Sou*adn* spojené v*ty vedlej*í

Report






materiál tvoří 15 slidů, v nichž je zopakována a prohloubena
látka předchozích ročníků z oblasti syntaxe a toto procvičeno;
seznámení se souřadně spojenými vedlejšími větami a s poměry
mez nimi
cílová skupina: 8. ročník
autor: Mgr. Tomáš Kozák
očekávány výstup: žák pozná, kdy se jedná o souřadně spojené
věty vedlejší a umí určit v jakém poměru jsou spojeny
použitá literatura: učebnice SPN pro 8. ročník
průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad a pracujeme
se žáky na cvičeních


Na jedné větě hlavní může záviset i několik vět
vedlejších, které jsou souřadně spojené.
Souřadně se spojují věty vedlejší stejného druhu
(podmětné, předmětné, přívlastkové apod.) a
významový poměr mezi nimi bývá obdobný jako
mezi větnými členy: slučovací, stupňovací,
odporovací, vylučovací a důsledkový)
Už si dobře nepamatuju, o čem ten film byl a kdo
v něm hrál.
Co si dobře nepamatuju?
 O čem ten film byl.
 Kdo v něm hrál.

Vedlejší věty
slučovacím.
jsou
předmětné
v
poměru
Rejsky řadíme mezi hmyzožravce, třebaže s velkou
chutí slupnou jakéhokoliv jiného malého živočicha,
dokonce mají v oblibě i různé plže a červy.
Navzdory čemu řadíme rejsky mezi hmyzožravce?
 Třebaže s velkou chutí slupnou jakéhokoliv malého
živočicha.
 Třebaže mají v oblibě i různé plže a červy.

Vedlejší věty jsou přípustkové v poměru
stupňovacím.
Spojovací výrazy mezi souřadně spojenými větami
vedlejšími se opakují nebo se mohou i vypustit,
pokud je vztah vyjádřen dostatečně jasně a
jednoznačně.
Nechápu lidi, kteří chodí přes den do práce a pak se
jen mlčky dívají na televizi.
Které lidi nechápu?
 Kteří chodí přes den do práce.
 (Kteří) se jen mlčky dívají na televizi.
Také souřadně spojené věty vedlejší se navzájem
oddělují čárkami, pokud nejsou spojeny spojkami a, i,
ani v poměru slučovacím a spojkami nebo, či s
významem slabě vylučovacím (tj. jestliže věty vyjadřují
pouze různé možnosti).
Jestliže jsou souřadně spojené věty vedlejší do věty
hlavní vloženy, oddělují se od ní čárkami z obou stran:
Kouty, kam nejezdí vlak ani autobus nebo auto, kam
se ani na kole nedostaneš, jsem viděl o letošních
prázdninách v rumunských Karpatech.
1.
2.
3.
4.
Slíbil mi, buď že napíše, nebo že mi zavolá.
Obýval jsem takový menší byt v jednom z těch
starých měšťanských domů, jež stojí v centru
města a jejichž osobité kouzlo na mě vždy
velmi působilo.
Za tmavých podzimních večerů, kdy nebesa
chrlí na zem proudy deště, studený vichr rve
listí ze stromů a meluzína skučí v komíně, čtu
rád tajuplné příběhy.
Maminky by určitě byla ráda, kdybys Přemkovi
pomohl s úkolem, nebo dokonce s ním
pravidelně opakoval látku z češtiny.
2.
v
+
3.
+
1.
4.
1.
2.
3.
4.
Viděla jsem toho člověka, jak mu ukazoval
nějaký papír a jak ho o něčem přesvědčoval.
Bylo zajímavé, že dospělým se po celodenní
túře třásly nohy slabostí, ale děti začaly po
krátkém odpočinku skotačit a vyběhly ještě na
chvíli na hřiště zahrát si košíkovou.
Člověk ovlivňuje přírodu tím, že buduje města,
rozšiřuje pole, staví silnice, továrny a průplavy a
zabírá pro sebe stále větší plochy na úkor volné
přírody.
Vzkázal mi, že za ním ještě nepůjde, že nemá v
tomto týdnu ani jedno odpoledne volné, a tak
mu ty knížky nemůže předat.
1.
+
2.
x,
+
3.
+,
+,
+
+
4.
1.
2.
3.
Jeskyně mají v sobě jakési tajemství, které nás
přitahuje jako magnet, ale které nás zároveň i
trochu děsí.
Poradil jsem mu, aby za trenérem zašel a
omluvil se mu.
Vyprávěli jsme rodičům, jak jsme se na zájezdu
měli a co všechno jsme viděli.
1.
x
2.
+
3.
+
Příčin pro které lvi dnes žijí na daleko menším území ba pro které
málem vyhynuli je několik. Lidé nazvali lva králem zvířat patrně
proto že má hrdé a vznešené vzezření že se neskrývá v záloze že
svou výpravu za kořistí oznamuje širokému okolí hromovým a
majestátním hlasem. Zoologové zjistili že dvouměsíční tygřata už
začínají přijímat první kousky masa ale že se vedle toho i nadále
živí mateřským mlékem. Lidé se vždycky obávali levhartů více než
jiných šelem právě proto že levhart útočí nejen ze země ale že
dokáže přepadnout svou kořist i z korun stromů. Sotva se
v Americe přistěhovalci trochu usadili a vybudovali si své domovy
začali lovit bizony. Je smutnou skutečností že jsme se naučili stavět
mrakodrapy dokonce jsme schopni zničit atomem celé kontinenty
ale oživit uhynulou dešťovku není v našich silách. Klokani jejichž
kůže je výborný materiál k výrobě bot i oděvů a jejichž maso je
zpracováváno do konzerv jsou dnes nemilosrdně pronásledováni
lovci. Před koupí fotoaparátu je nutno zamyslet se nad tím kdo ho
bude užívat a k jakému účelu bude přístroj sloužit.
Příčin, pro které lvi dnes žijí na daleko menším území, ba pro které
málem vyhynuli, je několik. Lidé nazvali lva králem zvířat patrně
proto, že má hrdé a vznešené vzezření, že se neskrývá v záloze, že
svou výpravu za kořistí oznamuje širokému okolí hromovým a
majestátním hlasem. Zoologové zjistili, že dvouměsíční tygřata už
začínají přijímat první kousky masa, ale že se vedle toho i nadále
živí mateřským mlékem. Lidé se vždycky obávali levhartů více než
jiných šelem právě proto, že levhart útočí nejen ze země, ale že
dokáže přepadnout svou kořist i z korun stromů. Sotva se
v Americe přistěhovalci trochu usadili a vybudovali si své domovy,
začali lovit bizony. Je smutnou skutečností, že jsme se naučili
stavět mrakodrapy, dokonce jsme schopni zničit atomem celé
kontinenty, ale oživit uhynulou dešťovku není v našich silách.
Klokani, jejichž kůže je výborný materiál k výrobě bot i oděvů a
jejichž maso je zpracováváno do konzerv, jsou dnes nemilosrdně
pronásledováni lovci. Před koupí fotoaparátu je nutno zamyslet se
nad tím, kdo ho bude užívat a k jakému účelu bude přístroj sloužit.
Proti poslednímu činžáku, který byl celý pokryt lešením,
ústila do ulice opuštěná ulička, na jejímž koci parkoval
kropicí vůz. Na cestu do Antarktidy museli vykonat dlouhé
přípravy, které si vyžádaly dobu několika měsíců a na něž
vynaložili nemalé finanční prostředky. Když jsem opouštěl
dílnu, napadlo mě, že jsem se zapomněl podívat po tom
velkém šroubováku. Pomyslel jsi vůbec na to, co by se
mohlo stát a jaké by to mělo následky? Ty za mnou chodíš
jen tehdy, když potřebuješ radu nebo když máš málo
peněz. Tatínek, který zdejší krajinu dobře znal, mi řekl, jak
se jmenují ostatní kopce. Rodiče nás varovali, abychom s
nikým cizím nemluvili a abychom od nikoho neznámého
nic nebrali. Chvíli před tím, něž otevřeli obchod, zástup
zákazníků zhoustl, až se změnil v dlouhou frontu. Obávám
se, že tvé výtky byly nespravedlivé a že jsi jí velmi ublížil.
Proti poslednímu činžáku, který byl celý pokryt lešením,
ústila do ulice opuštěná ulička, na jejímž koci parkoval
kropicí vůz. Na cestu do Antarktidy museli vykonat dlouhé
přípravy, které si vyžádaly dobu několika měsíců a na něž
vynaložili nemalé finanční prostředky. Když jsem opouštěl
dílnu, napadlo mě, že jsem se zapomněl podívat po tom
velkém šroubováku. Pomyslel jsi vůbec na to, co by se
mohlo stát a jaké by to mělo následky? Ty za mnou chodíš
jen tehdy, když potřebuješ radu nebo když máš málo
peněz. Tatínek, který zdejší krajinu dobře znal, mi řekl, jak
se jmenují ostatní kopce. Rodiče nás varovali, abychom s
nikým cizím nemluvili a abychom od nikoho neznámého
nic nebrali. Chvíli před tím, něž otevřeli obchod, zástup
zákazníků zhoustl, až se změnil v dlouhou frontu. Obávám
se, že tvé výtky byly nespravedlivé a že jsi jí velmi ublížil.

similar documents