přednáška z 11.9. - Spolek moravskoslezských farmaceutů v Ostravě

Report
TYPOLOGIE PACIENTŮ V LÉKÁRNĚ
Pro setkání Spolku moravskoslezských
farmaceutů v Ostravě
11. 9. 2013
Mgr. Alexander Tomeček
TYPOLOGIE PODLE…???
1. Podle osobnosti pacienta – teoretická
2. Podle jeho diagnózy – praktická
3. Podle jeho chování (situační) - praktická
2
TYPOLOGIE PODLE - E. KRETSCHMERA
PYKNIK
ATLET
ASTENIK
3
TYPOLOGIE PODLE - S. FREUDA
4
TYPOLOGIE PODLE - EYSENCKA
5
TYPOLOGIE PODLE – DG.
•
•
•
•
•
hypochondr
sekundární zisk z nemoci
psychiatrické dg.
chroničtí pacienti
akutní pacienti
6
SITUAČNÍ TYPOLOGIE
Důvěra v lékárnu (min – max)
100%
19%
23%
23%
REZIGNOVANÝ
BĚŽNÝ
PŘÁTELSKÝ
17%
18%
NERUDA
KVERULANT
0%
0%
Zdroj: http://www.hmccr.cz/node/39
Otevřenost (min – max)
100%
7
SITUAČNÍ TYPOLOGIE
Přátelský typ
• Nejčastěji ze všech typů zajde do první lékárny, kterou má po
ruce. K nákupu konkrétního přípravku se rozhodne na základě
konzultace s lékárníkem. Při výběru přípravků dává důraz na
kvalitu a poměr „kvalita/cena”. Na komunikaci s lékárníkem si
nejvíce cení vstřícnosti a snahy najít pro něj nejvhodnější
přípravek. Mezi „přátelskými” zákazníky je největší zastoupení
mladých lidí do 35 let s vysokoškolským vzděláním a vyšším
příjmem na osobu.
8
SITUAČNÍ TYPOLOGIE
Běžný typ
• Nejčastěji nechává výběr konkrétního přípravku na
lékárníkovi, od kterého při nákupu očekává především
informace stručné a praktické. Oceňuje slušnost a trpělivost
lékárníka. Mezi „běžnými” zákazníky je více žen, než v
ostatních typech.
9
SITUAČNÍ TYPOLOGIE
Rezignovaný
• Lékárnu hledá podle cenové úrovně, proto projde několik
lékáren a následně si jednu vybere. Rozhodnutí, který
přípravek koupit, nechává na lékárníkovi, kterému řekne, co
zhruba chce. Na komunikaci s prodávajícím v lékárně si nejvíce
cení dostatku času a taktního přístupu ke svým problémům.
V tomto typu je více starších lidí s nižším vzděláním.
10
SITUAČNÍ TYPOLOGIE
Kverulant
• Nejčastěji ze všech typů přichází do lékárny již rozhodnutý, co
chce koupit. Na komunikaci s prodávajícím si nejvíce cení
stručnosti, odborných a praktických informací. Více
„kverulantů“ je mezi svobodnými a rozvedenými. Nejčastěji
se jedná o středoškolsky vzdělané zákazníky s průměrným
příjmem.
11
SITUAČNÍ TYPOLOGIE
Neruda
• Častěji než ostatní typy chodí převážně do jedné lékárny,
občas zajde i do jiné. Při výběru přípravku dává důraz na
poměr „kvalita/ cena“. O nákupu konkrétního přípravku se
rozhoduje na místě na základě vlastní volby. Na komunikaci s
lékárníkem si nejvíce cení stručných údajů a informací o
osobních zkušenostech. Neoceňuje slušnost a trpělivost
lékárníka. Tento typ reprezentují spíše starší lidé nad 55 let s
nižším příjmem, mezi „nerudy“ je více mužů.
12
SITUAČNÍ TYPOLOGIE
Důvěra v lékárnu (min – max)
100%
19%
23%
23%
REZIGNOVANÝ
BĚŽNÝ
PŘÁTELSKÝ
17%
18%
NERUDA
KVERULANT
0%
0%
Zdroj: http://www.hmccr.cz/node/39
Otevřenost (min – max)
100%
13
Transakční analýza E. Berneho
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Co je to transakční analýza?
Struktura vnitřního JÁ (rodič, dospělý, dítě)
Analýza transakce = výměna sdělení (info + emoce)
Analýza životního scénáře
Analýza komunikačních her
Co vyžaduje dnešní komunikace v lékárně?
14
Rodičovské JÁ
• Obecně:
a/ Poslouchej mě a dělej, co říkám já!!!
b/ Nedělej to, co já, ale co ti říkám!!!
Pacient:
„Chci to mít ZDARMA...“
„Musíte mi dát něco, za co nedoplácím“
„Pořád zdražujete…“
„Jste drazí…..“
Lékárník:
„Musíte užívat….“
„Jako odborník Vám říkám“
„Je nezbytně nutné, aby..…“
„Já ceny nedělám…“
15
Dětské JÁ
•
Obecně:
„Já to chci….“
„Mě nikdo nechápe….“ „Nikdo mi nerozumí…“
Pacient:
…vidíte, že jsem nemocný
….nemám peníze, jsem jen důchodce…
….nechodím často do lékárny, abych neutratil moc….
….prosím, pomůžete mi?
Lékárník:
…chtěl bych Vás poprosit, nekombinujte….
…prosím, užívejte sirupek….
…přál bych si, aby jste užívat….
….podám Vám ty kapičky….
…máte receptík…..
….Ibalgínek….
…dám vám slevu, máme akcičku na přípravek…
16
Dospělé JÁ
• Obecně:
Mám jasno v tom: co, kdy, jak, proč a za kolik!
Pacient:
„Kolik to stojí tento přípravek?“
„To budu muset něco doplácet?“
„Mohu to kombinovat s přípravkem XY?“
Lékárník:
„Pro Vás je nejvhodnější toto…“
„Ano, doplácíte 100 Kč.“….
„Kombinace je možná za podmínky..“
17
Příklad komunikace -doma
Manželka
Manžel
RO
DO
DÍ
RO
„Ahoj rodinko, JAK dnes bylo?“
DO
DÍ
18
Příklad komunikace -doma
Manželka
Manžel
RO
RO
DO
DO
DÍ
DÍ
19
Příklad komunikace -doma
Manželka
Manžel
RO
RO
DO
DO
DÍ
DÍ
20
Příklad komunikace - maminka
Matka - babička
Dcera
RO
RO
DO
DO
DÍ
DÍ
21
Příklady komunikace - lékárna
Lékárník
Pacient
RO
RO
Doporučuji užívat v kombinaci
DO
DO
DÍ
DÍ
22
Životní plán = 4 scénáře postojů
• JÁ jsem OK
– TY jsi OK
• JÁ jsem OK
– TY nejsi OK
• Já nejsem OK
– TY jsi OK
• Já nejsem OK
– TY nejsi OK
23
Životní plán „JÁ jsem OK - TY jsi OK“
Prvotní postoj od dětství je:
Nejsem OK – TY jsi OK
se mění po rozhodnutím
dospělého jedince.
Jsem OK
Nejsem OK
JÁ jsem OK
– nejsi OK
nejsi OK
– TY jsi OK
je postoj, kdy dítě je týráno rodiči
(psychicky) a JÁ se snaží za každou
cenu u to být OK (uzavřenost, agrese),
i když je to špatně pro okolí.
= absence citů, pozornosti a lásky
= vzniká vědomě!
24
Specifické scénáře
•
•
•
•
•
•
„nikdy nikomu nevěř“…………….…..“buď hodná“
„jsi nešikovná“………………..………“ty to dokážeš“
„na co sáhneš, to pokazíš“……………..“jsi dobrý“
„dej na sebe pozor“…............“to se ti povedlo“
„život nestojí za nic“……“když se chce, jde vše“
„zadarmo ani kuře nehrabe……….. “
25
Co vyžaduje dnešní komunikace v lékárně?
1. Metodika komunikace - (trychtýř, empatie,
autenticita, kongruence + asertivita)
2. Odhad situace s pacientem (otevřenost - důvěra)
3. Srozumitelnost pro pacienta (užitek a Já Dospělé))
4. Pochopení úskalí pomáhající profese
(přenos, proti - přenos,projekce,auto-projekce,
psychologická odstup od situace pacienta)
26
Rekapitulace
1. Jaký je můj životní scénář?
2. V práci jen JÁ Dospělé = psychologický odstup
3. Metodika komunikace = je to hra
(empatie, autenticita, kongruence)
4. Analýza situace a stavu pacienta = důvěra v lékárnu
a otevřenost
27
NĚCO NA ZÁVĚR
28
DĚKUJI ZA POZORNOST
29

similar documents