Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich

Report
Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Zamkowa 4
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77 887 30 00
e-mail: [email protected]
www.inkubator.strzelceopolskie.pl
Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości
powstał w budynku dawnej oficyny
z początku XX w. ulokowanej
w obrębie podzamcza.
W październiku 1990 roku obiekt wpisano
do rejestru zabytków, tym samym
podlega on ochronie konserwatorskiej.
Tak było
Tak było
Tak było
Zagospodarowanie terenu wg projektu
Roboty budowlane na podstawie projektu
I. Rozbudowa i przebudowa budynku przy
ul. Zamkowej 4;
II. Zagospodarowanie terenu:
nowy ciąg pieszo jezdny (ruch jednokierunkowy);
43 nowe miejsca postojowe;
oświetlenie terenu i monitoring;
remont zabytkowego muru wzdłuż
ul. Konopnickiej;
• remont nawierzchni ul. Konopnickiej;
• niwelacja terenu z zagospodarowaniem terenów
zielonych
(posadzenie
krzewów
zielonych
i kwitnących).
•
•
•
•
Obecnie obiekt przy
ul. Zamkowej 4
służy osobom
rozpoczynającym
prowadzenie
działalności
gospodarczej
i firmom w fazie
rozwoju.
Regionalny Inkubator
Przedsiębiorczości
w Strzelcach Opolskich
etap I
zrealizowano w ramach
poddziałania 1.1.1
Wsparcie instytucji
otoczenia biznesu
w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego
na lata 2007-2013.
Koszt realizacji inwestycji to
1 897 408,58 zł,
z czego 85% tj. 1 612 797,29
wyniosło dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego,
a 284 611,29 to wkład własny
Gminy Strzelce Opolskie.
Projekt realizowało,
wyłonione w drodze przetargu
konsorcjum:
P.H.U. NOW-BUD Leszek Nowak
Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych KAJA sp. z o.o.
ZOA Pracownia Architektury
1 lipca oddaliśmy
do usług nowopowstającym firmom
w pełni wyposażoną powierzchnię biurową
w pięknie odrestaurowanym budynku,
a także swą wiedzę, kompetencje i chęć pomocy,
by ułatwić
firmom
dostęp do
profesjonalnych
usług
okołobiznesowych
WSPÓŁPRACUJĄCYM Z NAMI FIRMOM OFERUJEMY:
 dzierżawę w pełni wyposażonej powierzchni biurowej,
 wynajem sali konferencyjnej wraz ze sprzętem multimedialnym,
 „biuro na godziny” - wynajem powierzchni biurowej na określony czas




w zależności od potrzeb przedsiębiorcy,
„biuro wirtualne” – rejestracja siedziby firmy
pod biznesowym adresem Inkubatora,
doradztwo,
szkolenia,
promocję firmy
na stronie internetowej
Inkubatora
Zyskało także otoczenie Inkubatora
Wyremontowano chodnik oraz ułożono płyty ażurowe
za budynkiem Opolska 1 – 7
Koszt realizacji zadania to 26 000,00 złotych
Tak jest
Tak było
Na powierzchni 570m2 ułożono geokratę
wykonano także oświetlenie wnęk okiennych i muru
w rejonie ul. Zamkowej i M. Konopnickiej w Strzelcach Opolskich.
Koszt realizacji zadania wyniósł 32 000,00 złotych.
Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Zamkowa 4
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77 887 30 00
e-mail: [email protected]
DZIĘKUJEMY
ZA UWAGĘ

similar documents