Priate*stvo * potreba spolo*enstva

Report
Táto myšlienka nedala spávať starému
kráľovi, a preto raz povedal princovi:
„Syn môj, ja tu už dlho
nebudem kraľovať a neviem,
čo sa stane po mojej smrti.
Okolo trónu je mnoho
nepriateľov. Bojím sa o ríšu,
ktorú som vybudoval aj pre
teba. Umieral by som
spokojnejšie, keby som vedel,
že máš bezpečné útočisko,
ktoré ťa zachráni v prípade
nebezpečenstva. Preto ti radím,
aby si prešiel kráľovstvo a na
obranu hraníc si v ňom
vybudoval čo najviac
pevností.“
Po určitom čase sa vrátil do kráľovského paláca.
Unavený, schudnutý, ale spokojný, že načas
splnil úlohu, bežal sa ukázať otcovi.
Priateľov potrebujeme, aby sme
dokázali žiť a dokázali byť úprimní
k sebe samým.
Istý jezuita píše: „Mojimi priateľmi sú tí, pred ktorými môžem
byť sám sebou: Vedia, čo som za človeka, a poznajú moje
slabé stránky. Oceňujú však moje prednosti - možno viac
než ja sám. Preto sa dá pravda ,Boh miluje hriešnika', ľahko
prepísať na ,priateľ miluje hriešnika'."
„Utekám pred zlým
človekom. Bojím
sa, aby ma
nenakazil svojou
zlobou!"
Filozof sa zasmial: „PREČO UTEKÁŠ TY? ZLÝ BY
MAL UTEKAŤ PRED TEBOU, ABY SI HO TY
NENAKAZIL SVOJOU DOBROTOU!“
Vždy sa uteká od
človeka, ktorý by mohol
nakaziť iných infekčnou
chorobou alebo
morálnym úpadkom.
Nikdy sa však neuteká
od človeka, ktorý vie
„nakaziť" iných niečím
dobrým.
Zaznač si v kalendári meniny a narodeniny svojich
kamarátov, aby si im nezabudol pogratulovať.

similar documents