P*ÍMÁ *E* 5. ro*ník

Report
PŘÍMÁ ŘEČ
5. ročník
Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná
VY_32_Inovace/6_342
4. 6. 2012
Anotace:
Jazyk:
Prezentace je určena žákům prvního stupně. Seznamují se v ní s tvořením
přímé řeči, základními pravidly použití rozdělovacích znamének
český jazyk
Očekávaný výstup:
dokáže dát nepřímou řeč do řeči přímé a naopak, dokáže správně použít
rozdělovací znaménka v přímé řeči
Speciální vzdělávací potřeby:
Žádné
Klíčová slova:
přímá řeč, nepřímá řeč
Druh učebního materiálu:
DUM - Prezentace doplněná výkladem
Cílová skupina:
Žák
Typická věková skupina:
10-12 let (5. ročník)
Přímá řeč uvádí doslova, co někdo řekl
nebo napsal.
 Přímá řeč bývá na začátku i na konci
ohraničena uvozovkami; na jejím
začátku píšeme velké písmeno.

„Paní učitelko, kam jste říkala, že
máme dát ty uvozovky?” přihlásí se
uprostřed písemky Honza.
„Počkej chvilinku,“ odpoví paní
učitelka, „teď zrovna nemám čas,
Honzíku. Zatím je někam polož.”
Přímá řeč bývá uvozena větou
uvozovací.

Uvozovací věta může stát:
1)
Před přímou řečí
Honza řekl: „Odpoledne se hraje fotbal.“
Maminka se zeptala: „Opravdu ses učil?“
Hanka připomněla: „Nezapomeň na svůj slib!“
:„
.(?!)“

Uvozovací věta může stát:
2)
Za přímou řečí
„Jdeme na ryby,“ vyzval děda Davida.
„Čí jsou ty boty?“ ptal se pan školník.
„Seďte rovně!“ řekla paní učitelka.
„
,(?!)“
.

3)
Uvozovací věta může stát:
Je do přímé řeči vložena
„Půjdeme pro pečivo,“ řekl děda, „za čtvrt
hodiny zavírají!“
„Nebude pršet?“ zeptala se teta, „měli
bychom se rychle schovat.“
„
,(?!)“
, „
.(?!)“
Zkusme doplnit rozdělovací znaménka (uvozovky,
čárku, dvojtečku, tečku, otazník, vykřičník):






Přivez mi to, co ti po cestě cvrnkne do klobouku
poprosila Popelka tatínka
Oslíčku, otřes se poroučel marně hostinský
Abys získal Zlatovlásku řekl vážně král musíš
splnit tři úkoly
Hrnečku vař rozkázala chudá vdova a pak se
nestačila divit
Kdo to spí v našich postýlkách podivili se
trpaslíci
Děd Vševěd poradil Ať odkryjí pramen
a vyženou žábu, kterou tam najdou
Převeďte následující text do přímé
řeči s větami uvozovacími:
Paní učitelka řekla dětem, že budou
určovat slovní druhy. První se přihlásil
Martin a uvedl, že zaječí je sloveso.
Markéta se smála, že to tak není.
Že zaječí je třeba pacička, takže to musí být
přídavné jméno. Martin se bránil tím,
že by měla Markéta slyšet jejich Evu, když
zaječí. Protože to slovo vyjadřuje činnost, je
to sloveso.
Zkontroluj si:
Paní učitelka řekla dětem: „Budete určovat
slovní druhy.“
První se přihlásil Martin a uvedl: „Zaječí je
sloveso.“
Markéta se smála: „To tak není. Zaječí je
třeba pacička, takže to musí být přídavné
jméno.
Martin se bránil: „Měla bys, Markéto, slyšet
naši Evu, když zaječí. Protože toto slovo
vyjadřuje činnost, je to sloveso.“

similar documents