Kriminalita ve Frýdku

Report
Dotazníkové šetření
veřejného mínění občanů
Frýdku-Místku
Úvod
 cílem prezentace je seznámit veřejnost s výsledky dotazníkového šetření
s občany Frýdku-Místku a jeho okolí
 data jsou získána vyhodnocením dotazníkového šetření s 657 občany
Frýdku-Místku a okolí a jejich porovnáním se statistikou Policie ČR a
Městské policie Frýdek-Místek
 cílem průzkumu bylo zjistit, jak se občané ve městě cítí či necítí bezpečně,
čeho se obávají, co by chtěli zlepšit
 získanými informacemi chceme zefektivnit prevenci kriminality v našem
městě
Struktura respondentů dotazníkového šetření:
73% respondentů jsou občané Frýdku-Místku,
27% respondentů je z okolí, do města dojíždí
dojíždějící
27%
obyvatelé F-M
73%
72% respondentů jsou ženy, 28% muži
muži
28%
ženy
72%
Z dotazníkového šetření a statistických dat vyplynulo, že:
 největší výskyt kriminality, evidovaný v roce 2012, byl na ulici:
– Revoluční
– Příborská
– T. G. Masaryka.
 občané však pociťují největší obavy:
– na ul. Míru
– v parcích
– v podchodech
– na ul. Nádražní
– v ul. Na Příkopě
 nejobávanější formou trestné činnosti jsou loupežná přepadení, fyzická napadení a vandalismus,
nejmenší obava je z korupce
 nejobávanější skupinou občanů jsou pro frýdecko-místečany sexuální agresoři, drogově závislí a
agresivní řidiči, jako nejméně nebezpeční jim připadají levicoví extremisté
 z národností a etnik se občané nejvíce obávají Romů, Ukrajinců a Rusů, nejmenší obavu u frýdeckomístečanů vyvolávají Slováci a Moravané
2%
0%
2%
2%
ul. J. Božana
1%
2%
náměstí Svobody
2%
ul. Heydukova
ul. Ostravská
2%
ul. 1. máje
2%
ul. Československé armády
2%
ul. Novodvorská
3%
ul. Hlavní třída
3%
ul. Frýdlantská
3%
ul. Stará cesta
4%
ul. Slezská
4%
ul. Nádražní
tř. T. G. Masaryka
5%
ul. Příborská
ul. Revoluční
Ulice Frýdku-Místku s nejvyšší kriminalitou
(souhrn TČ a PŘ evidovaných PČR a MP v roce 2012)
Procenta TČ+PŘ
7%
6%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
1%
1%
ul. M. Chasáka
ul. Na poříčí
ul. Heydukova
0%
1%
ul. Československé armády
ul. Slezská
5%
podchody
ul. Na příkopě
10%
ul. Nádražní
parky
ul. Míru
Ulice a místa, ve kterých se občané Frýdku-Místku
cítí nejméně bezpečně
Procent osob
25%
22%
21%
20%
15%
9%
5%
5%
2%
Největší rozdíly v objektivně zjištěné kriminalitě
a subjektivním pocitu vnímání bezpečí občanů
Procenta TČ + PŘ
Procent osob
25%
22%
20%
15%
10%
9%
6%
5%
5%
4%
5%
4%
3%
1%
0%
1%
0%
3%
0%
1%
1%
0%
ul. Míru
ul. Revoluční
ul. Na Příkopě
ul. Nádražní
ul. Příborská
ul. Stará cesta
ul. tř. T. G.
Masaryka
ul. Frýdlantská
Obavy občanů z některých národností či etnik
80%
73%
70%
60%
50%
38%
40%
31%
30%
27%
24%
19%
20%
16%
15%
14%
13%
11%
10%
0%
Romové
Ukrajinci
Rusi
Vietnamci
Korejci
Poláci
Němci
Češi
Rakušani
Slováci
Moravané
Občané Frýdku-Místku se obávají těchto trestných
činů a jednání, v tomto pořadí:
1. loupežné přepadení
2. fyzické napadení
3. vandalství
4. vážná dopravní nehoda
5. kapesní krádež
6. podvod
8. znásilnění a sexuální obtěžování
9. vražda
10. vykradení bytu
11. vykradení/odcizení vozidla
12. korupce
Občané Frýdku-Místku mají obavu z těchto skupin
obyvatel, v tomto pořadí:
1. sexuální agresoři
2. drogově závislí
3. agresivní řidiči
4. recidivisti
5. duševně nemocní
6. party teenagerů
7. bezdomovci
8. fotbaloví výtržníci
9. pravicoví extrémisté
10. náboženští extrémisté
11. levicoví extrémisté
87% občanů Frýdku-Místku je znepokojeno mírou
kriminality v České republice
neznepokojeno
13%
znepokojeno
87%
73% respondentů si myslí, že míra kriminality ve
Frýdku-Místku je srovnatelná s jinými městy
vyšší
8%
srovnatelná
73%
nižší
19%
65% občanů si myslí, že se míra kriminality ve
Frýdku-Místku za posledních 5 let zvýšila
stejná
33%
vyšší
65%
Nižší
2%
Skutečný počet evidovaných trestných činů
ve Frýdku-Místku
1337
1287
1362
1270
r. 2008
r. 2009
r. 2010
r. 2011
1367
1000
0
r. 2012
obětí některého z trestných činů se stalo 32%
občanů Frýdku-Místku, 73% z nich to oznámilo
policii
neoznámeno
27%
oznámeno
73%
54% občanů Frýdku-Místku je spokojeno s prací
Policie ČR
nespokojeno
46%
spokojeno
54%
Spokojenost s prací Policie ČR u viktimizovaných osob
nespokojeno
50%
spokojeno
50%
Nejvíce občanům na Policii ČR vadí, že je jich málo
51% občanů je spokojeno s prací Městské policie
Frýdek-Místek
nespokojeno
49%
spokojeno
51%
Spokojenost s prací Městské policie Frýdek-Místek
u viktimizovaných osob
nespokojeno
47%
spokojeno
53%
Na práci Městské policie Frýdek-Místek u viktimizovaných osob nejvíce vadí, že mají podle nich
nedostatečné pravomoci
Zájem o rozšíření městského kamerového systému má
72% občanů Frýdku-Místku
nemá zájem
28%
má zájem
72%
Častější kontroly dodržování nejvyšší povolené rychlosti ve
městě by uvítalo 64% občanů Frýdku-Místku
neuvítalo
36%
uvítalo
64%
Některé odpovědi občanů:
•
•
•
•
•
•
•
•
zpřísnit autoškolu, třeba by se neobjevovalo tolik špatných řidičů
při pokutě by se mělo označovat automobily agresivních řidičů (např. vedle SPZ
samolepkou s upozorněním na nebezpečného řidiče). Měli by se zviditelní tito řidiči i
na webových stránkách
jsem znepokojena černými skládkami a těžbou dřeva na černo
uvítal bych, kdyby byl zrušený Ústavní soud
narkomany nepodporovat, žádný je nenutil, aby se ničili
nejvíce mi vadí, že žijí kolem mě bezdomovci, pomoci jim nemůžu, vy ano. Je mi jich
líto.
v létě si nemůžeme v klidu sednout na lavičky, jsou obsazené bezdomovci a psi
běhají a štěkají. Pejskaři neuklízejí výkaly.
chtěla bych připomenout hlučnost hudby v letním období. Na slezské se v létě o
víkendech nedá spát aspoň do 3 hodin po půlnoci. Gustíček, Kraken a všechny
ostatní vyřvávají.
Závěr
 podle výsledků dotazníkového šetření budeme realizovat projekty
prevence kriminality ke zvýšení bezpečnosti i k subjektivnímu vnímání
pocitu bezpečí občanů,
 již jsme prosadili přijetí projektů asistent prevence kriminality a domovník,
které mají změnit postoj majority vůči romské minoritě, především na ulici
Míru,
 budeme iniciovat prosvětlení podchodů, prořezání vegetace v parcích
a na sídlištích,
 budeme iniciovat zahuštění sítě městského kamerového systému, který
chceme doplnit i o mobilní kamery a fotopasti,
 budeme se zasazovat o zakoupení stacionárních radarů na měření
dodržování nejvyšší povolené rychlosti ve městě,
 zřídíme informační portál www.BezpecnyFM.cz, kde se občané budou moci
dozvědět o aktuálním dění v oblasti bezpečnosti, přečtou si rady jak
předcházet trestné činnosti, budou zde dopravní informace, mapy
kriminality.
Odbor bezpečnostních rizik a prevence kriminality
Magistrátu města Frýdek-Místek
Mgr. Petr Lessy
Mgr. Tomáš Václavík
Zbyněk Dostál
Mgr. Ivan Žurovec
Magdaléna Pasecká

similar documents