PRIMÁRNÍ DIREKCE - presentace

Report
Primární direkce
Ing. Pavla Baudyšová Jirků
Plzeň 26.11.2013
Otázka přesnosti času narození
Dávný konflikt
Touha ovládat metodu stanovení času
narození („správná“ astrologická touha)
Čas narození = poloha ascendentu a Media
coeli, poloha domů
Osy klíčové, „tykadla“ - napojení na vesmír,
nejrychlejší, nejproměnlivější, nejvíce
individuální – stále se potvrzuje
Metody stanovení času narození
Horoskop bez času narození je jako mapa bez
popisu, šifrovaný vzkaz bez znalosti kódu
Metody různé – od kyvadla přes Hermovu
váhu, charakteristika znamení na
ascendentu, tranzity na osy…
Primární direkce – metoda převzatá (viz
dávný konflikt)
Zajímala mne praxe metody, k teorii mám
úctu 
Primární direkce
Teorie – DVD Primární direkce Ing. Antonína
Baudyše
Primární direkce = prvotní vedení (Asc a MC)
Myšlenka - Pohyb os horoskopu v průběhu
dne narození a jejich kontakt s planetami
předurčuje životní události zrozence
Působí pohyb Asc a MC v obou směrech –
neboli zajímá nás, co dělaly osy po našem
narození i před ním (předurčení životních
událostí už před narozením či v době porodu)
Pohyb, který osa vykoná za 4 časové minuty v
průběhu dne narození odpovídá jednomu
roku života
MC – čtyři minuty = jeden stupeň = jeden rok
(přesněji Naibodův klíč – 59‘08“ = jeden rok )
Asc – nerovnoměrná rychlost výstupu – čtyři
minuty = také jeden rok v životních
událostech, ale za tuto dobu ascendent může
urazit větší vzdálenost a spustí více událostí u
znamení s rychlým výstupem, nebo naopak
méně u znamení s pomalým výstupem
Typ události naznačené PD je dán typem
planety, se kterou se osa spojí, a typem
vazby, kterým se s ní propojí
Obecně sextil, trigon, konjunkce ve vztahu s
dobrodějem naznačuje zamilování se,
narození dítěte, úspěch, štěstí, zisk, pořízení
nemovitosti a podobně
Sextil a trigon se škůdcem dávají slabší, ale
také dobré výsledky, často odpracované –
zejména s ohledem na domy, kde planeta
vládne
Naopak kvadráty, opozice na Slunce nebo
škůdce (u nich i konjunkce) dávají velmi těžké
životní situace
Kvadráty a opozice Jupitera, Venuše, Luny,
Merkura zklamání, slabší nepříznivé vlivy
Zásadní význam radix, planeta v sobě nese
význam domu, kterému vládne
Někdy překvapivé – příklad při skvělých
tranzitech
Stručný význam planet v PD
Luna domov, mateřství, rodina, prožívání
Slunce síla, osobnost, základ bytosti (proto
silné v disharmonických aspektech)
Merkur myšlení, nejvíce význam dle domů
Venuše láska, pomoc, radost; opačně
rozchody
Mars práce, energie, síla, úrazy, konflikty, vše
rychlé
Jupiter velmi dobré, pomoc, vztah, úspěch nebo zklamání, přecenění, ztráta ideálů
Saturn zkoušky, práce, nemoci, úrazy, úmrtí;
harmonicky zklidnění nebo podle významu
domů
Uran úrazy, konflikty, střety, rychlé události,
úmrtí; harmonicky svoboda, nezávislost
Neptun souvislost s podvody, vážné těžko
řešitelné nemoci, manipulace; harmonicky
duchovní záležitosti, intuice (nedá se spoléhat)
Pluto vážné nemoci, osudové vlivy, vnější
okolnosti; harmonicky silné duchovní vlivy,
ochrana
Uzly příležitosti, setkání, okruh lidí, rozchody
Příklady
Ë
15.7.2012 rozchod,
úmrtí v rodině
22.2.2013 seznámení
13.4.2013
26.5.2013
3.7.2013 nemoc dědy
Brno
16.6.1970 úraz oko
29.8.1970
7.6.1972 nevlastní otec
20.3.1975 zbití dvouleté
sestry
Žatec
6.5.1978 násilí a nemoc
matky
3.9.1981 první láska
22.4.1982 stěhování, rozchod
8.9.1984 kolej sama, zklidnění
26.7.1988 setkání s tátou
29.3.1990 těhotenství syn
12.6.1990
21.7.1990 úmrtí dědeček
Praha
12.5.1991 stěhování březen
8.6.1995 koupě parcely
Dobříš
13.8.2000 komplikace porod
6.11.2005 rozpad vztahu
23.11.2005
31.1.2006 nový vztah
28.3.2006
24.12.2006
26.4.2009 onemocnění AB
14.5.2012 úmrtí otec
Velké štěstí
25.8.2004
19.9.2004
24.9.2004
Kamarádův osudový zlom
27.11.2007 početí dítěte
24.7.2008 narození dcery
13.11.2008 úmrtí manželky
2.9.2009
Kamarádova manželka
Ë
3.1.1993 narození dcery
21.9.2006 ?
11.7.2008 narození dcery,
zjištění nádoru
13.12.2008 úmrtí
Složité dosažení mateřství
16.3.1985
20.7.1985
10.11.1987
11.11.1987
1.9.1988
14.1.1989
2.1.1992
25.2.1994
29.3.1994
Ukázka rektifikace
10.8.2003
13.2.2004
13.2.2004
6.10.2012
29.10.2012
Události:
Červen 2003 vztah
Listopad 2003 první láska
Duben 2012 úmrtí děda
Srpen 2012 druhý děda vážná nemoc
9.5.03 – vztah červen
12.11.03 – láska listopad
12.11.03
12.11.03
3.12.05 – zápal plic listopad
11.2.06 – potíže doma
11.8.08 – rozchod září
13.7.09 – definitivní rozchod,
srpen – září, ztráta iluzí a dluh
24.6.12 – úmrtí děda duben
7.10.12 – vážná nemoc děda
srpen; konec roku potíže vztah
19.7.13 Pha – stěhování a klid
21.11.13 Dob – živnostenský list
Poznámky k primárním direkcím
Tolerance u událostí 5 – 6 měsíců
1 minuta v čase narození odpovídá 3 měsícům
v životních událostech
Nelze posuzovat bez ohledu na radix, vazba
mezi osou a planetou v radixu zesiluje význam
direkce
Těsně spojené s přesným časem narození
Neptun a Pluto nevypočitatelné, vždy opatrně
Pozor na relokaci, špatná dvakrát, mineme
dobrou – opačně lepší 
Poznámky k osám horoskopu
Klíčový prvek horoskopu, vše, co se týká os, je
velmi významné – radixové aspekty na osy,
tranzity na osy, sekundární direkce k osám
PD přímo založeny na práci s Asc a MC
I v solárním horoskopu zapojení os znamená
důležité roky; podobně metoda solárního
oblouku (
) v mém případě ovdovění
Práce s tranzity planet směrem k primárně
direkčním osám – náročné na výpočet, ani
program neumí automaticky, ale zajímavé

similar documents