2014 m. Brandos egzamin* ap*valga

Report
2014 M. BRANDOS EGZAMINŲ
APŽVALGA
Parengė Rasa Sabūnienė
BRANDOS ATESTATAI

Gegužės mėn. 4-ose klasėse mokėsi 167 abiturientai.

Brandos atestatai įteikti 165 abiturientams.


1 abiturientui įteiktas mokymosi pasiekimų
pažymėjimas.
1 mokinė nebaigė mokslo metų.
EGZAMINŲ PASIRINKIMO IR LAIKYMO
STATISTIKA
153 152
125
124
118
113
90
80
56
52
34 32
22
15
14
5
13
22
22
18
21 21
19
18
EGZAMINŲ NELAIKYMO PRIEŽASTYS:
Egzaminas
Mokinių
skaičius
Priežastis
Dailės MBE
10
Neatvyko
Matematikos VBE
5
4
Nepatenkinamas metinis pažymys
Neatvyko
IT VBE
1
1
2
Egzaminas atidėtas
Nepatenkinamas metinis pažymys
Neatvyko
Istorijos VBE
1
1
2
Egzaminas atidėtas
Nepatenkinamas metinis pažymys
Neatvyko
Geografijos VBE
4
Neatvyko
Biologijos VBE
2
Neatvyko
Fizikos VBE
1
Neatvyko
VBE REZULTATŲ IŠKLOTINĖ
VBE
Neišlai
kė
(skaičius)
Įvertini
mas nuo
16 iki 35
Įvertini
mas nuo
36 iki 85
(%)
Įvertini
mas nuo
86 iki 100
(%)
(%)
Įvertini
mas 100
(skaičius)
Lietuvių k.
9
38,6
41,8
13,1
1
Anglų k.
-
7,25
66,9
25,8
3
Rusų k.
-
-
50
50
-
Matematika
2
51,3
41,3
5
2
Fizika
-
44,4
44,4
11,1
-
Chemija
-
4,8
52,4
42,9
-
Biologija
1
15,6
75
6,3
-
IT
-
36,8
36,8
26,3
1
Istorija
8
62,3
30,7
-
-
Geografija
-
28,8
71,2
1,9
-
VBE ĮVERTINIMŲ RIBOS
VBE
Žemiausias
įvertinimas
Aukščiausias
įvertinimas
Lietuvių k.
Neišlaikė
100
Anglų k.
18
100
Rusų k.
46
95
Matematika
Neišlaikė
100
Fizika
18
90
Chemija
33
96
Biologija
Neišlaikė
91
IT
21
100
Istorija
Neišlaikė
83
Geografija
18
90
MOKINIAI, KURIŲ VBE ĮVERTINIMAS 100
BALŲ
Lukašonok Robert, 4b kl.
Trubila Paulius, 4f kl.
I.Najulienė);
– IT VBE (mokytoja I.Kuliukienė),
– Matematikos VBE (mokytoja I.Najulienė);
– Matematikos VBE (mokytoja
Potašenko Marija Aurelija, 4b kl. – Lietuvių k. VBE (mokytoja
Ž.Siniuvienė);
Kleinauskaitė Deimantė, 4b kl.
– Anglų k. VBE (mokytoja J.Janonienė);
Maksimenka Rimantas, 4b kl.
– Anglų k. VBE (mokytoja J.Janonienė);
Ngueng Kong Artūr, 4b kl.
– Anglų k. VBE (mokytoja J.Janonienė);
PAKARTOTINĖ EGZAMINŲ SESIJA
Egzaminas
Laikiusių
skaičius
Priežastis
Lietuvių k. MBE
10
- neišlaikė VBE
pagrindinėje sesijoje;
- atidėjimas dėl ligos
Istorijos VBE
1
atidėjimas dėl ligos
IT VBE
1
atidėjimas dėl ligos
Geografijos VBE
1
Individualus prašymas
NEC
APELIACIJOS
Egzaminas
Lietuvių k.
VBE
Apeliacijų
skaičius
1
Įvertinimo
keitimas
Pirminis egzamino
įvertinimas
nepakito
VIDUTINIS VBE IŠLAIKYMO BALAS 2012,
2013 IR 2014 M. BRANDOS EGZAMINŲ
SESIJOSE
80
74
68
67
73
67
63
56
53
57
52
49
45
52
59
54
50
43
47
41
35
2012 m.
61
57
57
49
49
40
32
2013 m.
49
61
2014 m.
TOLESNIS ABITURIENTŲ
MOKYMASIS
(PRANEŠĖ 136 ABITURIENTAI)
VVU (Vilniaus valstybinis universitetas) – 43
VGTU (Vilniaus Gedimino technikos universitetas) – 34
MRU (Mykolo Romerio universitetas) – 9
LEU (Lietuvos edukologijos universitetas) – 2
VDU (Vytauto Didžiojo universitetas) – 2
ISM (Vadybos ir ekonomikos universitetas) – 1
KTU (Kauno technologijos universitetas) – 2
LSMU (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas) – 1
Lietuvos karo akademija – 1
Kolegijos – 26
Profesinio rengimo centrai – 4
Studijos užsienyje – 4 (JK, Danija, Olandija)
TOLESNIS ABITURIENTŲ MOKYMASIS
Klasė
Valstybės
finansuojamos
studijos
Mokamos
studijos
Ketina dirbti /
dirba
4a
11
8
4
4b
22
3
-
4c
7
13
7
4d
8
3
5
4f
13
12
3
Iš viso:
59
39
19

similar documents