Polski Koks SA 40-527 Katowice, ul. Gawronów 22, tel. +

Report
„Międzynarodowy rynek koksu”
Polski Koks SA, PL 40-527 Katowice, ul. Gawronów 22, tel. +48 32 357 09 00-03, fax. +48 32 357 09 29, www.polskikoks.pl
1
Produkcja i zużycie koksu na świecie
Polski Koks SA, PL 40-527 Katowice, ul. Gawronów 22, tel. +48 32 357 09 00-03, fax. +48 32 357 09 29, www.polskikoks.pl
2
Rysunek 1. Produkcja koksu na świecie w latach 2011-2016 [mln ton].
900
800
700
641.4
656.5
2011
2012
702.2
735.4
758.1
779.7
2014
2015
2016
600
500
400
300
200
100
0
2013
Źródło: Coke Market Survey, Re-Net, 2011.
Polski Koks SA, PL 40-527 Katowice, ul. Gawronów 22, tel. +48 32 357 09 00-03, fax. +48 32 357 09 29, www.polskikoks.pl
3
Rysunek 2. Zużycie koksu w produkcji wielkopiecowej na świecie
w latach 2008-2021 [mln ton].
700
525
600
468
551
577
632
497
402
449
433.31
445.74
439.78
436.71
433.67
430.97
429.29
430.00
424.64
115
113
115
119
124
129
132
132
140
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2021
500
402
400
300
200
100
0
zużycie [mln ton]
koks [kg/tonę surówki]
PCI [kg/tonę surówki]
Źródło: Metallurgical Coke Market Outlook , 2011 Edition, CRU Analysis,
Polski Koks SA, PL 40-527 Katowice, ul. Gawronów 22, tel. +48 32 357 09 00-03, fax. +48 32 357 09 29, www.polskikoks.pl
4
Tablica 1. Najwięksi producenci koksu na świecie [mln ton].
Lp.
Kraj
2010
Prognoza 2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Chiny
383,4
420,0
Japonia
37,4
37,5
Rosja
28,5
31,0
Indie
19,8
21,5
Ukraina
17,5
19,0
Korea Pd.
12,8
14,8
USA
14,7
14,3
Brazylia
8,6
10,5
Polska
9,5
9,2
Niemcy
8,2
8,1
Świat
593,6
641,4
Źródło: Coke Market Survey, Re-Net, 2011,
Opracowanie własne, Polski Koks SA, 2011.
Polski Koks SA, PL 40-527 Katowice, ul. Gawronów 22, tel. +48 32 357 09 00-03, fax. +48 32 357 09 29, www.polskikoks.pl
5
Tablica 2. Zdolność produkcyjna, produkcja i eksport koksu w Polsce
w latach 2010-2011 [mln ton].
Koksownia
Zdolność Liczba
produkcyjna baterii
2010
Prognoza 2011
produkcja
eksport
produkcja
eksport
ArcelorMittal Poland SA Oddział w Zdzieszowicach
4,30
8
4,20
2,60
3,83
2,58
Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o.
3,30
5
2,60
2,20
2,65
1,95
Kombinat Koksochemiczny Zabrze S.A.
1,30
3
1,20
1,00
1,09
0,89
ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie
0,66
1
0,60
0,00
0,60
0,00
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria S.A.
0,62
5
0,50
0,30
0,52
0,34
Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.
0,65
2
0,20
0,10
0,28
0,07
Carbo-Koks Sp. z o.o.
0,24
1
0,20
0,02
0,20
0,03
Razem
11,07
25
9,5
6,2
9,2
5,9
Źródło: Opracowanie własne, Polski Koks SA, 2011.
Polski Koks SA, PL 40-527 Katowice, ul. Gawronów 22, tel. +48 32 357 09 00-03, fax. +48 32 357 09 29, www.polskikoks.pl
6
Międzynarodowy handel koksem na świecie
Polski Koks SA, PL 40-527 Katowice, ul. Gawronów 22, tel. +48 32 357 09 00-03, fax. +48 32 357 09 29, www.polskikoks.pl
7
Tablica 3. Najwięksi eksporterzy koksu na świecie [mln ton].
Lp.
Kraj
2010
Prognoza 2011
1
Polska
6,2
5,9
2
Rosja
5,2
5,5
3
Chiny
3,3
3,5
4
Ukraina
1,5
2,0
5
Kolumbia
1,7
1,5
Świat
22,72
22,65
Źródło: Coke Market Survey, Re-Net, 2011,
Opracowanie własne, Polski Koks SA.
Polski Koks SA, PL 40-527 Katowice, ul. Gawronów 22, tel. +48 32 357 09 00-03, fax. +48 32 357 09 29, www.polskikoks.pl
8
Tablica 4. Najwięksi importerzy koksu na świecie [mln ton].
Lp.
Kraj
2010
Prognoza 2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Niemcy
Brazylia
Kazachstan
Indie
Austria
USA
Rumunia
Iran
Serbia
Czechy
Świat
4,1
1,8
1,7
1,4
1,3
1,1
1,1
0,9
0,8
0,7
22,5
4,3
2,3
1,7
1,5
1,3
1,0
1,0
0,9
0,8
0,7
23,3
Źródło: Coke Market Survey, Re-Net, 2011,
Opracowanie własne, Polski Koks SA, 2011.
Polski Koks SA, PL 40-527 Katowice, ul. Gawronów 22, tel. +48 32 357 09 00-03, fax. +48 32 357 09 29, www.polskikoks.pl
9
Tablica 5. Macierz światowego handlu koksem w 2010 roku [tys. ton].
Import do:
Eksport z:
Japonia Chiny
Indie
Pozostała
Azja
Europa
Wsch.
CIS
Europa
Zach.
Ameryka
Pł.
Ameryka
Pd.
Inni
Łącznie
172
219
75
12
811
Japonia
-
-
155
178
-
Chiny
478
-
513
556
-
203
376
262
622
335
3 355
Indie
100
-
-
-
-
23
247
36
294
35
735
Pozostała Azja
39
30
-
65
-
-
-
2
136
Europa Wsch.
-
-
381
48
2 507
223
4 606
205
225
8 271
CIS
129
79
517
341
296
587
1 093
107
676
3 825
Europa Zach.
-
-
10
103
426
13
1 886
111
247
45
2 841
Ameryka Pł.
-
-
65
30
-
-
57
868
165
121
1 306
Ameryka Pd.
39
-
159
-
-
-
294
340
367
95
1 294
Inni
-
-
-
111
-
-
-
105
354
211
Łącznie
785
109
1 800
1 442
3 229
1 049
8 731
2 253
1 900
23 144
76
1 846
Źródło: Metallurgical Coke Market Outlook , 2011 Edition, CRU Analysis.
Polski Koks SA, PL 40-527 Katowice, ul. Gawronów 22, tel. +48 32 357 09 00-03, fax. +48 32 357 09 29, www.polskikoks.pl
10
Rysunek 3. Prognozowany bilans handlowy koksu na świecie w latach 2011-2016 [mln ton].
35
30
23.33
25.4
22.83
17.27
24.85
25.46
25.77
26.43
24.65
24.1
24.05
-0.81
-1.67
-2.38
2014
-0.81
24.65
25.46
2015
-1.67
24.1
25.77
2016
-2.38
24.05
26.43
25
20
25.75
15
8.13
10
5
2.42
2.02
0
-5
-10
bilans
możliwości eksportowe
potrzeby importowe
2011
2.42
25.75
23.33
2012
8.13
25.4
17.27
2013
2.02
24.85
22.83
Źródło: Coke Market Survey, Re-Net, 2011.
Polski Koks SA, PL 40-527 Katowice, ul. Gawronów 22, tel. +48 32 357 09 00-03, fax. +48 32 357 09 29, www.polskikoks.pl
11
Kierunki eksportu koksu produkowanego w Polsce
Polski Koks SA, PL 40-527 Katowice, ul. Gawronów 22, tel. +48 32 357 09 00-03, fax. +48 32 357 09 29, www.polskikoks.pl
12
Rysunek 4. Produkcja i eksport koksu w Polsce w latach 2008-2011 [mln ton].
12.0
10.0
9.8
9.5
8.0
6.0
9.2
7.0
6.2
5.6
5.9
4.6
produkcja
eksport
4.0
57%
66%
65%
64%
2008
2009
2010
2011
2.0
udział
eksportu w
produkcji
0.0
Źródło: Opracowanie własne, Polski Koks SA, 2011.
Polski Koks SA, PL 40-527 Katowice, ul. Gawronów 22, tel. +48 32 357 09 00-03, fax. +48 32 357 09 29, www.polskikoks.pl
13
Rysunek 5. Kierunki eksportu koksu z Polski w 2009 i 2010 roku [tys. ton]
Europa
Ameryka Północna
2010 170 tys. ton
(USA)
2009
0 tys. ton
2010 5 876 tys. ton
(Niemcy, Austria,
Rumunia, Czechy,
Słowacja)
2009 3 852 tys. ton
Afryka
2010 205 tys. ton
(Algieria)
2009 169 tys. ton
CIS
2010 186 tys. ton
(Ukraina)
2009 107 tys. ton
Azja
2010 92 tys. ton
(Indie, Pakistan)
2009 518 tys. ton
Źródło: GUS.
Polski Koks SA, PL 40-527 Katowice, ul. Gawronów 22, tel. +48 32 357 09 00-03, fax. +48 32 357 09 29, www.polskikoks.pl
14
Grupa JSW
- pozycja na europejskim i światowym rynku koksu
Polski Koks SA, PL 40-527 Katowice, ul. Gawronów 22, tel. +48 32 357 09 00-03, fax. +48 32 357 09 29, www.polskikoks.pl
15
Rysunek 6. Prognozowany udział produkcji i eksportu koksu GRUPY JSW
w polskim koksownictwie w 2011 roku [mln ton, %]].
Udział Grupy JSW w produkcji koksu w Polsce
Udział Grupy JSW w eksporcie koksu z Polski
2.65
29%
4.94
54%
0.52
5%
Koksownia Przyjaźń
1.09
12%
KK Zabrze
1.95
33%
2.72
46%
0.34
6%
WZK Victoria
0.89
15%
Pozostałe koksownie
Źródło: Opracowanie własne, Polski Koks SA, 2011.
Polski Koks SA, PL 40-527 Katowice, ul. Gawronów 22, tel. +48 32 357 09 00-03, fax. +48 32 357 09 29, www.polskikoks.pl
16
Rysunek 7. Prognozowany udział eksportu koksu GRUPY JSW
w europejskim i światowym handlu koksem w 2011 roku [mln ton, %]].
Udział Grupy JSW w handlu koksem w Europie
Udział Grupy JSW w handlu koksem na świecie
1.95
9%
1.95
19%
0.89
8%
0.34
3%
7.42
70%
Koksownia Przyjaźń
KK Zabrze
0.89
4%
0.34
1%
19.47
86%
WZK Victoria
pozostali
Źródło: Opracowanie własne, Polski Koks SA, 2011.
Polski Koks SA, PL 40-527 Katowice, ul. Gawronów 22, tel. +48 32 357 09 00-03, fax. +48 32 357 09 29, www.polskikoks.pl
17
Polski Koks SA
40-527 Katowice, ul. Gawronów 22,
tel. +48 32 357 09 00-03, fax. +48 32 357 09 29,
www.polskikoks.pl
Polski Koks SA, PL 40-527 Katowice, ul. Gawronów 22, tel. +48 32 357 09 00-03, fax. +48 32 357 09 29, www.polskikoks.pl
18

similar documents