6.MỘT SỐ QUI ĐỊNH TRONG GDCK Add your company slogan

Report
CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ
CHỨNG KHOÁN VÀ TTCK
NGUYỄN THANH LÂM – PHÒNG PHÂN TÍCH CTCK KIM ENG VN
LOGO
NỘI DUNG
Add your company slogan
1
Khái niệm về chứng khoán
2
Phân loại các chứng khoán
3
Khái niệm và chức năng của TTCK
4
Phân loại thị trường chứng khoán
5
Các chủ thể tham gia trên TTCK
6
Quy trình và một số qui định trong GDCK
LOGO
Add KHOÁN
your company slogan
1.KHÁI NIỆM VỀ CHỨNG
CHỨNG KHOÁN ?
LOGO
Add KHOÁN
your company slogan
1.KHÁI NIỆM VỀ CHỨNG
Chứng khoán là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ,
xác nhận các quyền và lợi ích hợp pháp của
người sở hữu chứng khoán đối với tài sản hoặc
vốn của tổ chức phát hành.
LOGO
your company slogan
2.PHÂN LOẠI CHỨNGAdd
KHOÁN
• Chứng khoán cơ bản: Cổ phiếu, trái
phiếu, chứng chỉ quỹ.
• Chứng khoán phái sinh: Quyền mua cổ
phần, chứng quyền, quyền chọn mua,
quyền chọn bán, hợp đồng tương lai,…
LOGO
your company slogan
2.PHÂN LOẠI CHỨNGAdd
KHOÁN
CHỨNG KHOÁN VỐN: Là loại chứng khoán mà
người cầm nó có quyền sở hữu những tài sản vật chất
của công ty và đồng thời cũng có quyền tham dự vào
lợi nhuận và các quyết định làm ăn của công ty
CHỨNG KHOÁN NỢ: Là loại chứng khoán không bao
gồm quyền sở hữu và quyền tham dự. Người cầm chứng
khoán đơn thuần chỉ là chủ nợ của người phát hành
LOGO
Add your
company
slogan
3. KHÁI NIỆM VÀ CHỨC NĂNG
CỦA
TTCK
TTCK là thị trường dành cho việc thực
hiện giao dịch các loại chứng khoán
như cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ
quỹ, chứng khoán phái sinh,…
LOGO
Add your
company
slogan
3. KHÁI NIỆM VÀ CHỨC NĂNG
CỦA
TTCK
ĐỐI VỚI CÔNG CHÚNG: Tạo ra phương thức đầu tư
mới; Giúp luân chuyển vốn dễ dàng; Đa dạng hóa đầu tư
ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP : Tạo vốn và tăng vốn;
Định giá liên tục giá trị của công ty.
ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC: Huy động vốn tài trợ các dự
án đầu tư; Điều tiết khối lượng tiền trong lưu thông.
ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ : Thu hút vốn đầu tư của
công chúng nước ngoài.
LOGO
Add your company slogan
4.PHÂN LOẠI TTCK
CĂN CỨ VÀO ĐỊA ĐIỂM GIAO DỊCH
•Thị trường chứng khoán tập trung (Stock Exchange)
•Thị trường chứng khoán phi tập trung ( OTC )
CĂN CỨ VÀO CƠ CẤU TỔ CHỨC
•Thị trường sơ cấp
•Thị trường thứ cấp
LOGO
Add
your company
slogan
5.CÁC CHỦ THỂ THAM GIA
TRÊN
TTCK
1
Nhà đầu
tư
2
3
4
Doanh
nghiệp
Môi giới
trung
gian
Nhà
nước
LOGO
AddTRONG
your company
slogan
6.QUY TRÌNH VÀ MỘT SỐ QUI ĐỊNH
GDCK
NHÀ ĐẦU TƯ
Tiền/CK
Lệnh mua/bán
CÔNG TY CHỨNG
KHOÁN
Bù trừ CK và Tiền
Lệnh mua/bán
TRUNG TÂM LƯU KÍ
CHỨNG KHOÁN
( VSD)
SÀN GDCK
( HSX, HNX )
Kết quả giao dịch
LOGO
Add yourGDCK
company slogan
6.MỘT SỐ QUI ĐỊNH TRONG
Thời gian giao dịch:
 Sàn giao dịch TPHCM (HOSE):
•
•
•
•
Đợt 1: 8h30 – 8h45 (khớp lệnh định kỳ xđ giá mở cửa)
Đợt 2: 8h45 – 10h30 (Khớp lệnh liên tục)
Đợt 3: 10h30 – 10h45 (khớp lệnh định kỳ xđ giá đóng cửa)
Giao dịch thỏa thuận: 8h30 – 11h00 (khối lượng từ 20.000
cp trở lên)
 Sàn giao dịch Hà Nội (HNX)
•
•
Giao dịch từ 8h30 – 11h00: khớp lệnh liên tục
Giao dịch thỏa thuận: 8h30 – 11h00 (khối lượng từ 5.000
cp trở lên)
LOGO
Add yourGDCK
company slogan
6.MỘT SỐ QUI ĐỊNH TRONG
Thứ tự ưu tiên lệnh
-Ưu tiên 1: Giá cả - Ưu tiên cho những lệnh đặt mua với giá cao nhất và
lệnh đặt bán với giá thấp nhất.
-Ưu tiên 2: Thời gian – Hai lệnh có cùng một mức giá thì ưu tiên cho
những lệnh đặt trước.
- Ưu tiên 3: Khối lượng – Hai lệnh có cùng một mức giá, đặt cùng lúc
thì ưu tiên cho lệnh nào có khối lượng đặt mua (bán) lớn hơn.
Đơn vị giao dịch:
-Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ: 10 (HOSE) và 100 (HNX).
-Trái phiếu: không quy định.
LOGO
Add yourGDCK
company slogan
6.MỘT SỐ QUI ĐỊNH TRONG
Biên độ giá:
 Sàn giao dịch TPHCM (HOSE):
 Giá tham chiếu: xác định bằng giá đóng cửa phiên giao dịch ngày
trước đó.
 Biên độ giao động giá: giá trần (+5%); giá sàn (-5%)
 Các bước giá đặt:
• Mức giá <= 49.900 đ: bước giá 100 đồng
• Mức giá 50.000 – 99.500: bước giá 500 đồng
• Mức giá >= 100.000 đ: bước giá 1.000 đồng
 Đối với trái phiếu: bước giá là 100 đ.
 Sàn giao dịch Hà Nội (HNX)
 Giá tham chiếu: xác định bằng bình quân tất cả các giá khớp của
ngày giao dịch trước đó.
 Biên độ giao động giá: giá trần (+7%); giá sàn (-7%)
 Các bước giá đặt: 100 đồng
LOGO
Add yourGDCK
company slogan
6.MỘT SỐ QUI ĐỊNH TRONG
Các loại lệnh:
 Sàn giao dịch TPHCM (HOSE):
 Lệnh giới hạn: lệnh có ghi mức giá mua – bán cụ thể.
Lệnh giới hạn nếu không khớp lệnh sẽ tự động duy trì
trạng thái chờ cho các đợt tiếp theo (nếu không có lệnh
huỷ vào)
 Lệnh ATO: lệnh mua – bán theo mức giá mở cửa.Các
đặc điểm lệnh ATO:
• Chỉ được đặt trong đợt 1
• Lệnh ATO được ưu tiên cao nhất khi khớp lệnh.
• Lệnh ATO nếu không khớp sẽ tự huỷ toàn phần (nếu chưa
khớp) hoặc phần còn lại.
LOGO
Add yourGDCK
company slogan
6.MỘT SỐ QUI ĐỊNH TRONG
 Lệnh ATC: lệnh mua – bán theo mức giá khớp lệnh của
đợt 3. Các đặc điểm lệnh ATC
• Chỉ được đặt trong đợt 3.
• Lệnh ATC được ưu tiên cao nhất khi khớp lệnh
 Sàn giao dịch Hà Nội (HNX)
Chỉ có duy nhất lệnh giới hạn: đặt mua – bán với giá cụ
thể
LOGO
Add yourGDCK
company slogan
6.MỘT SỐ QUI ĐỊNH TRONG
Thời gian thanh toán bù trừ mua – bán chứng
khoán:
 Các giao dịch mua – bán thành công đều theo nguyên tắc
là T+3 (T xác định là ngày giao dịch thành công).
• Lệnh mua: nếu khớp lệnh thì 3 ngày sau chứng khoán sẽ có
trong tài khoản.
• Lệnh bán: nếu khớp lệnh thì 3 ngày sau tiền bán chứng khoán
sẽ chuyển vào tài khoản.
• Ngày thanh toán bù trừ không tính ngày không có giao dịch (thứ
Bảy, Chủ Nhật hoặc các ngày nghỉ lễ).
• Giao dịch lô lớn từ 100.000 CP trở lên thì thời gian thanh toán
bù trừ mua bán là T+1
LOGO
Add yourGDCK
company slogan
6.MỘT SỐ QUI ĐỊNH TRONG
Thời gian thanh toán bù trừ mua – bán chứng
khoán:
 Các giao dịch mua – bán thành công đều theo nguyên tắc
là T+3 (T xác định là ngày giao dịch thành công).
• Lệnh mua: nếu khớp lệnh thì 3 ngày sau chứng khoán sẽ có
trong tài khoản.
• Lệnh bán: nếu khớp lệnh thì 3 ngày sau tiền bán chứng khoán
sẽ chuyển vào tài khoản.
• Ngày thanh toán bù trừ không tính ngày không có giao dịch (thứ
Bảy, Chủ Nhật hoặc các ngày nghỉ lễ).
• Giao dịch lô lớn từ 100.000 CP trở lên thì thời gian thanh toán
bù trừ mua bán là T+1
LOGO
LOGO

similar documents