Document

Report
Svėdasų Juozo Tumo –Vaižganto
gimnazijos
• Vlado Tamošiūno
referatas
Antrosios kartos interneto
technologijos
• Svedasai 2014
Turinys
• Pirmosios kartos interneto technologija (WEB
1.0)
• Kas yra HTML kalba ir W3?
• Antrosios kartos interneto technologijos
• RSS
• Socialiniai tinklai
• Klausimai
• Šaltiniai
Pirmosios kartos interneto
technologija (WEB 1.0)
• Naudota praeityje, naudotojai turėjo tenkintis
gana paprastomis saityno paslaugomis, kurios
leido atsiųsti tekstu ir paveikslėlius .Tai buvo
centralizuotas svetainės turinio kūrimas , t.y.
svetaines valdė specialistai arba ekspertai,
turintys nemenka žinių ar įgūdžiu internerneto
publikavimo sferoje. Mokėjo HTML kalba,
išmanė dizainą.
Kas yra HTML kalba ir W3?
• HTML (Hyper text Markup Language „Hiperteksto
žymėjimo kalba“) – tai kompiuterinė žymėjimo kalba,
naudojama pateikti turinį internete. Kalbą
standartizuoja W3C konsorciumas.
• World Wide Web Consortium (W3C)
yra konsorciumas leidžiantis programinės įrangos
standartus („rekomendacijas“, kaip jie jas
vadina) žiniatinkliui (angl. World Wide Web).
Vadovauja Tim Bernes-Lee, sukūręs URL (Uniform
Resource Locator), HTTP (HyperText Transfer Protocol)
ir HTML (HyperText Markup
Language), interneto technologinį pagrindą.
Antrosios kartos interneto
technologijos
• Antrosios kartos saitynas (angl. Web 2.0) – specifinis
bendradarbiavimas tarp saityno vartotojų (pvz.,
keitimasis informacija), kuriam būdingos sparčiai
besikeičiančios komunikacijos internete bei saityno
technologijos, specifinis dizainas, atitinkamos
tendencijos, „internetinis“ kūrybiškumas. Antrosios
kartos saitynas prisidėjo prie įvairių svetainių
bendruomenių bei socialinių paslaugų vystymosi.
•
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7
/Web_2.0_Map.svg
RSS
• RSS“ išsišifruoja taip „Really Simple
Sindycation“ (tikrai paprastas srautas) ir yra
naudojamas nuorodų į straipsnius ar net visų
straipsnių perdavimui „RSS“ skaitymo
programoms. T.y. su tam tikra programa galite
prenumeruoti naujienas
Socialiniai tinklai
• Vienas iš antrosios kartos interneto technologijų
komponentų-interaktyvi interneto struktūra
(interneto svetainė) vienijanti tam tikrą, bendrų
interesų turinčią narių grupę, kuri ir kuria
konkrečios svetainės turinį ir virtualiai bendrauja
tarpusavyje, automatizuotomis
konkrečios svetainės priemonėmis. Socialiniai
(interneto) tinklai – paskutiniu metu aktyviai
besivystanti interneto dalis, kuriai galima priskirti
tiek paprastus diskusijų forumus, tiek sudėtingus
visuomeninius ir (ar) komercinius interneto
projektus.
Klausimai
• WEB 1.0 ir WEB 2.0 esminiai skirtumai?
• Kokia interneto saitynu kalba, šiuo metu yra
pagrindinė?
• Kas yra RSS?
• Kuriai kartai-WEB 1.0 ar WEB 2.0 priklauso
socialiniai tinklai?
Šaltiniai
•
•
•
•
http://www.ismokpats.lt/kaip-naudoti-rss/lt/
http://lt.wikipedia.org/wiki/Socialinis_tinklas
http://www.pilviskiai.lt/publ/12-1-0-574
http://www.infosum.net/lt/communication/w
eb-2.0-security-testing-approach.html
• Tatjana Balvočienė,Antanas BalvočiusInformacinės technologijos Bendrasis kursas
11/12

similar documents