Introduction to Welsh in the Classroom

Report
Hendrefoelan
Hydref 7 & 8








Patrymau Allweddol
Geirfa
Ynganu
Cyfarchion
Gorchmynion
Amser
Salwch
Mynegi hoffter








Key Patterns
Vocab
Pronunciation
Greetings
Commands
Time
Illness
Expressing likes

Pwy ydy pwy?
◦ Pwy wyt ti?
◦ Kara dw i
◦ Shw’mae!
◦ Pwy,
◦ Pwy,
◦ Pwy,
◦ Kara
pwy, pwy wyt ti?
pwy, pwy wyt ti?
pwy, pwy wyt ti?
dw i!

Ffrindiau'r Wyddor
P
B
T
D
C
G
B
F
D
DD
G
M
F
LL
L
RH
R
Peanut Butter

http://www.youtube.com/watch?v=8fjUdJqa5
Hg
Dawnsio
Chwarae pêl
Ysgrifennu
stori
Mynd i’r
ffreutur
Torri allan
Sgipio
Rhedeg
Edrych ar y llun
Gwneud siâp
seren
Siarad
Bwyt snac
Gludo
Canu
Symud fel
eliffant
Eistedd ar y
llawr
Neidio fel
cangarŵ










Un
Dau
Tri
Pedwar
Pump
Chwech
Saith
Wyth
Naw
Deg




Un
Dwy
Tair
Pedair
Feminine

http://twfcymru.com/yourtoolkit/resources/t
wfsongs/twfsongscd2/?lang=en

Martyn Geraint

TWF www.twfcymru.com
Bwyd
Rhaglenni
Teledu
Tegannau









Tedi Twt
Caneuon Cyfnod Sylfaen (Foundation
Phase Songs – Y Ganolfan Gymraeg)
Joio Dan 5 + disg caneuon (Siop Ty
Tawe or Gwales.com)
Storiau Fflic a Fflac + disg caneuon
(Siop Ty Tawe or Gwales.com)
Caneuon Mudiad Meithrin Martin
Geraint – Songs
Welsh Children’s songbook
(Amazon)
Arwyddion i’r ysgol (signs for school)
Twincl.co.uk
Communication4all.co.uk
Sparklebox
Primarytreasurechest.co.uk









www.gwales.com
https://hwb.wales.gov.uk
/Home/
www.bbc.co.uk - astro
antics
http://www.bbc.co.uk/w
ales/learning/
http://www.wjec.co.uk/
www.urdd.org
http://www.learnict.org.uk/
http://cyw.s4c.co.uk/cy
Rimbojam – available on
hwb website

similar documents