Shodnost - 2.ZŠ Beroun

Report
Shodnost
Matematika – 7. ročník
Shodnost
Které z geometrických obrazců jsou shodné a proč?
3
1
5
10
1a5
12
4
2a4
3a9
6 a 10
11
9
2
6
8
7
7 a 12
8 a 11
Shodnost
Dva geometrické útvary v rovině nazýváme shodné, právě když
je lze přemístit (položit na sebe) tak, že se navzájem kryjí.
Pokud jsou geometrické útvary shodné, mohou být shodné
přímo nebo nepřímo.
Přímo shodné útvary jsou ty, které lze navzájem překrýt pouze
posouváním či otáčením útvarů.
Nepřímo shodné útvary jsou ty, které lze navzájem překrýt
pouze s pomocí převrácení jednoho z útvarů (zrcadlové).
Shodnost
Shodnost přímá
Shodnost
Shodnost nepřímá
Shodnost
O jakou jde na obrázcích shodnost?
přímá
Shodnost
O jakou jde na obrázcích shodnost?
nepřímá
Shodnost
O jakou jde na obrázcích shodnost?
přímá i nepřímá
Shodnost
O jakou jde na obrázcích shodnost?
přímá
Shodnost
O jakou jde na obrázcích shodnost?
nepřímá
Shodnost
Kdy jsou shodné dvě úsečky?
X
B
A
Dvě úsečky jsou shodné, pokud mají stejnou délku.
|AB| = |XY|
=>
=> Úsečky AB a XY jsou shodné.
Zapisujeme:
AB ≅ XY
Y
Shodnost
X
Kdy jsou shodné dva úhly?
A
W
V
Y
B
Dva úhly jsou shodné, pokud mají stejnou velikost.
|∢| = |∢| =>
=> Úhly AVB a XWY jsou shodné.
Zapisujeme:
∢AVB ≅ ∢XWY
Shodnost
Odpovězte na otázky ANO nebo NE:
Všechny přímky jsou shodné.
ANO
Všechny čtverce jsou shodné.
NE
Všechny pravé úhly jsou shodné.
ANO
Všechny kružnice se stejným poloměrem jsou shodné.
ANO
Všechny tupé úhly jsou shodné.
NE
Všechny polopřímky jsou shodné.
ANO
Všechny úsečky jsou shodné.
NE
Všechny rovnostranné trojúhelníky jsou shodné.
NE

similar documents