Prezentacja

Report
Ekologiczna szkoła
– prawda czy mit ?
• W skład grupy realizującej projekt pt.:
„Ekologiczna szkoła – prawda czy mit?”
wchodzą 4 uczennice klasy II a (Magdalena
Kaczmarek, Klaudia Fassa, Olga
Cymbaluk, Monika Szóstak), 2 uczennice
klasy III b (Zuzanna Zauliczna i
Aleksandra Hutta) – stypendystki Marszałka
Województwa Dolnośląskiego oraz Dawid
Kindrat, uczeń klasy III c.
• Opiekunem zajęć projektowych była Pani
Małgorzata Morawiak.
Skład grupy projektowej
CELE PROJEKTU
• Poszerzenie wiedzy uczniów naszego
gimnazjum dotyczącej ekologii;
• Uświadamianie społeczności szkolnej o
skutkach złych nawyków ekologicznych;
• Zachęcenie do czynnej działalności
ekologicznej;
• Propagowanie dobrych nawyków
ekologicznych.
Zaplanowane zadania
• Zbiórka surowców wtórnych (makulatury,
aluminium) ;
• Ankieta diagnozująca świadomość ekologiczną
uczniów naszej szkoły ( wstępna i końcowa);
• Warsztaty plastyczne – „Ekologiczna Torba”;
• Plakaty propagandowe nt. segregacji odpadów,
recyklingu itp. ;
• Wykonywanie fotografii zadbanych miejsc naszej
gminy (pierwsza grupa projektowa zajmowała się
tropieniem miejsc zanieczyszczonych) ;
Zbiórka surowców wtórnych
• Zbiórka makulatury odbyła się w
listopadzie tego roku szkolnego .
Razem zebraliśmy 826 kg makulatury,
co po jej sprzedaniu dało nam ponad
200 zł. Najwięcej makulatury zebrała
klasa 3B , co dało jej I miejsce oraz
punkty w rywalizacji klas.
Zbiórka aluminium
• Od dnia 30.11.2010r. do 8.12.2010r. w naszej
szkole odbyła się zbiórka puszek
aluminiowych.
• Zebrano prawie 80 zł.
• Rywalizację wygrała klasa III a przynosząc 9
wiader puszek.
Ankieta
Ankieta dotyczyła świadomości
ekologicznej uczniów w naszej szkole.
Zawierała 9 pytań jednokrotnego
wyboru. Do ankiety przystąpili
uczniowie wszystkich klas.
60%
55%
50%
39%
40%
35%
29%
30%
1 termin
26%
2 termin
20%
17%
10%
0%
5 lat
100 lat
1.Ile lat rozkłada się guma do żucia?
50 lat
50%
47%
45%
45%
42%
40%
35%
35%
30%
25%
Series1
20%
Series2
17%
15%
11%
10%
5%
0%
100 lat
500 lat
2. Ile lat rozkłada się szklana butelka?
1.000.000 lat
100%
90%
85%
87%
80%
70%
60%
50%
Series1
Series2
40%
30%
20%
10%
10%
6%
5%
7%
0%
w celu zaoszczędzenia
w celu powtórnego przetworzenia
3. W jakim celu segreguje się odpady?
wszystko jedno czy są segregowane, czy nie
70%
61%
60%
50%
50%
40%
30%
Series
1
30%
25%
20%
20%
14%
10%
0%
puszki, drobny złom, kapsle od butelek
butelki, słoiki, ceramikę
butelki po napojach typu PET, pojemniki po
szamponach , mydłach
4.Do kontenera z napisem tworzywa sztuczne należy wrzucać:
60%
55%
53%
50%
40%
29%
30%
Series1
24%
23%
20%
15%
10%
0%
obierki warzyw, fusy z herbaty i kawy , popiół z
kominka
skórki pomarańczy, pocięty papier, skoszoną
trawę
5. Którą grupę odpadków można kompostować?
drobne gałęzie, resztki mięsa, zawartość
odkurzacza
Series2
80%
70%
70%
70%
60%
50%
40%
Series1
Series2
30%
20%
16%
17%
13%
11%
10%
0%
Symbol oznacza, iż opakowanie posiada atest
dopuszczający je do kontaktu z żywnością
Symbol spotykany na kosmetykach, do których
testowania nie wykorzystano zwierząt
6. Co oznacza ten symbol?
Symbol ten oznacza, iż wyrób wykonany jest z
papieru , który można poddać procesowi
recyklingu
45%
43%
42%
41%
40%
34%
35%
30%
25%
23%
Series1
20%
Series2
17%
15%
10%
5%
0%
5 lat
150 lat
7. Ile lat rozkłada się plastikowa reklamówka?
600 lat
60%
56%
55%
50%
40%
30%
Series1
26%
23%
21%
19%
20%
10%
0%
tak
nie
nie wiem
8. Czy w pobliżu Twojego domu znajdują się różnokolorowe pojemniki do segregacji odpadów?
Series2
35%
33%
31%
30%
30%
29%
27%
24%
25%
20%
Series1
Series2
15%
13%
13%
10%
5%
0%
tak
raczej tak
trudno powiedzieć
9. Czy uważasz, że Ty i Twoja rodzina macie wpływa na to, co robi się z odpadami w Twojej miejscowości?
nie
Warsztaty plastyczne
–Ekologiczna Torba
• Warsztaty odbywały się na 1. i 2. godzinie
lekcyjnej w środy. Opiekunem tych zajęć była Pani
Emilia Wojtaszak i Pani Małgorzata Morawiak.
• Wraz z dziewczynami z II klas wykonałyśmy torby,
które swoim wyglądem i treścią haseł
nawiązywały do ekologii, np. „Torby plastikowe
są obciachowe”. Nasze dzieła można było
podziwiać na szkolnym korytarzu oraz w szkolnej
bibliotece.
Plakaty propagandowe
• Podczas zajęć projektowych wykonałyśmy kilka
plakatów, które miały na celu podniesienie
świadomości ekologicznej naszych kolegów i
koleżanek.
• Znalazły one swoje miejsca na tablicach
informacyjnych na półpiętrze oraz obok
gabinetu Pani Pedagog.
Druga akcja zbierania makulatury
Druga akcja zbierania
makulatury już się
zakończyła, ale jeszcze nie
została podsumowana.
Galeria zadbanych
miejsc w naszej
gminie
Las w okolicach
Biadaszki
Staw w cieszkowskim parku
Fragment parku przy placu zabaw
Skwerek zieleni przy naszym
gimnazjum
Obelisk przy gimnazjum
W międzyczasie
wykonałyśmy kilka
zdjęć artystycznych,
których tematem
była wiosna
Dziękujemy za
uwagę

similar documents