Năng lượng và sự sống - chuongtrinhIntelGDDB

Report
Nhóm:
1.Nguyễn Thị Duyên.
2. Trần Thị Ngọc Hạ.
3. Phan Thị Thu Hồng.
4. Trần Thị Kiều.
* Điện đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, hiện
nay nhu cầu sử dụng điện của người dân ngày càng nhiều, tình trạng số người
bị tai nạn do điện gây ra ngày càng tăng. Vậy để nâng cao nhận thức an toàn
và tránh lãng phí khi sử dụng điện, chúng ta sẽ đóng vai là những chú thợ điện
của công ty điện lực để tuyên truyền cho người dân về “An toàn và tránh lãng
phí khi sử dụng điện”.
* Chúng ta sẽ làm tờ rơi và trình chiếu powerpoint về nội dung an toàn và
tránh lãng phí khi sử dụng điện.
Lớp chúng ta sẽ chia làm 2 Nhóm
Phân công
* Nhóm 1: Tổ 1 và tổ 2 Thiết kế tờ rơi
(trên khổ A4) để tuyên truyền “An
toàn khi sử dụng điện”.
* Nhóm 2: Tổ 3 và tổ 4 Thiết kế
Powerpoint (9 đến 13 slide) để tuyền
truyền về các nội dung:
- Hậu quả của điện giật.
- Cách phòng tránh điện giật.
- biện pháp tiết kiệm điện.
* Hạn chót: 26 - 07 - 2012.
1. Câu hỏi khái quát: Lựa chon của chúng ta
hôm nay sẽ ảnh hưởng đến ngày mai như
thế nào?
2. Câu hỏi bài học:
- Năng lượng điện ảnh hưởng đến cuộc
sống con người như thế nào?
- Nguồn năng lượng điện có phải là nguồn
năng lượng vô tận hay không?
3. Câu hỏi nội dung:
- Vai trò của điện?
- Điện giật nguy hiểm như thế nào?
- Nêu các biện pháp phòng tránh điện giật?
- Các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện?
- Tại sao phải sử dụng tiết kiệm điện?
- Chúng ta phải làm gì để tránh lãng phí điện?
Liên hệ giáo viên:
- SĐT: 01689975675.
- Email: [email protected]
Vào địa chỉ web: www.Dienluc.com.vn
Liên hệ thêm:
- Chú thợ điện ở trường.
- Công ty điện lực gần nhất.

similar documents