Narodowe Święto Niepodległości

Report
Narodowe Święto Niepodległości – polskie święto państwowe, obchodzone co roku
11 listopada, dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski
niepodległego bytu państwowego w 1918 roku po 123 latach od rozbiorów
dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję. Ustanowione w ostatnich latach II RP,
przywrócone w roku 1989. Jest dniem wolnym od pracy.
Ważne wydarzenia z końca I wojny
światowej
Data
Wydarzenie
5 Listopada 1916
Wydanie aktu gwarantującego powstanie Królestwa Polskiego, w bliżej
nieokreślonych jeszcze granicach
12 Września 1917
Rozpoczęcie działalności przez Tymczasową Radę Stanu.
7 Października 1918
Ogłoszenie niepodległości Polski przez Radę Regencyjną
10 Listopada 1918
Przyjazd Piłsudzkiego do Warszawy
11 Listopada 1918
Przekazanie przez Radę Regencyjną władzy wojskowej Józefowi
Piłsudskiemu. Piłsudski zostaje Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich
19 Listopada 1918
Wojska niemieckie zakończyły wycofywanie się z Republiki Polskiej
27 Grudnia 1918
Wybuch powstania wielkopolskiego w Poznaniu
Katechizm Polskiego dziecka z czasów
I-wszej wojny światowej
Kto ty jesteś?
- Polak mały.
Jaki znak twój?
- Orzeł biały.
Gdzie ty mieszkasz?
- Między swemi.
W jakim kraju?
- W polskiej ziemi.
Czem ta ziemia?
- Mą ojczyzną.
Czem zdobyta?
- Krwią i blizną.
Czy ją kochasz?
- Kocham szczerze.
A w co wierzysz?
- W Polskę wierzę.
Coś ty dla niej?
- Wdzięczne dziecię.
Coś jej winien?
- Oddać życie.
Piłsudzki w Warszawie
Przywitanie Piłsudzkiego w Warszawie
1916r
Przybycie Piłsudzkiego do Warszawy 1916r
(Artykuł z ówczesnej gazety „Kurier
Warszawski”
Historia obchodu dnia 11 Listopada
Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości dopiero
ustawą z 23 kwietnia 1937 roku(Dz.U. z 1937 r. Nr 33, poz. 255), czyli
prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości i do czasu wybuchu II wojny
światowej święto obchodzono tylko dwa razy – w roku 1937 i 1938.
Podczas okupacji hitlerowskiej w latach 1939–1944 oficjalne lub jawne
świętowanie, podobnie jak i każde inne przejawy polskości, było
niemożliwe.
W roku 1945 władze komunistyczne świętem państwowym uczyniły
dzień 22 lipca – datę podpisania Manifestu PKWN, jako Narodowe
Święto Odrodzenia Polski. W czasach PRL wielokrotnie organizowane w
całym kraju przez opozycję manifestacje patriotyczne były tego dnia
brutalnie tłumione przez oddziały ZOMO, a ich uczestnicy aresztowani
przez Służbę Bezpieczeństwa.
Prezentację wykonał Michał Sak
Kl. 3Ti

similar documents