*íslovky SKLO*OVÁNÍ DVA, OBA, T*I, *TY*I

Report
Číslovky
SKLOŇOVÁNÍ DVA, OBA, TŘI, ČTYŘI
• ZAPAMATUJ! Zvláštní skloňování těchto
číslovek:
1.
2.
3.
4.
6.
7.
DVA SEŠITY
DVOU SEŠITŮ
DVĚMA SEŠITŮM
DVA SEŠITY
DVOU SEŠITECH
DVĚMA SEŠITY
OBA SEŠITY
OBOU SEŠITŮ
OBĚMA SEŠITŮM
OBA SEŠITY
OBOU SEŠITECH
OBĚMA SEŠITY
Číslovky
SKLOŇOVÁNÍ DVA, OBA, TŘI, ČTYŘI
• ZAPAMATUJ! Zvláštní skloňování těchto
číslovek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
TŘI CHLAPCI
TŘÍ CHLAPCŮ
TŘEM CHLAPCŮM
TŘI CHLAPCE
TŘI CHLAPCI!
TŘECH CHLAPCÍCH
TŘEMI CHLAPCI
ČTYŘI CHLAPCI
ČTYŘ CHLAPCŮ
ČTYŘEM CHLAPCŮM
ČTYŘI CHLAPCE
ČTYŘI CHLAPCI!
ČTYŘECH CHLAPCÍCH
ČTYŘMI CHLAPCI
Procvičování
DOPLŇTE SPRÁVNÉ TVARY ČÍSLOVEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
V rohu pokoje stál stůl se (4) ________ nohami.
Šla jsem do kina s mými (2) ________ kamarády.
Večerka byla oznámena (3) ________ údery.
Vinu za nehodu dal soud (oba) ________ řidičům.
Letos máme ve třídě o (3) ________ žáky méně.
Událost se stala buď před (200) ________ lety nebo (300)
________ lety.
Žákyně se v testu dopustila (4) ________ chyb.
Ranní rozcvička byla ohlášena (2) ________ hudebními
motivy.
Jana seděla na (2) ________ židlích.
Sestra napsala (obě) ________ svým kamarádkám.
Procvičování
DOPLŇTE SPRÁVNÉ TVARY ČÍSLOVEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
V rohu pokoje stál stůl se čtyřmi nohami.
Šla jsem do kina s mými dvěma kamarády.
Večerka byla oznámena třemi údery.
Vinu za nehodu dal soud oběma řidičům.
Letos máme ve třídě o tři žáky méně.
Událost se stala buď před dvěma sty lety nebo třemi sty lety.
Žákyně se v testu dopustila čtyř chyb.
Ranní rozcvička byla ohlášena dvěma hudebními motivy.
Jana seděla na dvou židlích.
Sestra napsala oběma svým kamarádkám.
Procvičování
ČÍSLICE NAHRAĎTE SLOVY
1. Tatínek odebírá (2) ________ noviny.
2. Některá slova mají (2) ________ význam.
3. K Vánocům dostal dědeček (5) ________ vlněné ponožky a
(3) ________ pletené rukavice.
4. Omylem si koupila (2) ________ nůžky.
5. V Brně jsem objevil secesní vilu U (3) ________ lilií.
6. (Oba) ________ sourozencům se maturita podařila na první
pokus.
7. Každý (2) ________ žák v řadě bude zkoušený.
8. S (oba) ________ brankáři trenér na sezónu počítal.
Procvičování
ČÍSLICE NAHRAĎTE SLOVY
1. Tatínek odebírá dvoje noviny.
2. Některá slova mají dvojí význam.
3. K Vánocům dostal dědeček patery vlněné ponožky a troje
pletené rukavice.
4. Omylem si koupila dvoje nůžky.
5. V Brně jsem objevil secesní vilu U tří lilií.
6. Oběma sourozencům se maturita podařila na první pokus.
7. Každý druhý žák v řadě bude zkoušený.
8. S oběma brankáři trenér na sezónu počítal.
Digitální učební materiál:
•
•
•
•
•
•
•
•
Autor: Mgr.Petra Adamčíková
Stupeň a typ vzdělávání: 2.stupeň ZŠ
Ročník: šestý
Předmět: český jazyk
Počet vyuč.hodin: 1
Škola : ZŠ a MŠ L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice
Vytvořeno: srpen 2011
Druh uč.materiálu – prezentace –Microsoft PowerPoint-výklad
a procvičování
• Školní rok 2011/12 a dále
• Registrační číslo: 7_I_11_Čj
Zdroje
• Krausová,Z., Teršová,R.,Český jazyk 6 učebnice pro základní školy a víceletá
gymnázia 1.vydání.Plzeň:Nakladatelství Fraus,2003.136s.
ISBN 80-7238-206-3
• Styblík,V., Čechová,M., Hauser,P., Hošnová,E.,Český jazyk pro 6.ročník
základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií 2.vydání.Praha:
SPN , 2001.176s.ISBN 80-7235-148-6
• Seifertová,A.,Cvičebnice k učebnicím českého jazyka pro 6.-9.ročník ZŠ
2.vydání.Hájek Studio BLUG 2006.207s.154-00-26

similar documents