Workflow LUCRIS

Report
Workflow LUCRIS
de eerste ervaringen
Oscar Veltink, Universiteitsbibliotheek Leiden
13 december 2013
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
Stand van zaken
23 september 2013
Lancering LUCRIS op basis van CONVERIS
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
Waar?
•
•
•
•
•
•
•
Archeologie
Campus Den Haag
Geesteswetenschappen
Rechten
Sociale Wetenschappen
Wiskunde & Natuurkunde
CWTS
• Bestuursbureau, afd. Informatiemanagment
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
Door wie?
• Onderzoekers/gedelegeerde
 invoer gegevens
• Facultaire coörtdinator/beheerder


verleent 1e-lijns ondersteuning
draagt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de geregistreerde gegevens
• UBL, afdeling MDA




validatie full text
beschikbaarstelling in het repositorium
aanmaken DAI
validatie journals
• Centraal beheer CONVERIS bij UBL





verleent 2e-lijns ondersteuning
coördineert het contact tussen deelnemende faculteiten
onderhoudt contact met AVEDAS
coördineert updates/upgrades
is contactpersoon voor landelijke bijeenkomsten
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
En Wat?
•
•
•
•
Organisaties (faculteiten en hun instituten)
Onderzoeksprogramma’s
Onderzoekers en hun aanstellingen
Resultaten van wetenschappelijke activiteit
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
Wat doet de UL met de data?
• Rapportages maken
• Vullen repositorium
• Tonen op publicatie-tab persoonlijke pagina
Rapportages
Repositorium
Publicatie-tab
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
Wat doet de UL met de data?
• Rapportages maken
Marap
1 maart (jaarlijks)
VSNU
juni(jaarlijks)
MidTerm
iedere drie jaar
Visitatie
iedere zes jaar
Univ. Jaarverslag mei/juni (jaarlijks)
iedereen
Fac. Jaarverslag zomer (jaarlijks)
Onderz. in cijfers najaar (jaarlijks)
intern
VSNU
commissie
commissie
iedereen
iedereen
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
Invoer
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
Validatie WD - optioneel
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
Van Faculteit naar bibliotheek
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
Naar het repositorium
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
Wezenlijke veranderingen
•
•
•
•
•
Koppeling SAP-HR
Authenticatie ULCN (single sign-on)
Automatische inlezen WoS, PubMed
Wokflow-status => strakkere controle
Plaatsing repositorium
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
Hoe onderzoeker te activeren?
•
•
•
•
•
•
Overzichtelijke handleiding
Checklist voor onderzoeker
Lokaal organiseren inloopspreekuur
Attenderen op automatisch inlezen bijv. WoS
Aanpassingen publicatie-tab
Inzetten op gebruiksvriendelijke interface
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

similar documents