departemen Hubungan Antar Lembaga dan
Luar Negeri
Ketua : Drs. H. Ade Badri Mukri, M.Si
Sekretaris : Yoyoh Hulaiyah Hafidz
Anggota-anggota :
1. Drs. Isa SIgit
2. Usman Rauf, Lc, SE
3. Drs. Anang AenalYaqin
6. Departemen Hukum dan HAM
Ketua : H.Husni Tamrin, SH., MH
Sekretaris : Yhannu Setiawan, SH., MH
Anggota-anggota :
1. Nur Ali, MH
2. Nur Aziz Hakim, MH
3. H. Edi Suhaedi, SH, MH
7. Departemen Penelitian dan Pengembangan
Ketua :
Drs. H. Aat Syafaat, M.Sc
Sekretaris : Drs. A. Huriyudin Humaedi, M.Pd
Anggota :
1. Prof. Dr. Ir. H. Dadan Daihani, DEA
2. Dr. Jaenal Aripin
3. Dr. Saefudin Jahar, MA

KETUA UMUM MA DARI MASA KE MASA
 K.H. Moh. Yassin 1916-1933 Bistir Mathla'ul
Anwar (Direktur).
 K.H. Moh. Yassin Muktamar I 1936-1937.
 K.H Abdul Mukti Muktamar II 1937-1939.
 KH. E. Uwes Abu Bakar Muktamar III 1939-1940
 KH. E. Uwes Abu Bakar Muktamar IV 1940-1941.
 KH. E. Uwes Abu Bakar Muktamar V 1941-1942.
KETUA UMUM MA DARI MASA KE MASA
 KH. E. Uwes Abu Bakar Muktamar VI 1943-1951.
 KH. E. Uwes Abu Bakar Muktamar VII 1943-1951.
 KH. E. Uwes Abu Bakar Muktamar VIII 1952-1953.
 KH. E. Uwes Abu Bakar Muktamar IX 1953-1956.
 KH. E. Uwes Abu Bakar Muktamar X 1956-1966.
KETUA UMUM MA DARI MASA KE MASA








KH.M Muslim Muktamar XI 1966-1975.
Nafsirin Hadi. S.H. Muktamar XII 1975-1985.
K.H. E.A. Burhani Muktamar XIII 1985-1991.
Drs.H.M.Irsyad Djuwaeli Muktamar XIV 1991-1996.
Drs.H.M.Irsyad Djuwaeli Muktamar XV 1996-2001.
Drs.H.M.Irsyad Djuwaeli Muktamar XVI 2001-2005.
Drs.H.M.Irsyad Djuwaeli Muktamar XVII 2005-2010.
K.H. Syadeli Karim,LC Muktamar XVIII 2010-201

similar documents