A diszlexia, tanulási nehézségek

Report
A diszlekszia
Tanulási nehézségek
Fogalma:a tanulásban, olvasásban és/vagy
helyesírásban kialakult zavar
• Részképességzavar, de intellektusuk ép, és a
részleges gyengeséghez képest relatíve jobb
az intelligenciájuk. Az agy baloldali féltekén
kiesik egy idegpálya, és az agy analizálási
képessége, a betűk kódolása nehezebbé válik.
A jobb oldali félteke erősödik, a művészi
képességek jobbak.( Leonardo, Rodin,
Einstein, Churchill, Agatha Christie, Albert
Einstein, Walt Disney és Pablo Picasso.)
Nem lehet kinőni, de a képességeket
fejleszteni kell, és lehet!
• A diszlexia kialakulásának okai :
• Organikus okok: (szervi,anatómiai változással járó
betegség)
• veszélyeztetett terhesség; az anya fektetése
miatt a magzat nem kap olyan ingereket, melyek
a mozgásra hatnak.
• A szülés pillanata: rohamos, elhúzódó; az agyi
oxigénellátás nem biztosított.
• Az agy oxigénhiányos állapotára vezethető vissza
a diszlexia.
A diszlexia kialakulásának okai :
• kisgyermekkori betegségsorozatok;
allergiás, asztmatikus problémák az agyi
vérkeringés hiánya miatt.
• a levegő szennyezettsége is hathat rá
• genetikai tényezők: öröklődés ( a szülők
sem tudnak jól írni, olvasni)
Pszichés okok:
• - családi, érzelmi háttér
• - szeretik-e a közösségben, hol van a helye az
osztályközösségben?
• - van-e sikerélménye?
• - motiváció a pedagógiában
Környezeti ártalmak:
• - A család és az óvoda verbális képességüket
nem mindig fejleszti megfelelően.
• - Nincs beszédpélda, nem beszélhetnek
eleget a gyerekek.
• - A technika előretörése, az élő mese hiánya
miatt nincs kreatív képzelőerejük a
gyerekeknek.
• - A játékok ízléstelenek, tömegáruk; a
képzelőerőt nem fejlesztik.
• - mozgáshiány; nincs játéktér
• - középfülgyulladás, felszúrt fül( az akusztikai
különbségeket nem hallja!)
• Ha az érési folyamatban 3 hónap lemaradás
van, már nem képes a gyermek minden
követelményt elsajátítani. Kár iskolába
erőltetni!
A diszlexia tünetei
• 1. Betűtévesztések, számjegyek tévesztése
• - optikai jellegű tévesztések
• - fonetikai, ill. akusztikai: p-b, b-d,f-t,g-k,
o-u, ty-cs zöngés-zöngétlen párok tévesztése
• - a kettő kombinációja (a szóképes olvasásból
csak az első betűt ismeri fel)
A diszlexia kialakulásának okai
• 2. Reverziók
• betűk, szótagok cseréje, betűkihagyás,
betűtorlódás(lemaradnak a betűk, szótagok)
• 3. Rövid, hosszú hangzók összekeverése
• 4. Hibás kombinációk ( nincs türelme
végigolvasni)
• A szó olvasásának többször nekifut. A jól
olvasó globálisan látja, a diszlexiások
találgatnak!
• 5. Betűk betoldása, kihagyása (a
szóképolvasás túl gyors, hangokat, szótagokat
nem tanít)
• 6. Olvasási tempójuk lassú (Hangos olvasásuk
rossz, nem értik amit olvasnak)
• 7. Szövegmegértés zavara (a betűk
felismerése annyira leköti, hogy a szövegre
nem tud figyelni pl. mat. példát nem tudja
megoldani)
•
• Emlékezetük rövidtávú, esetleg
figyelemzavaruk van!
• Globálisan nem látják a lényeget,
csak részeket emelnek ki, esetleg
felejtenek.
A részképességzavarokhoz kapcsolódó
pszichológiai, mentálhigiénés problémák:
• a.) fáradékonyság (nem tudnak tartósan figyelni.
7 dologra tudunk egyszerre figyelni, ők csak 1-2 re)
• b.)magatartási problémák (túl mozgékonyak)
• c.) koncentrációs zavarok, fáradékonyság,
alvászavarok
• d.) személyiségfejlődési zavarok
• (kirekesztettség érzése: sok negatív élménye
van)
• (alulértékelik önmagukat)
Ezekhez kapcsolódó pszichológiai,
mentálhigiénés problémák:
• A kialakult negatív énképet kell
megszüntetni, reális énképet kell kialakítani!
• e.) Beszédhibák, dadogás javítása,
felszámolása
• f.) Számolás, írás, olvasás nehézségei
• g.) dac, agresszivitás
•
Segítség lehet a pókhálóábra!
A pókábra rajzolásakor érdemes néhány,
a hatékonyságot elősegítő szabályt szem
előtt tartani:
•
•
•
•
•
•
•
•
A papírt tartsuk fektetve, mert ez
az elrendezés felel meg a vizuális
mezőnk formájának.
• Nyomtatott nagy betűket használjunk,
mert ezeket könnyebben megjegyezzük,
képszerűen tároljuk.
• A pókábrát egy alapvető, a témához
tartozó központi képpel kezdjük!
PÓKHÁLÓÁBRA RAJZOLÁSA
•
•
•
•
•
•
•
•
Ebből ágazzanak el a fő témák vonalai,
majd ezeket oszthatjuk altémákra.
Írjunk a középpontból induló vonalakra,
mert így rendezetté, követhetővé
válik a kép.
A 45 fokos szabály: ne írjunk dőlten,
mert a 45 foknál jobban dőlt
szöveg nem olvasható jól.
PÓKHÁLÓÁBRA RAJZOLÁSA
•
•
•
•
•
A színekkel segíthetjük a megjegyzést,
kiemelhetünk, hangsúlyt adhatunk
részeknek.
A képek sok információt hordoznak:
egy kép száz szóval is felér. Kevesebbet kell írni,
könnyebb megjegyezni.
• A különféle jelek, kódok segítik
az eligazodást és segíthet értelmezni az információt.
Hogyan tudunk segíteni?
•
•
•
•
•
Mit tegyünk?
Lelkesen csináljuk, amit csinálunk!
Keltsük fel a gyermek érdeklődését!
Inkább rövidebb tanulási szakaszok legyenek!
Ne felejtsünk el beszélgetni korábban
tanultakról!.
• Olvassuk fel hangosan a tananyagot, de
egyszerre ne az egészet!
Hogyan tudunk segíteni?
• Bontsuk bekezdésekre, egységekre!
• Keressünk kulcsszavakat!
• Tegyünk fel kérdéseket, és a diák maga is
kérdezzen!
• Magyarázzuk meg az ismeretlen szavakat!
• Ismételjük, amit már megtanultak, esetleg
más úton megközelítve.
• Adjunk időt !
• Dicsérjünk és bátorítsunk!
• Próbáljunk egy vagy több órára szóló elérhető
célokat állítani.
Ne !
• legyünk túl ambiciózusak.
• próbáljunk sietni.
• hagyjuk figyelmen kívül a gyerekek
érdeklődéseit, hobbijait és időtöltéseit.
• hasonlítsuk a gyerekeket másokhoz.
• legyünk meglepve azon, ha nem tud valamit.
• vágjunk túl gyorsan közbe, hogy kijavítsuk az
olvasást.
NE!
• mutassuk ki idegességünk, ha valamit rosszul
csinál.
• terheljük őket túl sok foglalkozással egyszerre!
• javítsunk ki minden hibát - csak a fontosakat.
• essünk pánikba, ha nem sikerül valami!
Kezdjünk el egy másik leckét vagy tantárgyat,
vagy tartsunk szünetet, és később térjünk
vissza!
Köszönöm a figyelmet!
• Készítette: Szabóné Sánta Julianna

similar documents