Lektion 8 – Språk

Report
Språk
Kap 11
[email protected]
Vad är språk?

Kommunikationssystem via ljud och
symboler för att uttrycka känslor, tankar,
idéer, upplevelser
Vad är språk?
Vad är språk?

Hierarkiskt
◦ Mindre enheter blir större enheter
◦ Ord – fraser - meningar

Regler
◦ Skapa nya yttranden
◦ Gå bortom här och nu
Vad är språk?

Universellt
◦
◦
◦
◦
◦
Spontan utveckling av teckenspråk
Alla lär sig språk
Alla kulturer har språk
Språkutveckling är likadan överallt
Olika språk är
 Olika på ytan
 Liknande i sin funktion
Historia

1800-talet
◦ Broca, Wernicke

1900-talet
◦ Behaviorism, Skinner
◦ Universal Grammar, Chomsky
◦ Psykolingvistik




Förståelse
Produktion
Representation
Inlärning
Historia

1800-talet
◦ Broca, Wernicke

1900-talet
◦ Behaviorism, Skinner
◦ Universal Grammar, Chomsky
◦ Psykolingvistik




Förståelse
Produktion
Representation
Inlärning
Ord

Lexikon
◦ Snabb inlärning
◦ Ca 50 000

Ord
◦ Bokstäver
◦ Fonem – minsta meningsändrande ljudenhet
◦ Morfem – minsta meningsbärande enhet
Språkperception: fonem

Top-down-effekt på fonem
◦ Phonemic restoration effect
 ”The state governors met with their respective
legislatures convening in the capital city.”
 Host
◦ Vad sas?
◦ När hostades det?
Språkperception: ord

The – 50 varianter

Ta bort kontext – hälften av orden kan
inte identifieras
Språkperception: ord

Språksegmentering
Språkperception: ord

Språksegmentering
◦ ”I scream, you scream, we all scream for
icecream”
◦ I scream - Icecream
Språkperception: ord

Språksegmentering
◦ Statistiska egenskaper
 Prettybaby
 Pre, ty, ba, by
 Pre-ty är vanligare än ty-ba till exempel
 Accordingtopsychologicalresearchveryyoungchildrencanbec
omesensitivetothestatisticalregularitiesamongsyllablesinmean
inglesslanguageandtherebyextractthewordsthatmakeupthelan
guage.
 doba, gatu, meli, sino
 dobagatumelisinomeligatudobasinomelidobagatusinogatusino
dobagatumeligatusinodoba……..
Språkperception: bokstäver

Word superiority effect
◦ Lättare att identifiera bokstäver i ord än
isolerat.
Språkförståelse: ord

Word frequency – ordfrekvens
◦ Svarar snabbare på högfrekventa ord
 Lexical decision task
 Samma effekt för ögonrörelser
 Fixering - Sackader
Språkförståelse: ord

Lexical ambiguity
 Ord med flera betydelser
 Bug – insekt, avlyssning, störa
• Lexical priming
• Olika betydelser
tillgängliga ca 200 ms
innan kontext tar över, vi
märker inte det.
Språkförståelse: meningar

Semantik
◦ Mening

Syntax
◦ Regler för att kombinera ord till meningar
Språkförståelse: meningar

Parsing
◦ Gruppera ord till fraser
◦ Tvetydiga meningar
◦ ”Han väntade på bussen”
Språkförståelse: meningar

Parsing
◦ Syntax first
 Gruppering sker baserat på syntax tills det uppstår
semantiska motsägelser
◦ Interactionist
 Gruppering sker baserat på både syntax och
semantik kontinuerligt
 ”Spionen såg mannen med kikare” – Tvetydigt
 ”Fågeln såg mannen med kikare” - Ej tvetydigt – p g a
semantisk kunskap
Textförståelse

Situationsmodeller
◦ Mental representation av vad en text handlar
om, inte om ord, fraser, etc, utan om
situationer, objekt, händelser o s v
◦ Hur skapar vi sådana representationer?
◦ Simulering av perceptuella och motoriska
aspekter i berättelsen
Textförståelse

Simulering
 ”Han slog spiken i väggen”
 ”Han slog spiken i golvet”
 ”Jägaren såg örnen på himlen”
 ”Jägaren såg örnen i sitt bo”
 Visar bilden det som nämns i meningen?
Textförståelse

Simulering
Språk och kognition

Kan språk påverka perception/kognition?
Vilken matchar den övre?
Språk och kognition
Vilken sida innehåller den ”udda” färgen?
http://www.youtube.com/watch?v=KxmvRpnVXJQ
Språk och djur

similar documents