ThS, ACCA Nguyễn Thị Phương Loan Giảng Viên – Khoa Kế toán

Report
ThS, ACCA Nguyễn Thị Phương Loan
Giảng Viên – Khoa Kế toán Kiểm toán
Introduction

Loan đã có hơn 8 năm kinh nghiệm chuyên môn về kế toán, kiểm toán và tài chính.

Loan gia nhập UEL trong năm 2012 và phụ trách một số môn học như: Phân tích báo cáo
Tài chính, Kế toán quản trị và Kiểm toán
Kinh nghiệm và công trình nghiên cứu tiêu biểu

Loan đóng góp cho UEL kinh nghiệm trong các lĩnh vực sau:

+84 932 804 050
[email protected]

Bốn năm kinh nghiệm trong 4 công ty kiểm toán lớn của thê giới tại Việt Nam. Đã
tham gia làm trưởng nhóm kiểm toán cho các công ty lớn và ngành nghề đa dạng.

Kiến thức vững chắc liên quan đến kế toán và quản lý tài chính, phân tích tài chính,
thiết kế và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, cũng như am hiểu về chuẩn mực kế
toán Việt Nam và Quốc tế (VAS and IFRS).

Kinh nghiệm thực tế trong hoạt động đầu tư tài chính và giao dịch chứng khoán quy
mô toàn cầu theo chương trình của hội CFA Thụy Sĩ.
Học vị
 Tốt nghiệp Cao học chuyên


ngành Tài chính theo chương
trình hợp tác của 3 trường Đại
học Geneva, Lausanne và
Neuchatel (Thụy Sỹ)
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành
Kế toán Kiểm toán tại Đại học
Kinh tế - Luật
ACCA
Công trình tiêu biểu
(Ghi chú: Mới gia nhập UEL)
Loan đang thực hiện các nghiên cứu khoa học như sau:

Kế toán: “Sự cần thiết của một hệ thống các chuẩn mực kế toán dành riêng cho các
doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam”

Thuế: “Sự cần thiết tái cấu trúc chính sách thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam để
tránh tổn thất ròng”

Kiểm toán: “Sự khác biệt tại các công ty kiểm toán Big4 và ngoài Big4 tại Việt
Nam”
Kinh nghiệm trong môn học
Kế toán
Phân tích tài chính và Định
giá
Kiểm toán

similar documents