Nowe zasady przyłączania odbiorców do sieci gazowej

Report
Szkolenie ogólne i branżowe
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych;
Oddział w Bydgoszczy; ul. B. Rumińskiego 6;
85-030 Bydgoszcz
Temat: „Nowe zasady
przyłączania odbiorców do sieci
gazowej”.
Wykładowca Dariusz Sadka
PROGRAM SZKOLENIA
1. Podstawy prawne przyłączania odbiorców – Taryfa nr 5
2. Warunki przyłączania dla I i II grupy odbiorców.
3. Zasady przyłączania w świetle art. 33 Prawa
…Budowlanego.
4. Niestandardowe elementy przyłączania.
5. Dyskusja.
1. Podstawy prawne przyłączania odbiorców – Taryfa
nr 5
2. Warunki przyłączania dla I i II grupy
odbiorców.
3. Zasady przyłączania w świetle art. 33 Prawa
Budowlanego.
4. Niestandardowe elementy przyłączania.
5. Dyskusja.
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników
Sanitarnych; Oddział w Bydgoszczy;
ul. B. Rumińskiego 6; 85-030 Bydgoszcz
Dariusz Sadka
Kierownik
Dział Techniczny Rejonu
tel. 52 328 54 20, fax 52 328 54 44
tel. kom. 693 92 00 50
Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
Kapitał zakładowy: 655.199.000 zł.
NIP 583 28 03 798, KRS 000014725
www.psgaz.pl

similar documents