Promocja zdrowia

Report
Cel priorytetowy:
PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
WŚRÓD UCZNIÓW SP STARE KUROWO
Cele szczegółowe:
 Zapewnienie warunków sprzyjających zdrowiu, nauce i bezpiecznej pracy
(obiekty sportowe, posiłki szkolne, bezpieczeństwo),
 Kształtowanie dobrych relacji między uczniami i pracownikami, samymi
uczniami, szkołą i rodzicami oraz społecznością lokalną,
 Budowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie
i środowisku,
 Umożliwienie uczniom rozwoju ich potencjału fizycznego, psychicznego i
społecznego.
1
v
PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ REALIZACJĘ
EDUKACYJNYCH PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH
ORAZ OPIEKĘ PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ:
 „Radosny uśmiech-Radosna przyszłość” kl. I i II










„Mały Ratowniczek”-kl.I-III
„Nie pal przy mnie proszę” kl. III
„Trening umiejętności społecznych” kl.IV-VI
„Znajdź właściwe rozwiązanie” kl. IV
„Trzymaj formę” kl.V-VI
„Świeże owoce i warzywa” kl.I-III
„Szklanka mleka” kl.I-VI
„Fluoryzacja’-zapobieganie próchnicy zębów
Testy przesiewowe i bilanse 10-o i 12-o latków
Badania uczniów z problemami zdrowotnymi (otyłość, niedobór masy ciała,
wady wzroku, wady postawy i ruchu)
2
Uczestnictwo w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez specjalistów
z PPP Drezdenko, KPP Strzelce Kraj. i pedagoga szkolnego
Rezultaty pracy
o tematyce prozdrowotnej i profilaktycznej
prezentowane na korytarzach
i w gablotach szkolnych
Zajęcia profilaktyczne:





„Bezpieczeństwo
w mojej szkole”
„Ja jestem widoczny,
ty jesteś bezpieczny”
„Zdrowo-znaczy bezpiecznie”
„Bezpieczne zachowanie
w czasie do i ze szkoły”
Trening umiejętności
społecznych”
Efektem zadowolenia społeczności szkolnej
są prace „ Moja szkoła jest…kolorowa,
promująca zdrowie, drugim domem,
bezpieczna, przyjazna, ucząca, wesoła,
ciekawa, multimedialna.
3
Uczestnictwo w konkursach promujących zdrowie i bezpieczeństwo
 „Bezpieczne wakacje z Lupo”II miejsce w powiatowym
konkursie
 „W Europie jeździmy
bezpiecznie”
4
Propagowanie proekologicznych postaw podczas wycieczek szkolnych
i zajęć na terenie szkoły
 „Dzień Ziemi”
 „Zmieniaj nawykinie klimat”
 „Sprzątanie świata”
5
Organizowanie akcji charytatywnych
Koncert charytatywny „Cuda, cuda…”
dla absolwenta naszej szkoły Dawida
wybudzonego w klinice „Budzik”
6
„Podaruj życie”
I TY możesz pomóc
chcąc podarować komuś życie…charytatywna akcja poboru krwi
dla mieszkańców gminy Stare Kurowo
7
Ogólnoświatowa akcja
„Ratujemy i uczymy ratować”, „restart a heart”
pod patronatem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
8
Inspirowanie do podejmowania działań w sferze zdrowia fizycznego
 Spotkanie ze znanymi ludźmi z regionuMichałem Palutą –Mistrzem Polski
w jeździe szosowej juniorów na czas
 Wybitni sportowcy naszej szkoły
9
Uczestnictwo w zawodach i turniejach oraz potyczkach sportowych
Udział:
 w Wojewódzkim Turnieju Tymbarka
dla kl.I-III w Zielonej Górze,
 w Powiatowym Turnieju,
w Minisiatkówkę w Drezdenku
 w Międzyszkolnej Powiatowej
Lidze Kolarskiej
10
 „W zdrowym ciele zdrowy duch”
-obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka
 „Mikołajkowy turniej sportowy”
11
Realizacja założeń programów profilaktycznych
 Uczestnictwo w Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy o Zdrowiu
 Realizacja zajęć warsztatowych w ramach
Światowego Dnia bez Tytoniu „Nikotynizm-destrukcyjne uzależnienie”
 Wizyty w ŚDS „ Niepełnosprawni są wśród nas”
 Edukacja rodziców „ Jak nauczyć dziecko systematyczności w nauce?”.
12

similar documents