stáhnout

Report
Nová role HR manažera
pracovní workshop XII. SETKÁNÍ KLUBU PERSONALISTŮ PŘI JHK
Kateřina Štěpánová, Gradua-CEGOS, s.r.o.
Náš program
•
•
•
•
Představení
Naše role
Trendy v personalistice
Nová role personalistů a
personálních útvarů
• Diskuze
• Naše doporučení/nabídka
partnerství
2
Úvaha: Kam kráčíš, světe současné
personalistiky?
Světe personalistiky, nenech se odbýt, že
máš dělat jen podklady pro mzdy a
administrativu
Buď strategickým partnerem, nabízej
pomocnou ruku, zapoj svůj liniový
management. Lobuj za své oddělení,
získávej si příznivce mezi
managementem. Věz, že personalistika
není "jen hezká věc", je to profese,
která zrovna tak jako ostatní oddělení
musí vykazovat výsledky a čísla - ty pak
použij na argumentaci, na ověření
svých výsledků a zlepšení.
Komunikuj, sdílej své znalosti, dovednosti a
informace. A nezapomeň: "Bez lidí to
prostě nepůjde."
3
Budoucnost HR
Výzkumný projekt společnosti Accenture s názvem The Future of HR. Jedná se o
dlouhodobou sérii studií, která vychází z rozhovorů s řediteli HR a jejich podřízenými
HR se posune od samostatného útvaru, který pouze spravoval lidské zdroje, k větší
spolupráci se všemi útvary v rámci organizací.
4
Nové role/Trendy v řízení lidských zdrojů
Budování zaměstnavatelské
značky
Personalista jako HR byznys
partner
„Válka“ o talenty/řízení talentů
Netradiční, lidsky vlídné interiéry
Personální systém otevřený pro
všechny zaměstnance
Klíčové ukazatele výkonnosti –
řídit HR znamená také měřit
výkony
5
Budování zaměstnavatelské značky
Talenty existují i mimo firmu a je úkolem HR
je identifikovat, rozvíjet a začlenit do
organizace. Tato schopnost může být na
limitovaném pracovním trhu kritická.
O tom, že vaše firma je jedinečná, musíte
přesvědčit nejen zákazníky, ale i nové
zaměstnance.
Dosáhnout toho, aby zaměstnavatelská
značka vstoupila do povědomí lidí, není
jednoduché. A je na HR, aby našlo
kreativní způsob a vytvořilo správný
obraz, který musí být v souladu s tím, jak
firma skutečně funguje. Zvláště nová
generace se dokáže rychle zorientovat a
prohlédnout.
6
Jak se zbavit negativní zaměstnavatelské
značky?
1. Definujte nové sdělení. Ujasněte, jaké sdělení chcete o
vaší firmě šířit. Vypište si silné a slabé stránky vaší
firemní kultury a zaměřte nové sdělení na ty silné.
2. Zaměřte se na kulturu. Změňte kulturu a k tomu
zapojte top mngmt.
3. Zapojte zaměstnance. Zaveďte program
zaměstnaneckých referencí. Odměňujte zaměstnance
za nové talenty, které vám doporučí. Sami budou šířit
vaše dobré jméno mezi svými kontakty.
4. Zaveďte stáže pro studenty. Posílíte tím povědomí o
vás na školách i v jejich rodinách a okolí.
5. Spolupracujte s marketingem
6. Zaměřte se na internet. Začněte zabývat sociálními
sítěmi. Vytvořte firemní profily
na Facebooku, LinkedInu, oslovujte vždy specifické
publikum. Sdílejte fotografie a videa z firemního
života, představujte své lídry a firemní hodnoty.
7
5 otázek o budování zaměstnavatelské
značky
Koho chcete oslovit? Ujasněte si, jaké pracovní
pozice jsou pro vás nejdůležitější.
Na co se chcete zaměřit? Zaměstnavatelská
značka by měla stát na několika základních
hodnotách firemní kultury.
Kdo bude odpovědný za řízení
zaměstnavatelské značky? Jmenujte ho.
Jak konkrétně dostanete vaši
zaměstnavatelskou značku pod kontrolu?
Založte blog na firemních stránkách
věnovaných kariéře nebo pravidelně
komunikujte prostřednictvím sociálních sítí.
Jaké sdělení chcete předat?
8
Lidsky vlídné
interiéry
9
Jak správně vybrat, co v HR měřit
Personalisté by měli umět prezentovat změřená data tak, aby byla co nejužitečnější pro
lidi, kteří s nimi pracují
1. Jakými způsoby vytváří vaše firma zisk?
Jak dokáže využít svých lidí a dalších
zdrojů, aby vydělávala peníze?
2. Jakými způsoby přispívají k zisku firmy
lidské zdroje? Jaký přímý a nepřímý vliv
mají vaše aktivity počínaje náborem a
rozvojem zaměstnanců?
3. Do jaké míry jsou aktivity HR ve vaší
firmě propojeny se strategickými a
obchodními cíli? Co je třeba změnit?
4. Jaká klíčová měřítka úspěchu používá
vaše firma? Nese za každé konkrétní
měřítko vždy někdo odpovědnost?
5. Jaký vliv na tato měřítka má HR? Pokud
nevidíte žádné přímé spojení, proč vůbec
máte oddělení lidských zdrojů?
6. Co odlišuje vaši firmu od konkurence?
Jaký vliv na tyto ukazatele má HR a
personální politika firmy?
7. Jaká rizika a příležitosti má vaše firma
před sebou? Co může udělat HR pro
minimalizaci rizik a maximální
využití příležitostí?
8. Jaká rozhodnutí chcete ve firmě mít
možnost ovlivnit? Fluktuace
zaměstnanců, výše platů, co ještě?
9. Dokážete propojit HR měřítka s
rozhodováním? Pokud ne, měříte
správné věci?
10. Co se stane, když vaše firma nesplní
svůj cíl? Pokud nic, byl to smysluplný
cíl?
10
Řízení talentů
Jak je firma schopna reagovat na externí
příležitosti a hrozby, záleží dnes více než
dříve na talentu zaměstnanců. Rozhodující
jsou jejich znalosti a dovednosti i způsob,
jakým je firma schopna je proměnit
v hodnoty
Dříve firmy uvažovaly v intencích skupin
zaměstnanců, teď začínají diferencovat na
základě výjimečných schopností: někteří
zaměstnanci jsou pro firmu klíčoví.
Diferenciaci bude třeba zohlednit v hodnocení
a systémech odměňování, aby klíčoví
zaměstnanci cítili uznání a ocenění a ostatní
se necítili přehlíženi
11
V čem je zakopaný pes u talentů?
V naší nepřipravenosti talenty rozvíjet: pokud
má talentovaný člověk svůj potenciál
přetavit ve výkon na náročnější pozici, zřídka
to dokáže sám.
Potřebuje zpětnou vazbu, inspiraci, podporu
a čistě lidský zájem. To ovšem vyžaduje, aby
byl jeho manažer vnímavý, autentický, uměl
rozpoznat, kdy se ptát, kdy naslouchat a kdy
přitlačit.
Hlavně se ovšem žádá, aby dal přednost
rozvoji člověka ve svém týmu před vším, co
považuje za prioritu: vymýšlením udělátek,
psaním a vysvětlováním reportů a trávením
času nad detaily, které by měli řešit
odborníci úroveň až dvě pod ním.
(Dagmar Suissa, LMC)
12
HR business partner
HR business partner je pozice, kde je
důležité umět kompletně zastřešit
všechny HR procesy.
Úkolem je například vytvářet koncepce v
oblasti vzdělávání, hodnocení a
odměňování zaměstnanců,
spolupracovat s managementem
společnosti při řešení personálních
otázek.
Další náplní je získávání, nábor a uvedení
nových pracovníků, odpovědnost za
dodržování pracovněprávní
legislativy.
13
Lidé v popředí řízení úspěšného byznysu
Stále více organizací si uvědomuje významnou souvislost mezi investováním
do lidí a výkonem organizace. Organizace tak hledají nové cesty, jak měnit
práci s lidmi v rozvoji lidských zdrojů.
Tímto se mění i role HR manažera (profese) na roli „HR obchodního
partnera“, kde je nezbytné definovat hodnoty pro všechny strany (tj.
zákazníky, zaměstnance, majitele společnosti, popř. investory).
Je třeba, aby personální manažeři (a ostatní personalisté) aktivně vstupovali
do byznysu, byli adekvátním partnerem vrcholového vedení společnosti,
proaktivně ovlivňovali dění ve společnosti ve smyslu: spolupráce na
vytváření organizace, podílení se na změnách, učit se, rozvíjet se,
postupovat a jednat rychleji než konkurence, tj. vytvářet přidanou
hodnotu a doručovat výsledky
14
Co vlastně znamená HRBP?
HR business partner není pošťák
přenášející zprávy mezi HR a
managementem
Není to ani izolovaný vědátor zavřený
ve své kanceláři, kde vytváří
nejrůznější postupy bez kontaktu s
realitou
A není to ani direktivní jedinec, který
nutí manažery, aby dělali to, co si
právě vzpomněl.
15
Předpoklady úspěchu v roli HRBP
1. Chápat, jak firma vydělává peníze
Máte-li být partnery manažerů, musíte mluvit jejich jazykem. Pomůže vám, když budete sledovat výstupy z
jednání nejvyššího vedení o finančních trzích a investorech. Pak musíte zjistit, co potřebujete vědět, abyste
rozuměli výkonnosti obchodní jednotky, jejímž partnerem jste – jejích projektech, lidech atd.
2. Stát se skutečným obchodním partnerem
Vnímejte každou otázku, připomínku nebo problém jako příležitost dokázat hodnotu vaší role partnera.
Účastněte se týmových porad a dobře naslouchejte. Sledujte trendy v oblasti požadavků na talenty ve vašem
byznysu.
3. Sbírejte zpětnou vazbu ohledně svého stylu
Aktivně žádejte o zpětnou vazbu, abyste zjistili, v čem se můžete zlepšit. Vyberte si několik lidí, s nimiž pravidelně
spolupracujete a věříte jim. Pak je požádejte o upřímnost.
16
Co čeká následující generaci HRBP?
Základem je znalost byznysu. HR
business partneři proto budou
potřebovat stále více zkušeností z
oblastí, jako je:
řízení podniku
marketingu nebo
komunikace.
Je také velmi pravděpodobné, že
budou přicházet z jiných profesí
17
Personální systém otevřený pro všechny
zaměstnance
Současný HR systém již není určen
pouze pro pracovníky personálních
útvarů, ale doslova pro všechny
zaměstnance společnosti.
Pro zaměstnance a jejich nadřízené je
standardně k dispozici personální web
„se samoobsluhou“, založenou na
internetovém prohlížeči, s intuitivním
ovládáním bez nutnosti zvláštního
školení, instalace a údržby.
18
Děkuji za pozornost 

similar documents