pptx

Report
Osobnosť Martina Čulena
Žalm 51: Vyznanie viny
1.
Večerné chvály
Ján Viglaš
2.
OSOBNOSŤ: Martin Čulen
3.
ŽALM: Ž 51 – Vyznanie viny
4.
Diskusia
5.
Modlitba
6.
Občerstvenie
Gabriel Brendza
Blažej Štrba
SŽkJ II: Vyznanie viny (Ž 51)
13.2.2012 / BŠ
2
Žalm 51
1.
Žalm 51 v kontexte Žaltára
2.
Štruktúra Žalmu 51
3.
Obsah Žalmu 51
4.
Dosah Žalmu 51
SŽkJ II: Vyznanie viny (Ž 51)
13.2.2012 / BŠ
4
Literárny kontext
Literárny žáner
Súvis žalmu s Dávidom
SŽkJ II: Vyznanie viny (Ž 51)
13.2.2012 / BŠ
5
A Ž 42-49: Koreho žalmy: Boží záujem o Sion
B Ž 50: Asafov žalm – Spytovanie svedomia
Ž 50-51 – kajúca liturgia
C
Ž 51-72: Dávidove žalmy
B´ Ž 73-83: Asafove žalmy
A´ Ž 84–89: Koreho žalmy: Boh na Sione
1–2
3
–
41 42
–––
72 73 –– 89
90 ––– 106
SŽkJ II: Vyznanie viny (Ž 51)
107 ––-–––– 150
13.2.2012 / BŠ
6
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
6
32
38
51
102
130
143
Sedem kajúcich žalmov
◦ Individuálna prosba
◦ Nevykresľuje situáciu ale
uznáva hriechy
◦ Nielen kajúci ale prosiaci o
nový život
◦ Pravdepodobne recitovaný
jednotlivcom, ktorý mal byť
nanovo začlenený do komunity
◦ Rozhodujúcim a
charakteristickým momentom
žalmu nie sú Dávidove hriechy,
ale chesed – vernosť, verná
láska, milosrdenstvo Boha.
Žalm 51
SŽkJ II: Vyznanie viny (Ž 51)
13.2.2012 / BŠ
7
Dávidove hriechy v 2 Sam 11
1. Poslal mužov do boja –
samých
2. Poslal dopytovať sa po
Betsabe
3. Poslal poslov po Betsabe
4. Poslal Joabovi príkaz („Pošli
Uriáša ku mne!“)
5. Uriášovi prikazuje
nevojenské správanie, ale...
6. Fanatická Dávidova snaha –
opije Uriáša, ale...
7. List Joabovi o zavraždení
Uriáša
2 Sam 11
Nátanova výčitka
(2 Sam 12)
SŽkJ II: Vyznanie viny (Ž 51)
13.2.2012 / BŠ
8
Vg: miserere mei Deus
secundum magnam
misericordiam tuam
Zdroj nádeje
NVg: Miserere mei, Deus,
secundum misericordiam tuam
SŽkJ II: Vyznanie viny (Ž 51)
13.2.2012 / BŠ
9
SŽkJ II: Vyznanie viny (Ž 51)
13.2.2012 / BŠ
10
Vv. 1-2 Úvod
Vv. 3-11: Zničenie hriechov a ľudskej pýchy (pars destruens)
vv. 3-4: Prosba o očistenie
Ty (Boh)
vv. 5-8: Vyznanie vín
(A) vv. 5-6b Ja
(B) v. 6cd
Ty (Boh)
(A´) vv. 7-8 Ja
A´. vv. 9-11: Prosba o očistenie
Ty (Boh)
A.
B.
Vv. 12-19: Nový život podľa Božej dobrotivosti (pars construens)
vv. 12-14: Prosba k Bohu
Ty (Boh)
vv. 15-17: Komunikovanie druhým (A) v. 15 Ja
(B) v. 16 Ty (Boh)
(A´) v. 17 Ja
A´ vv. 18-19: Motivácia: obeta obľúbená u Boha Ty (Boh)
(A) v. 18 (–): „Veď ty nemáš záľubu v obete... a žertva sa ti nepáči”
(B) v. 19 (–): zlomiť, rozdrviť
A
B
Vv. 20-21 Rekapitulácia
(B´) v. 20 (+): urobiť dobro, vybudovať
(A´) v. 21 (+): „zaľúbia sa ti obety... žertvy“
SŽkJ II: Vyznanie viny (Ž 51)
13.2.2012 / BŠ
11
SŽkJ II: Vyznanie viny (Ž 51)
13.2.2012 / BŠ
12
Vv. 3-4: Prosba o očistenie
Božie vlastnosti kontrujú trom
typom hriechu
Vv. 5-8: Vyznanie vín
(A) vv. 5-6b: Môj hriech
(B) v. 6cd Tvoja nestrannosť
(A´) vv. 7-8: Zjavenie múdrosti
Vv. 9-11: Prosba o očistenie
Rozdrvené kosti
Deštrukcia hriechu (3-11)
SŽkJ II: Vyznanie viny (Ž 51)
13.2.2012 / BŠ
13
Vv. 12-14: Prosba
k Bohu
Nové srdce
Vv. 15-17: Hlásanie
Božej spravodlivosti
Vv. 18-19: Motivácia:
obeta obľúbená u Boha
Srdce zlomené
SŽkJ II: Vyznanie viny (Ž 51)
13.2.2012 / BŠ
14
Biely chodníček
M. Rupnik SJ (2003)
SŽkJ II: Vyznanie viny (Ž 51)
13.2.2012 / BŠ
15
SŽkJ II: Vyznanie viny (Ž 51)
13.2.2012 / BŠ
16
Vyznanie viny súviselo so spytovaním svedomia v Ž 50;
Dávid vyznáva nielen hriech s Betsabe, ale celú radu
hriechov – až po zákernú vraždu.
Vedomie a viera v Božiu vernosť disponujú človeka k
vyznaniu hriechov. Vyznanie zasa disponuje človeka,
aby prosil nielen o očistu, ale najmä o nový život.
Obsiahnutý nový život človek nemá len pre seba – ale
disponuje ho k ohlasovanie Božej spravodlivosti.
Božia spravodlivosť neznamená odsúdenie, ale spásu!
Zlomené srdce sebaistoty je podkladom preto, aby Boh
mohol tvoriť nové srdce.
Vyznanie viny sa zavŕši hlásaním Božej spásy; potom je
možné priniesť obetu na oltár a napomôcť obnove
spoločenstva
SŽkJ II: Vyznanie viny (Ž 51)
13.2.2012 / BŠ
17
Osobnosť:
Mária Muráňová
Čítanie a výklad žalmu
Jemné reči a smrtonosný úmysel (Žalm 55)
SŽkJ II: Vyznanie viny (Ž 51)
13.2.2012 / BŠ
19

similar documents