19_19_Fa_DUM_výuka

Report
Označení DUM
19 - 19 - Fa - DUM
Autor
Příjmení a jméno: Fichna Josef, Mgr.
Škola: Základní škola a Mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace
Adresa: Zahradní 10, Štěpánkovice, 747 28
Předmět a očekávaný výstup
Ročník: 8.
Datum: 22. 5. 2012
Předmět: Přírodopis
Tematický celek: Savci – primáti – poloopice
Očekávaný výstup: Charakterizuje poloopice. Urči vybrané zástupce poloopic, zařadí je do
hlavních taxonomických skupin. Porovnává základní vnější a vnitřní stavbu vybraných
zástupců poloopic. Odvodí základní projevy chování poloopic v přírodě, objasní jejich
způsob života a přizpůsobení se danému prostředí. Zhodnotí význam poloopic v přírodě i
pro člověka.
Anotace: Prezentace pro žáky, ve které se dozví základní informace o poloopicích.
Vybraní žáci budou mít vlastní prezentace na vybrané zástupce poloopic.
Klíčová slova: Primáti, poloopice, lemur, komba
PRIMÁTI
Obr. 1
CHARAKTERISTIKA
PRIMÁTI (nehetnatci)
• Vývoj – z hmyzožravců
• Končetiny jsou velmi pohyblivé a palec se může postavit
proti ostatním prstům OPOZICE PALCE
• Drápy jsou přeměněné v ploché NEHTY - nehetnatci
• Ze všech savců mají nejvyvinutější mozek
• Oči mají vpředu – prostorové vidění
• Samice rodí většinou 1 mládě, mají 2 prsní bradavky
• Žijí v organizovaných tlupách v korunách stromů
• Můžeme je rozdělit na 2 podřády – poloopice
- opice
DĚLENÍ A VÝVOJ PRIMÁTŮ
Obr. 2
RUKA – opozice palce
Obr. 3
Zařazení do taxonomických skupin
1. říše – Živočichové
2. podříše – Mnohobuněční
3. kmen – Strunatci
4. podkmen – Obratlovci
5. nadtřída – Čelistnatci
6. třída – Savci
7. podtřída – Živorodí
8. nadřád – Placentálové
9. řád – Primáti
10. podřád – Poloopice
POLOOPICE
POLOOPICE = NIŽŠÍ PRIMÁTI
• Mají protažený čenich, velké oči (noční aktivita),
menší mozek a místo nehtů ještě drápky
• Žijí nočním způsobem života
• Potravu tvoří hmyz, který hledají pomocí dobře
vyvinutého čichu
• Žijí pouze v pralesích Afriky, na Madagaskaru a v
jižní Asii
• Mezi poloopice patří – lemuři, komby, ksukol,
outloň, nártoun, indri
ZÁSTUPCI
(referáty na vybrané savce)
•
•
•
•
Lemur kata
Komba ušatá
Outloň váhavý
Ksukol ocasatý
LEMUR KATA
Obr. 4
KOMBA UŠATÁ
Obr. 5
OUTLOŇ VÁHAVÝ
Obr. 6
KSUKOL OCASATÝ
Obr. 7
ZÁPIS
Řád - PRIMÁTI
•
•
•
•
•
•
•
Vývoj – z hmyzožravců
Palec se může postavit proti ostatním prstům OPOZICE PALCE
Drápy jsou přeměněné v ploché NEHTY - nehetnatci
Ze všech savců mají nejvyvinutější mozek
Oči mají vpředu – prostorové vidění
Samice rodí většinou 1 mládě, mají 2 prsní bradavky
Můžeme je rozdělit na 2 podřády – poloopice
- opice
Podřád - POLOOPICE = NIŽŠÍ PRIMÁTI
•
•
•
•
•
Mají protažený čenich, menší mozek a místo nehtů ještě drápky
Také mají velké oči, protože žijí nočním způsobem života
Potravu tvoří hmyz, který hledají pomocí dobře vyvinutého čichu
Žijí pouze v pralesích Afriky, na Madagaskaru a v jižní Asii
Mezi poloopice patří – lemuři, komby, ksukol, outloň, nártoun, indri, …
OPAKOVÁNÍ
Doplňte text:
Primáti se pravděpodobně vyvinuli z ………… . Palec se může postavit
proti ostatním prstům, takzvaná ………… palce. Nemají drápy, ty jsou
přeměněné v ploché ………… . Ze všech savců mají ………… mozek. Žijí
v korunách stromů, oči mají vpředu, což jim umožňuje ………....
vidění. Samice rodí většinou ……….. mládě a mají ………… prsní
bradavky. Můžeme je rozdělit na 2 podřády, ……….... a …………. .
Poloopice mají ………… čenich, menší …………. a místo nehtů ještě
……….. . Také mají ………... oči, protože žijí …………. způsobem života.
Potravu tvoří hmyz, který hledají pomocí dobře vyvinutého ………… .
Žijí pouze v pralesích ……….., na …………. a v jižní …………. . Mezi
poloopice patří …….….., ………..., …….….., ………… a další.
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ
Primáti se pravděpodobně vyvinuli z hmyzožravců. Palec se může
postavit proti ostatním prstům, takzvaná opozice palce. Nemají
drápy, ty jsou přeměněné v ploché nehty. Ze všech savců mají
nejvyvinutější mozek. Žijí v korunách stromů, oči mají vpředu, což jim
umožňuje prostorové vidění. Samice rodí většinou 1 mládě a mají 2
prsní bradavky. Můžeme je rozdělit na 2 podřády, poloopice a opice.
Poloopice mají protažený čenich, menší mozek a místo nehtů ještě
drápky. Také mají velké oči, protože žijí nočním způsobem života.
Potravu tvoří hmyz, který hledají pomocí dobře vyvinutého čichu. Žijí
pouze v pralesích Afriky, na Madagaskaru a v jižní Asii. Mezi
poloopice patří lemur, komba, ksukol, outloň a další.
Autorizace
Autorizace z použité literatury
VANĚČKOVÁ,I., SKÝBOVÁ,J., MARKVARTOVÁ,D., HEJDA,T. Přírodopis 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia,
Plzeň, Fraus 2006
KANTOREK,J., JURČÁK,J., FRONĚK,J. Přírodopis 8, Olomouc, Prodos 1999
SIGMUND,L., HANÁK,V., PRAVDA,O. Zoologie strunatců, Praha, Karolinum 1994
Autorizace z CMIS
Obr. 1 Použitý zdroj: <http://www.conservation.org/SiteCollectionImages/primates_tree.jpg>[cit. 2012-04-30]
Obr. 2 Použitý zdroj: <http://www.biologycorner.com/resources/primate%20evolution.gif> [cit. 2012-04-30]
Obr. 3 Použitý zdroj: <http://imgc.allpostersimages.com/images/P-473-488-90/13/1346/E3ES000Z/posters/hands-of-a-primate-and-ahuman.jpg> [cit. 2012-04-30]
Obr. 4 Použitý zdroj: <http://s0.geograph.org.uk/geophotos/01/98/71/1987134_dee822fe.jpg> [cit. 2012-04-30]
Obr. 5 Použitý zdroj:<http://www.zoopraha.cz/upload/zvirata/lex000000129_p.jpg> [cit. 2012-04-30]
Obr. 6 Použitý zdroj: <http://gallery.thaipetonline.com/board/1_01_04_09_1_26_50.jpg>[cit. 2012-04-30]
Obr. 7 Použitý zdroj: <http://3.bp.blogspot.com/_qpl67AMTazs/TPv6AeO1f_I/AAAAAAAAAAM/lAvOwTvFNRQ/s1600/AyeAye-1.jpg>
[cit. 2012-04-30]

similar documents