Kombinace s opakováním - Gymnázium Slovanské náměstí

Report
Škola:
Šablona:
Název projektu:
Číslo projektu:
Autor:
Tematická oblast:
Název DUMu:
Kód:
Datum:
Cílová skupina:
Klíčová slova:
Anotace:
Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7
III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT
CZ.1.07/1.5.00/34.0940
Lenka Šálková
Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika
Kombinace s opakováním
VY_32_INOVACE_MA.2.09
10. 11. 2012
Žáci středních škol
kombinace, kombinace s opakováním, uspořádané n-tice
Zavedení pojmu kombinace s opakováním, definice, procvičovací
příklady.
Kombinace s opakováním
Kombinace s opakováním
K-členná kombinace s opakováním z n prvků je
neuspořádaná k-tice sestavená z těchto prvků tak, že
každý se v ní vyskytuje nejvýše k-krát.
Počet K'(k, n) všech k-členných kombinací s
opakováním z n prvků je:
nezáleží na pořadí prvků v k-tici, prvky
se mohou (ale nemusí) opakovat
Kombinace s opakováním
1) V osudí jsou černé, bílé a červené koule.
Koule téže barvy jsou nerozlišitelné. Kolika
způsoby lze vybrat 3 koule, jestliže v osudí je 5
černých koulí, 4 bílé koule a 2 červené koule.
Koule jsou nerozlišitelné, proto půjde o trojčlennou kombinaci s
opakováním ze tří prvků (tři barvy koulí). Jejich počet je K´(3,3)
V osudí nejsou 3 červené koule, proto musíme možnost, že
vytáhneme samé červené koule odečíst.
Koule lze vybrat devíti způsoby.
Kombinace s opakováním
2) Vytvořte všechny možné dvoučlenné
kombinace s opakováním z prvků a, b, c.
Tvoříme neuspořádané dvojice ze tří prvků.
Prvky se mohou opakovat.
Jejich počet bude
{a, a} {a,b} {b,b} {b, c} {a, c} {c, c}
Kombinace s opakováním
3) Kolika způsoby lze rozdělit 8 stejných
hrušek mezi 6 lidí?
Osmkrát vybereme mezi šesti lidmi. Někdo
může dostat i více hrušek. Tvoříme osmičlenné
kombinace ze šesti prvků.
Jejich počet bude
Kombinace s opakováním
4) Řešte rovnici
K´(2, n)+ K´(2, n +1) = 4
5) Zvětšíme-li počet prvků o jeden, zvětší se
počet dvoučlenných kombinací s opakováním
o 4. Určete původní počet prvků.
Kombinace s opakováním
6) Určete, kolika způsoby si může 5 žáků v
hodině tělocviku rozdělit 6 stejných míčů a 7
stejných švihadel.
7) V hračkářství mají deset druhů stolních
her, přičemž každou hru mají v 13 kusech.
Kolika způsoby lze zakoupit 14 her?
6) Počet všech možností jak přiřadit pět žáků k šesti míčům (jedna osoba
může dostat více míčů, přičemž nezáleží na tom, v jakém pořadí ty míče
dostanou) je: K´(6,5)
Počet všech možností jak přiřadit pět žáků k sedmi švihadlům (jedna osoba
může dostat více švihadel, přičemž nezáleží na tom, v jakém pořadí ty
švihadla dostanou) je: K´(7,5)
Použijeme kombinatorické pravidlo součinu a oba počty vynásobíme.
7) Budeme vybírat 14 her z 10 druhů stolních her. Nezáleží nám na tom, v
jakém pořadí si jednotlivé hry vybereme. Protože her je od každého druhu
jenom 13, musíme od celkového počtu možností, jak časopisy vybrat, odečíst
ty možnosti, kdy jsme vybrali 14 stejným časopisů od jednoho druhu.
Protože časopisů mají 10 druhů, je počet možností, kdy bylo vybráno 14
časopisů stejného druhu 10.
Počet všech možností, jak vybrat 14 časopisů je: K´(14,10)
Literatura:
CALDA, Emil a Václav DUPAČ. Matematika pro gymnázia: kombinatorika,
pravděpodobnost a statistika. 1. vyd. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků,
1993, 163 s. ISBN 80-701-5444-6.
FUCHS, Eduard a Josef KUBÁT. Standardy a testové úlohy z matematiky pro čtyřletá
gymnázia. 1. vyd. Praha: Prometeus, 1998, 147 s. ISBN 80-719-6095-0.
KUBÁT, Eduard, Josef HRUBÝ. .: Sbírka úloh z matematiky pro střední školy –
Maturitní minimum. Praha: Prometeus, 147 s. ISBN 80-719-6030-6.
JIRÁSEK, František, BRANIŠ. Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a pro studijní obory
SOU. 3., upr. vyd., dotisk. Praha: Prometheus, 1989, 479 s. Učebnice pro střední
školy (Prometheus). ISBN 80-719-6012-8.
PETÁKOVÁ, Jindra, BRANIŠ. Matematika: příprava k maturitě a k přijímacím
zkouškám na vysoké školy. 1. vyd. Praha: Prometeus, 1989, 303 s. Učebnice pro
střední školy (Prometheus). ISBN 80-719-6099-3.
Zápisy vzorců jsou mým vlastním dílem
Webové stránky:
Kombinatorika
http://carolina.mff.cuni.cz/~jana/kombinatorika/
http://www.realisticky.cz/
http://www.mg-akademie.cz/stranky_profesori/horsky/stat/st_3_PVC.pdf
Pravděpodobnost
http://www.realisticky.cz/
http://vrbova.webnode.cz/treti-rocnik2/pravdepodobnost/
Statistika
http://www.realisticky.cz/
http://www.gymkl.cz/web/cs-s1006--1_10-statistika
http://matikabrdickova.sweb.cz/soubory_PDF/7/8_Zaklady_statistiky.pdf
http://vrbova.webnode.cz/treti-rocnik2/statistika/

similar documents