Prezentacja

Report
Przed przerwą świąteczną zaprosiłyśmy wszystkich
gości. Każdemu z nich dałyśmy zaproszenie oraz
ulotkę dotyczącą tego ,o czym będziemy rozmawiać.
Każdej klasie przydzieliłyśmy zadania reprezentanci klas mieli zebrać propozycje od
swoich kolegów.
Zadania dla klas pierwszych :
• Wymyślenie hasła promującego „Zielony miesiąc ”
•Co można zrobić, by poprawić wygląd szkolnych
korytarzy po przerwie.
Zadania dla drugich klas:
• Opracowanie zasad, jakie obowiązują podczas
korzystania z przestrzeni publicznej (sale, korytarze
szkolne, ogródek, przystanek)
• Jakie działania podjąć, by uczniowie zaczęli dbać o
porządek wokół siebie.
Zadanie dla trzecich klas :
• Wymyślenie, jak można zagospodarować i
odnowić teren wokół szkoły. (ogródek, przystanek)
Pozwoliło to poświęcić nam więcej czasu na dyskusję
o pomysłach oraz na lepsze wyciągnięcie wniosków i
ich wstępne opracowanie.
Ochrona środowiska jest w dzisiejszych czasach niezbędna. Człowiek
zniszczył już wiele walorów przyrody i robi to nadal. Nasuwa się więc
pytanie „Jak mogę chronić przyrodę?” Otóż są pewne sposoby.. Po
pierwsze zajmij się segregacją odpadów. Rozdzielaj śmieci na plastik, szkło
i papier. Staraj się kupować towary przyjazne dla środowiska, np. środki
do mycia i prania ulegające szybkiemu rozkładowi. Wybieraj produkty w
opakowaniach zwrotnych luz oznaczonych jako możliwe do
przetworzenia. Pamiętaj żeby oszczędzać energię elektryczną i wodę.
Postaraj się unikać używania foliowych i plastikowych opakowań. Dobrze
jest również częściej korzystać ze środków komunikacji miejskiej, bądź też
w okresie letnim z roweru.
PANI PUTOWSKA OPOWIEDZIAŁA, W JAKI
SPOSÓB DO AKCJI UPIĘKSZANIA SZKOLNEGO
OGRÓDKA NALEŻY ZAANGAŻOWAĆ RODZICÓW
ORAZ WSKAZAŁA RÓŻNE MOŻLIWOŚCI
ZDOBYCIA ŚRODKÓW NA ZAKUP ROŚLIN
Podczas debaty narodziły się takie pomysły :
1. Dbanie o czystość w salach lekcyjnych –
przeprowadzenie na godzinach wychowawczych akcji
czyszczenia ławek i krzesełek.
2. Wzmożone utrzymywanie porządku na korytarzach.
3. Zrobienie grafitii na ścianie przy sklepiku szkolnym.
4. Utrzymywanie porządku w ogródku, nasadzenie
nowych roślin, wystawienie nowych ławek.
5. Pozyskanie środków na zakup roślin z kiermaszu ciast
6. Odnowienie szkolnego przystanku autobusowego..
7. Przeprowadzenie konkursów na projekt koszy na śmieci i
projekt odnoionego przystanku.
UWAGA !!!
MAJ W NASZEJ SZKOLE BĘDZIE
MIESIĄCEM AKTYWNOŚCI. W KAŻDYM
TYGODNIU BĘDĄ PROWADZONE
DZIAŁANIA, KTÓRE MAJĄ NA CELU
WSPÓŁTWORZENIE PRZESTRZENI
PRZYJAZNEJ UCZNIOWI , W TYM
KSZTAŁTOWANIE NAWYKUDBAŁOŚCI O
ŚRODOWISKO I CZYSTOŚĆ IĆ WOKÓŁ
NAS.
NASZE DZIAŁANIA ROZPOCZYNAMY W
2. TYGODNIU MAJA TZW. ZIELONYM
TYGODNIEM.
Zielony miesiąc czyli „Zielono mi przez 30 dni” – plan działań:
Została już wybrana grupa osób, która będzie każde działanie
nadzorować.
• W pierwszym tygodniu będziemy porządkować nasze sale
lekcyjne, akcje odklejania gum spod ławek, sprzątanie w
szafkach z materiałami, czyszczenie ławek i stolików Po
każdej lekcji dyżurni będą musieli sprawdzić czy uczniowie
zostawili po sobie porządek. Jeżeli, tak to dobrze, jeżeli nie to
będą musieli posprzątać to co nabrudzili.
•Na początku drugiego tygodnia zostanie ogłoszony konkurs
plastyczny , w którym trzeba będzie zaprojektować
oryginalny kosz na śmieci, czyli taki, do którego uczniowie
chętnie będą rzucać śmieci. W sklepiku szkolnym powstanie
również grafitii oraz chcemy na nowo pomalować nasz
przystanek. Chcemy zorganizować też kiermasz ciast, z
którego dochód zostanie przeznaczony na zakup nowych
roślin do ogródka. Do tego działania planujemy zaangażować
rodziców.
!
• W kolejnym tygodniu będziemy łączyć swoje obowiązki,
część osób będzie pilnować postępów prac w szkole zaś
inni będą upiększać szkolny ogródek i sadzić nowe roślinki
. Myśleliśmy również o wygospodarowaniu „zielonej sali”
- przyjemnie byłoby mieć tam zajęcia w słoneczne dni.
Chcemy, żeby powstało również miejsce na ogniska, ale
musimy zdobyć środki na ten cel.
• W czwartym tygodniu zostaną podsumowane nasze
działania, oraz rozstrzygnięte konkursy. Jeśli pozyskamy
sponsorów lub zaangażujemy rodziców , podejmiemy
działania odnowy szkolnego przystanku. Korzystają z
niego przecież nie tylko uczniowie, ale również lokalna
społeczność.
 I chociaż tyle się mówi o konieczności segregacji śmieci,
ciągle mamy z tym problemy. Dlatego , w związku z
kształtowaniem nawyku dbałości o środowisko, chcemy
przeprowadzić akcję zachęcającą do świadomego
segregowania odpadów.
Na koniec jeszcze raz głos zabrał Pan Dyrektor,
który podsumował naszą dyskusję. Potem
zaprosiłyśmy gości na skromny poczęstunek .
Wszyscy byli bardzo zadowoleni ,debatę
uznaliśmy za konstruktywną. Następnego dnia,
jeszcze raz spotkaliśmy się z uczniami ,
przedstawiłyśmy plan działań i pomysł
zorganizowania zielonego tygodnia oraz
wspólnie wytypowaliśmy osoby
odpowiedzialne organizację i czuwanie nad
zielonym miesiącem.

similar documents