Sprawozdanie Rady Osiedla Mieszka I za lata: 2007

Report
RZESZÓW - 8 LISTOPADA 2012 R.
Wybrane zrealizowane inwestycje:
 remont ul. Mieszka I od ul. Kustronia do al. Niepodległości;
 wykonanie połączenia ul. św. Michała Arch. z al. Krzyżanowskiego;
 nowy parking przy ul. Krzyżanowskiego;
 budowa placu zabaw przy ul. Czerwcowej;
 remonty ulic: Czołgistów, Wiosennej, Lotników, Zwiadowców,
Betleja, Letniej, Dołowej;
 budowa świateł na skrzyżowaniu ul. Mieszka I i al. Niepodległości;
 remonty ulic: Niepodległości, Południowej, Hutników, Nizinnej;
 remont odcinka ul. Żołnierzy Września połączenie z ul. Zagłoby;
 remont odcinka ul. Ułanów, położenie asfaltu, utwardzenie;
 modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Betleja;
 wykonanie chodnika przy al. Kopisto;
 nowe parkingi przy ul. Miodowej i Nizinnej.
Samorząd Mieszkańców Miasta Rzeszowa
Rada Osiedla Mieszka I






regulacja i przebudowa potoku Młynówka;
budowa oświetlenia ul. Litewskiej;
rozbudowa ul. Witolda;
przebudowa łącznika ul. Słodkiej;
remont ul. Letniej – II etap;
budowa boiska i zagospodarowanie terenu
przy ul. Kustronia.
Samorząd Mieszkańców Miasta Rzeszowa
Rada Osiedla Mieszka I









przebudowa ul. Cegielnianej i Pigonia z infrastrukturą;
modernizacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej na osiedlu,
wniosek o opracowanie Miejscowego Planu dla terenu przy
ul. Hutników i Południowej;
przeznaczenie w MPZP terenu przy al. Niepodległości na
zieleń i małą architekturę;
remonty ulic: Głębokiej, Lipcowej, Czerwcowej, Saperów,
Artylerzystów;
oświetlenie i remont ulic: Sułkowskiego, Olszewskiego;
budowa nowych chodników przy ulicach: Ułanów, Słodkiej,
Betleja, wzdłuż al. Niepodległości;
budowa nowego placu zabawa, miejsc parkingowych
przy ul. Twardowskiego;
przebudowa ul. Żołnierzy Września.
Samorząd Mieszkańców Miasta Rzeszowa
Rada Osiedla Mieszka I

similar documents