Pamiętamy o powstańcach styczniowych

Report
Konkurs powiatowy
ŚLADAMI POWSTAŃCÓW
STYCZNIOWYCH 1863-1864
Białystok – powiat białostocki
Łukasz Sidorowicz kl. Va
Szkoła Podstawowa w Choroszczy
W Choroszczy i okolicy znajduje się kilka miejsc upamiętniających
powstanie styczniowe.
Są to:
 grób powstańców nad Horodnianką przy ul. Zaczerlańskiej
 kaplica na cmentarzu parafialnym
 miejsce straceń zwane ,,Szubienicą’’ przy ul. Kruszewskiej
Mieszkańcy mojego miasta składają tam kwiaty i zapalają znicze.
Odbywają się uroczystości rocznicowe, apel poległych, śpiewany
jest hymn państwowy.
W Choroszczy głównym organizatorem ruchu powstańczego był
Ksawery Markowski. Zginął rozstrzelany.
Na pamiątkę tamtych wydarzeń jedna z głównych ulic Choroszczy
nosi nazwę ul. Powstania Styczniowego.
Slajd 4 przedstawia kaplicę wybudowaną na cmentarzu
w 1913 roku. Umieszczono na niej napis: ,,Synom
poległym tej Ziemi’’. Wewnątrz kaplicy napisano, że w
powstaniu styczniowym w 1863 r. polegli z rąk kata
tutejsi parafianie: Antoni Busłowski, Kazimierz
Grzybko, cieśla Łotowski, Jan Markowski, Ksawery
Markowski, Adam Mniszko, Adolf Mniszko, Jan
Rudziejewski,
Wincenty
Oświecimski,
Józef
Piłasiewicz, Jan Rogowski, Franciszek Rojecki, brat
Franciszka Rojeckiego, Dominik Toliński.
Slajdy 6 i 7 przedstawiają pomnik i 15 brzozowych
krzyży na ,,Szubienicy’’ – w tym miejscu Rosjanie
powiesili co najmniej 11 powstańców. Na Szubienicy
dwa razy w roku odbywają się uroczystości: w rocznicę
wybuchu powstania styczniowego 22 stycznia oraz w
Święto Wojska Polskiego 15 sierpnia.
Slajd 8 to zdjęcie mogiły powstańczej nad rzeką
Horodnianką. Pomnik w obecnym kształcie został
odsłonięty i poświęcony w 2008 r.
Slajd 9 przedstawia moją pracę zgłoszoną na konkurs
plastyczny na plakat w 150. rocznicę wybuchu powstania
styczniowego
1863-2013
pt.
,,Tradycje
Powstania
Styczniowego w Choroszczy i okolicach’’ zorganizowany
przez Bibliotekę Publiczną w Choroszczy. Zająłem III
miejsce.
Przygotowując prezentację korzystałem z artykułów i
informacji zamieszczonych w internetowym wydaniu
,,Gazety w Choroszczy’’ oraz specjalnego wydania gazetki
szkolnej ,,Szkolny Ekspres’’ w całości poświęconej 150.
rocznicy powstania styczniowego.
Na zdjęciach jestem ja i mój brat Mateusz.

similar documents