NBN-normen

Report
NBN-normen
Normen specifiek voor brieven
Plaats van de briefonderdelen
• adres van de geadresseerde begint op ± 6 cm van de
bovenste rand;
• referentieregel begint op ± 10 cm van de bovenste rand;
• na de referentieregel één witregel ;
• na het briefonderwerp twee witregels;
• na de aanspreking één witregel ;
• na het briefgesprek één witregel;
• na de slotformule zes witregels (ruimte voor handtekening);
• na de naam van de ondertekenaar twee witregels;
• na de bijlage één witregel.
Marges
Brieven
Links: 3,3 cm
Rechts: 2 cm
Boven: 2 cm
Onder: 2 cm
Andere documenten
Links: 2 cm
Rechts: 2 cm
Boven: 2 cm
Onder: 2 cm
Onderwerp
• Een onderwerp is als een titel. Daarin vertel je
waarover de brief gaat.
• Voorbeelden:
• Offerte;
• Klacht;
• fout bestelling.
Specifieke vermelding
Geadresseerde
Functie en/of afdeling
Firma of organisatie Volgorde geadresseerde
Straat en nummer
Postcode en GEMEENTE
Land (indien buitenland)
Maximum 7 regels
Volgorde geadresseerde
Referentieregel/kenmerken
Tabs:
• uw bericht van: tegen linkermarge;
• uw kenmerk: linkse tab 4,2 cm;
• ons kenmerk: linkse tab 8,2 cm;
• plaats en datum: linkse tab 12,7 cm.
Aanspreking
Voorbeelden:
• Geachte mevrouw
• Geachte heer
• Indien je de naam kent gebruik je de naam.
Wanneer er een beter band is kun je beste gebruiken:
• Beste mevrouw Deprez
Slotformule
Voorbeelden:
• Met vriendelijke groet
• Hoogachtend
Bijlagen en kopieën
• Bijlagen: (vermelding aantal pagina’s)
• Kopie: (vermelding aantal of de naam)

similar documents