Sirpa Tujunen - Kuntoutussäätiö

Report
Työluotsityö työterveyshuollossa
– kokemuksia
Sirpa Tujunen työelämäasiantuntija
Työluotsi, OHL-ohjaaja
Kuntoutussäätiö
Lähtötilanne
Koppi
asiakkaasta
Luotsiohjaus
Kiireetön läsnäolo
Kohtaaminen
Ratkaisuihin ja
voimavaroihin
keskittyvä tuki
Mikä on totta ja
mahdollista
Innovatiivisuus
Kaikki keinot
käyttöön
Työluotsi-ohjaus
Ohjauskerta 1
1.5-2h
”Miten voin olla avuksi”
”Mistä on hyvä puhua”
”Mikä on totta ja
mahdollista”, jonka
pohjalta tavoitteet
Voimavarat
Työhistoria
Tukiverkot
Ohjauskerta 2-5
Ohjattavan oman
aktiivisuuden tukeminen
- Polkujen löytäminen
- Polulla pysyminen
- välitehtävät esim.
työpaikalla esimiehen,
työkaverin,
työyhteisön kanssa
- Kokonaiselämän tuki
Päätösohjaus
- Tulevaisuuteen
suuntaaminen
- Ratkaisu löytyy tai
tuen tarve päättyy,
ohjattava saanut
otteen
suunnitelmastaan
- Yhteenveto ja
saattaen vaihtaen
työterveyshuoltoon
Tavoitteet
Arviointi, palaute
-
Onnistumisen edellytys
Ennakoiva
yhteistyö
Esimies Työyhteisö
Asiakas
Työluotsi
Työterveys
huolto
Miten sen teimme?
Koppi asiakkaasta
 Työterveyshoitaja ja työterveyslääkäri ohjasi
luotsattavat, joiden katsoivat hyötyvän
työluotsin ohjauksesta, saattaen vaihto
 Työluotsi soitti henkilöille varasi ajan,
tapaamiset työterveyshuollossa
 Luotsattavat 45-56 vuotiaita
 Kesto 1-1.5h, ensimmäinen ohjaus 2h,
 1-5 ohjauskertaa, joiden välissä tehtäviä
 Ohjausta myös sähköpostitse ja puhelimitse
Luotsattavien tilanne
 Kaikilla oman elämän haasteita työhaasteiden
lisäksi
 Vähäinen yhteydenpito sairaslomalla töihin ja/tai
työterveyshuoltoon
 45-57 v työsuhteessa, lyhyitä toistuvia poissaoloja,
pitkä, työkyvyn alenemisen uhka (terveys)
 Usko työhön paluusta hiipuu jos yksityiselämän
kuormitukset pitkäkestoisia
 Halu vetäytyä
 Uusien mahdollisuuksien ideointi ja niistä esim.
esimiehen, perheen kanssa keskustelu vähäistä
Case: Työluotsityö työhön paluun
tukemiseksi
yli 50v nainen, hoitoala, masennuksen jälkeinen
työhönpaluu, työterveyshuollossa tehty työhön
paluusuunnitelma/terveysneuvottelu:
 mukautettu työ
 4h-6h-8h työaikajärjestely
 esimiehen ja työyhteisön tuki
 lääkäri katsoi asiakkaan hyötyvän työluotsin
ohjauksesta, 3x 1h työhön paluun tarkastelu
 ohjaus päättyi, kun asiakas siirtyi 8h ja uskoi
selviävänsä siitä työpaikan tuella
 tähän tekstiä (20p)
 tähän tekstiä (20p)
 tähän tekstiä (20p)
 tähän tekstiä (20p)
Case: sairaslomalta paluu omaan työhön ei enää
onnistu, uusien polkujen etsintä
yli 50v nainen, hoitoala, tules-vaivat, työterveyshuollossa
pidetty terveysneuvottelu, jossa sovitaan 2x luotsiohjausta
painottuen muiden taitojen ja työkokemuksen
kartoitukseen
 Asiakkaan oma tarina ja tulevaisuuden
työtoiveet => halu “ihan muun työn” kokeiluun
voimistuu”
 Kannustus keskusteluun esimiehen kanssa
työkokeilun vaihtoehdoista
 Tukea yksityiselämän haasteisiin
Haasteet
 Aikaa luotsityölle, aikaa vaihtoehtojen
kartoittamiseen työterveyshuollon,
työnantajan uudelleen sijoittelusta,
uravaihtoehdoista vastaavien kanssa
 Rajapintojen yhteistyön lisääminen
ratkaisujen toteutumiseksi

similar documents